​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/velferdsteknologi-til-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelserVelferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser23.02.2018 09:30:00
Sparer 35 sekunder - kan redde 20 livhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sparer-35-sekunder-kan-redde-20-livSparer 35 sekunder - kan redde 20 liv21.02.2018 14:22:00
Søk plass på nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenestahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sok-plass-pa-nasjonal-leiarutdanning-for-primerhelsetenestaSøk plass på nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta13.02.2018 09:11:00

 

 

Lansering av Folkehelsepolitisk rapport 2017https://helsedirektoratet.no/konferanser/lansering-av-folkehelsepolitisk-rapport-2017Lansering av Folkehelsepolitisk rapport 2017Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslostring;#28.string;#FEBRUAR
Kurs i GTT (Global Trigger Tool)https://helsedirektoratet.no/konferanser/kurs-i-gtt-global-trigger-toolKurs i GTT (Global Trigger Tool)Helsedirektoratet, Universitetsgata 2string;#9.string;#MARS
Fra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Nord)https://helsedirektoratet.no/konferanser/fra-kunnskap-til-handling-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge-helse-nordFra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Nord)Nordlandssykehuset Bodøstring;#14.-15.string;#MARS