​​​​​​Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistente bakterier tar livet av 25 000 mennesker i Europa hvert år. Selv om vi i Norge er relativt flinke til å bruke smalspektret antibiotika, så er det viktig å fortsatt jobbe for å beholde denne trenden. Det er også viktig å jobbe for riktigere bruk utenom Norge. Helsedirektoratets retningslinjer angir anbefalt bruk av antibiotika.

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk

Nær 90 prosent av all antibiotika forskrives i primærhelsetjenesten. Fastleger og tannleger utenfor sykehus kan således påvirke utviklinge​​n av antibiotikaresistens ved i størst mulig grad å benytte smalspektrede antibiotika.

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

I sykehus behandles mer kompliserte infeksjoner enn i primærhelsetjenesten. helsedirektoratet har egne anbefalinger om antibiotikabruk i sykehus.

Antibiotika i sykehus

Antibiotikadagen 18. november

18. november er den internasjonale antibiotikadagen. Informasjon om neste arrangement kommer her.

 

 

Sist faglig oppdatert: 9. desember 2016