​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Ny kunnskap om hva som kan bidra til et aldersvennlig samfunnhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-kunnskap-om-hva-som-kan-bidra-til-et-aldersvennlig-samfunnNy kunnskap om hva som kan bidra til et aldersvennlig samfunn21.11.2017 07:50:00
Forebygging av vold mot helsepersonellhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forebygging-av-vold-mot-helsepersonellForebygging av vold mot helsepersonell16.11.2017 08:32:10
Store forskjeller i oppholdstid for sykehjemsbeboerehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/store-forskjeller-i-oppholdstid-for-sykehjemsbeboereStore forskjeller i oppholdstid for sykehjemsbeboere16.11.2017 07:36:25

 

 

Nasjonal dagskonferanse for abortnemndenehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/nasjonal-dagskonferanse-for-abortnemndeneNasjonal dagskonferanse for abortnemndeneHelsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslostring;#21.string;#NOVEMBER
Allergifriskhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/allergifriskAllergifriskHelsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslostring;#22.-23.string;#NOVEMBER
Innovasjonskonferansen 2017https://helsedirektoratet.no/konferanser/innovasjonskonferansen-2017Innovasjonskonferansen 2017Scandic Hell hotell, Værnesstring;#23.string;#NOVEMBER