​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Ventetider i kommunen og overlevelse etter sykehusinnleggelsehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-i-kommunen-og-overlevelse-etter-sykehusinnleggelseVentetider i kommunen og overlevelse etter sykehusinnleggelse25.08.2016 11:55:00
Klargjøring av regler for når politiet kan be om bistand fra ambulanseressurserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/klargjoring-av-regler-for-nar-politiet-kan-be-om-bistand-fra-ambulanseressurserKlargjøring av regler for når politiet kan be om bistand fra ambulanseressurser24.08.2016 13:23:30
Anbefaling ved hjemmefødslerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/anbefaling-ved-hjemmefodslerAnbefaling ved hjemmefødsler21.08.2016 19:52:38

 

 

Kurs i hendelsesanalysehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/kurs-i-hendelsesanalyseKurs i hendelsesanalyseHelsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslostring;#30.-31.string;#AUGUST
Slutteveilederkurs – tobakksavvenning ved frisklivssentralenhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/slutteveilederkurs-tobakksavvenning-ved-frisklivssentralenSlutteveilederkurs – tobakksavvenning ved frisklivssentralenHelsedirektoratet, Universitetsgata 2, 0130 Oslostring;#12.-13.string;#SEPTEMBER
Oppstartskonferanse – Pakkeforløp for psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/konferanser/oppstartskonferanse-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rusOppstartskonferanse – Pakkeforløp for psykisk helse og rusClarion Hotel Royal Christianiastring;#15.string;#SEPTEMBER