​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

90 prosent av pasientkontaktene skjer innen planlagt tidhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/90-prosent-av-pasientkontaktene-skjer-innen-planlagt-tid90 prosent av pasientkontaktene skjer innen planlagt tid25.05.2018 09:10:00
Bistår Kongo for å stoppe Ebola-utbruddethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bistar-kongo-for-a-stoppe-ebola-utbruddetBistår Kongo for å stoppe Ebola-utbruddet25.05.2018 07:00:00
Oversikt over personer på venteliste til sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/oversikt-over-personer-pa-venteliste-til-sykehjemOversikt over personer på venteliste til sykehjem16.05.2018 09:32:29

 

 

Seminar om ungdom, sosiale medier og psykisk helsehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/seminar-om-ungdom-sosiale-medier-og-psykisk-helseSeminar om ungdom, sosiale medier og psykisk helseUniversitetsgaten 2, Helsedirektoratetstring;#28.string;#MAI
Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Trondheim)https://helsedirektoratet.no/konferanser/bli-en-bedre-brobygger-tverrsektorielt-samarbeid-for-helsevennlig-samfunnsutvikling-trondheimBli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Trondheim)Trondheim (Scandic Nidelven)string;#29.-30.string;#MAI
Møte om legemiddelhåndtering. Behov for nasjonalt målbilde?https://helsedirektoratet.no/konferanser/mote-om-legemiddelhandtering-behov-for-nasjonalt-malbildeMøte om legemiddelhåndtering. Behov for nasjonalt målbilde?Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslostring;#29.string;#MAI