​​​​​​Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistente bakterier tar livet av 25 000 mennesker i Europa hvert år. Selv om vi i Norge er relativt flinke til å bruke smalspektret antibiotika, så er det viktig å fortsatt jobbe for å beholde denne trenden. Det er også viktig å jobbe for riktigere bruk utenom Norge. Helsedirektoratets retningslinjer angir anbefalt bruk av antibiotika.

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk

Nær 90 prosent av all antibiotika forskrives i primærhelsetjenesten. Fastleger og tannleger utenfor sykehus kan således påvirke utviklinge​​n av antibiotikaresistens ved i størst mulig grad å benytte smalspektrede antibiotika.

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

I sykehus behandles mer kompliserte infeksjoner enn i primærhelsetjenesten. helsedirektoratet har egne anbefalinger om antibiotikabruk i sykehus.

Antibiotika i sykehus

Redusert gyldighetstid på antibiotikaresepter

Fra 1. januar 2018 kan leger, tannleger og veterinærer velge å sette ti dagers gyldighet på antibiotikaresepter. Alle systematiske antibiotika omfattes av endringen.
Hensikten er å sikre at forskrevet antibiotika kun blir brukt ved akutte infeksjoner, og er en del i kampen mot antibiotikaresistens. Kortere gyldighet på resepten vil føre til færre tilfeller hvor antibiotika brukes uten at lege, tannlege eller veterinær har vurdert det medisinske behovet for det.

Papirresepter

For papirresepter må forskrivere selv påføre resepten ti dagers gyldighet. Det er viktig å informere pasientene om at resepten har begrenset gyldighet på kun ti dager.

Elektroniske resepter

For elektroniske resepter finnes det per i dag ikke mulighet til å endre gyldighetstiden, men det arbeides med å implementere forskriftsendringen i reseptsformidleren slik at gyldighetstiden automatisk settes til 10 dager. For elektroniske resepter som er refusjonsberettigede etter blåreseptforskriften, vil gyldighetstiden automatisk settes til ett år.
Mer informasjon om denne forskriftsendringen i forhold til veterinærmedisin kan leses på nettsidene til Statens Legemiddelverk.

Antibiotikadagen 18. november

18. november er den internasjonale antibiotikadagen. Informasjon om neste arrangement kommer her.

 

 

Sist faglig oppdatert: 31. mai 2018