​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Sterk vekst i elektronisk samhandling for helsetjenestenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sterk-vekst-i-elektronisk-samhandling-for-helsetjenesteneSterk vekst i elektronisk samhandling for helsetjenestene06.04.2017 06:52:00
Nytt hjertestarterregister på plasshttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nytt-hjertestarterregister-pa-plassNytt hjertestarterregister på plass04.04.2017 11:14:00
Ny faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-faglig-retningslinje-for-handtering-av-cbrne-hendelserNy faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser03.04.2017 10:37:10

 

 

Miniseminar om forebygging av vold og overgrep mot barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/miniseminar-om-forebygging-av-vold-og-overgrep-mot-barn-og-ungeMiniseminar om forebygging av vold og overgrep mot barn og ungeHelsedirektoratet, Universitetsgata 2 (Auditoriet)string;#24.string;#APRIL
Konferanse om spiseforstyrrelsehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/konferanse-om-spiseforstyrrelseKonferanse om spiseforstyrrelseUniversitetsgata 2, Helsedirektoratetstring;#26.string;#APRIL
Helsekonferansen 2017https://helsedirektoratet.no/konferanser/helsekonferansen-2017Helsekonferansen 2017The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airportstring;#11.-12.string;#MAI