​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Helsetjenestene i Norge: Bedre kvalitet, men fortsatt for store forskjellerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsetjenestene-i-norge-bedre-kvalitet-men-fortsatt-for-store-forskjellerHelsetjenestene i Norge: Bedre kvalitet, men fortsatt for store forskjeller26.04.2018 11:21:00
Evaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-opptrappingsplanen-for-rusfeltetEvaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltet25.04.2018 12:55:43
Leiarar i helse- og omsorgstenestene i kommunane er blitt tryggare i leiarrollahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/leiarar-i-helse-og-omsorgstenestene-i-kommunane-er-blitt-tryggare-i-leiarrollaLeiarar i helse- og omsorgstenestene i kommunane er blitt tryggare i leiarrolla25.04.2018 08:10:59

 

 

Forskjellig kvalitet i norsk helsetjeneste - årets helsetalehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/forskjellig-kvalitet-i-norsk-helsetjeneste-arets-helsetaleForskjellig kvalitet i norsk helsetjeneste - årets helsetaleAuditoriet i Helsedirektoratets lokaler, Universitetsgata 2string;#26.string;#APRIL
Helsekonferansen 2018https://helsedirektoratet.no/konferanser/helsekonferansen-2018Helsekonferansen 2018Clarion Hotel & Congress Oslo Airportstring;#3.-4.string;#MAI
Kurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhethttps://helsedirektoratet.no/konferanser/kurs-i-hendelsesanalyse-og-pasientsikkerhetKurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhetHelsedirektoratet, Universitetsgt. 2, Oslo string;#23.-24.string;#MAI