​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Nordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjonhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nordiske-fysioterapeuter-bor-snarlig-soke-om-norsk-autorisasjonNordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjon22.02.2019 12:26:00
Små endringar i bruk av tvanghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sma-endringar-i-bruk-av-tvangSmå endringar i bruk av tvang20.02.2019 14:20:00
Behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD)https://helsedirektoratet.no/nyheter/behandling-i-pakkeforlop-ogsa-for-psykose-spiseforstyrrelse-og-tvangslidelse-ocdBehandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD)15.02.2019 08:37:01

 

 

Helsepersonelldagen – Hvordan sikre riktig helsepersonell i fremtiden?https://helsedirektoratet.no/konferanser/helsepersonelldagen-hvordan-sikre-riktig-helsepersonell-i-fremtidenHelsepersonelldagen – Hvordan sikre riktig helsepersonell i fremtiden?Vitaminveien 4 på Storo string;#27.string;#FEBRUAR
Mat og måltider i barnehagen – konferansehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/mat-og-maltider-i-barnehagen-konferanseMat og måltider i barnehagen – konferanseHelsedirektoratet, Vitaminveien 4, Hjerterommetstring;#6.string;#MARS
Invitasjon til deltakelse i pilotprosjektet ParkinsonNet i Oslohttps://helsedirektoratet.no/konferanser/invitasjon-til-deltakelse-i-pilotprosjektet-parkinsonnet-i-osloInvitasjon til deltakelse i pilotprosjektet ParkinsonNet i OsloRikshospitaletstring;#12.-14.string;#MARS