​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Bjørn Guldvog held fram som helsedirektørhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bjorn-guldvog-held-fram-som-helsedirektorBjørn Guldvog held fram som helsedirektør07.12.2018 14:21:00
Tre nye pakkeforløp er klare for implementering i tenestahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tre-nye-pakkeforlop-er-klare-for-implementering-i-tenestaTre nye pakkeforløp er klare for implementering i tenesta07.12.2018 09:26:00
Mat og måltid i barnehagen er viktig for helsa til barna – ny retningslinehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mat-og-maltid-i-barnehagen-er-viktig-for-helsa-til-barna-ny-retningslineMat og måltid i barnehagen er viktig for helsa til barna – ny retningsline06.12.2018 14:39:00

 

 

Invitasjon til deltakelse i pilotprosjekt (Rogaland) ParkinsonNet i Norgehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/invitasjon-til-deltakelse-i-pilotprosjekt-rogaland-parkinsonnet-i-norgeInvitasjon til deltakelse i pilotprosjekt (Rogaland) ParkinsonNet i NorgeStavangerstring;#23.-25.string;#JANUAR
Mat og måltider i barnehagen – regional implementeringskonferanse i Bodøhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/mat-og-maltider-i-barnehagen-regional-implementeringskonferanse-i-bodoMat og måltider i barnehagen – regional implementeringskonferanse i BodøNord Universitet, Bodøstring;#29.string;#JANUAR
Fra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Vest)https://helsedirektoratet.no/konferanser/fra-kunnskap-til-handling-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge-helse-vestFra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Vest)Auditorium BUS1 – HUS – Barne- og ungdomssjukehuset, Haukelandsbakken 15string;#6.-7.string;#FEBRUAR