​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Flere får akutthjelp i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-far-akutthjelp-i-kommunenFlere får akutthjelp i kommunen22.06.2018 09:57:00
Flere eldre på små steder kan få dårligere omsorg enn i byenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-eldre-pa-sma-steder-kan-fa-darligere-omsorg-enn-i-byeneFlere eldre på små steder kan få dårligere omsorg enn i byene21.06.2018 08:55:00
Nedgang i bruk av antibiotika, men stor variasjon på andre helseområderhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nedgang-i-bruk-av-antibiotika-men-stor-variasjon-pa-andre-helseomraderNedgang i bruk av antibiotika, men stor variasjon på andre helseområder21.06.2018 07:29:00

 

 

Allergifriskhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/allergifriskAllergifriskHelsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslostring;#5.string;#SEPTEMBER
Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Oslo)https://helsedirektoratet.no/konferanser/bli-en-bedre-brobygger-tverrsektorielt-samarbeid-for-helsevennlig-samfunnsutvikling-osloBli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Oslo)Oslo (Thon Universitetsgaten) string;#6.-7.string;#SEPTEMBER
Fra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Midt-Norge)https://helsedirektoratet.no/konferanser/fra-kunnskap-til-handling-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge-helse-midt-norgeFra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Midt-Norge)Kunnskapssenteret, KA11, St. Olavs Hospital, Olav Kyrres gate 17, Trondheimstring;#11.-12.string;#SEPTEMBER