Innbrudd i datasystemene i Helse Sør-Østhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/innbrudd-i-datasystemene-i-helse-sor-ostInnbrudd i datasystemene i Helse Sør-Øst15.01.2018 06:00:14Det er avdekket innbrudd i datasystemer i Helse Sør-Øst. Det er grunn til å anta at trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Det er så langt ingen indikasjon på at innbruddet har hatt konsekvenser for pasientsikkerheten.
Omsorgstjenester: Kommunene trenger kunnskap og kompetansehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/omsorgstjenester-kommunene-trenger-kunnskap-og-kompetanseOmsorgstjenester: Kommunene trenger kunnskap og kompetanse10.01.2018 08:44:00Nye oppgaver og flere eldre fører til behov for økt kunnskap og kompetanse i kommunenes arbeid med omsorgstjenester.
Lovendringer styrker barns rettigheterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/lovendringer-styrker-barns-rettigheterLovendringer styrker barns rettigheter02.01.2018 09:00:00Med virkning fra 1. januar 2018 trer en rekke endringer for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft.
Medisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverkhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/medisinsk-utstyr-overfores-til-statens-legemiddelverkMedisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk01.01.2018 12:25:00Tirsdag 1. januar 2018 overføres ansvaret for forvaltning av produktregelverket for medisinsk utstyr fra Helsedirektoratet til Legemiddelverket.
Stadig større valfridom i helsetenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-storre-valfridom-i-helsetenesterStadig større valfridom i helsetenester29.12.2017 13:07:00Mange har no kjennskap til ordninga fritt behandlingsval, og stadig fleire pasientar nyttar ordninga. Tilbodet av behandlarar i ordninga har òg auka.
Informasjon om raskare tilbake-ordninga frå 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/informasjon-om-raskare-tilbake-ordninga-fra-2018Informasjon om raskare tilbake-ordninga frå 201822.12.2017 14:10:00Raskare tilbake-ordninga vert lagt om. Tilskotsmiddel vert overført til dei ordinære løyvingane for behandling av pasientar hos dei regionale helseføretaka.
Psykisk helse og rus: Stadig flere årsverk i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helse-og-rus-stadig-flere-arsverk-i-kommunenePsykisk helse og rus: Stadig flere årsverk i kommunene22.12.2017 06:24:00Kommunene bruker stadig flere årsverk til arbeid med psykisk helse og rus. Fra 2016 til 2017 er veksten fem prosent.
Retningslinjer for gravide i LAR revidereshttps://helsedirektoratet.no/nyheter/retningslinjer-for-gravide-i-lar-revideresRetningslinjer for gravide i LAR revideres21.12.2017 12:31:59Helsedirektoratet ber om at behandlingsansvarlige i LAR vektlegger føre-var-prinsippet i tråd med konsensuspanelets anbefalinger.
Helseforetakene overtar finansiering av legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astmahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helseforetakene-overtar-finansiering-av-legemidler-mot-hiv-hepatitt-b-og-c-og-alvorlig-astmaHelseforetakene overtar finansiering av legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astma20.12.2017 13:00:45De regionale helseforetakene overtar finansieringsansvaret for legemidler mot HIV-infeksjon, Hepatitt B og C infeksjon og alvorlig astma fra 1. januar 2018, men det vil bli overgangsordninger.
Status for praksisendring i saker om psykologiutdanning fra Ungarn (ELTE) og Polenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/status-for-praksisendring-i-saker-om-psykologiutdanning-fra-ungarn-elte-og-polenStatus for praksisendring i saker om psykologiutdanning fra Ungarn (ELTE) og Polen20.12.2017 12:32:00Helsedirektoratet mottok tidligere i år en avklaring fra ungarske myndigheter om at mastergraden Clinical and Health Psychologist fra Eötvös Loránd-universitetet (ELTE) i Ungarn, ikke kvalifiserer for lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn.
Sekretariatet for Nye Metoder flytter til Helse Sør-Østhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sekretariatet-for-nye-metoder-flytter-til-helse-sor-ostSekretariatet for Nye Metoder flytter til Helse Sør-Øst20.12.2017 12:21:00Tirsdag 2. januar 2018 vil sekretariatet for Nye metoder med alle medarbeidere være på plass i nye lokaler hos Helse Sør-Øst (HSØ).
Pakkeforløp og revidert retningslinje for hjerneslag lanserthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/pakkeforlop-og-revidert-retningslinje-for-hjerneslag-lansertPakkeforløp og revidert retningslinje for hjerneslag lansert19.12.2017 12:42:49- God slagbehandling kan bidra til færre dødsfall og at flere får oppleve gode liv. Derfor er det viktig at vi nå har lansert pakkeforløp for hjerneslag og revidert retningslinjen for hjerneslag, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Rus: Fortsatt utfordringer med utdeling av brukerutstyrhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/rus-fortsatt-utfordringer-med-utdeling-av-brukerutstyrRus: Fortsatt utfordringer med utdeling av brukerutstyr18.12.2017 15:26:22Utdeling av brukerutstyr til personer med rusmiddelproblemer er et effektivt tiltak for å redusere skader knyttet til rusbruk. En ny rapport viser at mange kommuner deler ut brukerutstyr, men at det fortsatt er en lang vei å gå før vi har full dekning.
Vidareutdanning for sjukepleiararhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vidareutdanning-for-sjukepleiararVidareutdanning for sjukepleiarar18.12.2017 12:48:00Det trengst meir kompetanse blant sjukepleiarar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Helsedirektoratet foreslår to nye vidareutdanningar i avansert klinisk sjukepleie.
Endringer i blåreseptordningen fra 1. januar 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/endringer-i-blareseptordningen-fra-1-januar-2018Endringer i blåreseptordningen fra 1. januar 201818.12.2017 11:33:17Det blir enkelte justeringer i kriterier for å få legemidler på blå resept. For pasienter som allerede har fått innvilget individuell stønad på blå resept blir det ingen endring.
Pasient- og brukerombudet i Nord- og Sør-Trøndelag slås sammenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/pasient-og-brukerombudet-i-nord-og-sor-trondelag-slas-sammenPasient- og brukerombudet i Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen18.12.2017 08:18:10Pasient- og brukerombudet i Trøndelag blir det nye navnet når de to kontorene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slås sammen 1. januar 2018.
Jod-tabletter: Beskyttende tiltak ved atomuhellhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/jod-tabletter-beskyttende-tiltak-ved-atomuhellJod-tabletter: Beskyttende tiltak ved atomuhell12.12.2017 14:07:00Ved et eventuelt atomuhell er det viktigste tiltaket at folk holder seg innendørs. Jod-tabletter kan være til nytte for deler av befolkningen, og skal etter hvert kunne kjøpes i apotek.
Vurdering av tiltak for ELTE-studentenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vurdering-av-tiltak-for-elte-studenteneVurdering av tiltak for ELTE-studentene08.12.2017 08:55:00Helsedirektoratet har vurdert tiltak som kan føre til autorisasjon i Norge for norske studenter som har tatt psykologiutdanning ved ELTE-universitetet i Ungarn.
Må fortsatt redusere antibiotikabrukenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ma-fortsatt-redusere-antibiotikabrukenMå fortsatt redusere antibiotikabruken07.12.2017 08:55:14Norske sykehus bruker for mye bredspektret antibiotika i forhold til målsettingene i nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens.
Utviklingen i norsk kosthold: Grønnsaker øker mesthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/utviklingen-i-norsk-kosthold-gronnsaker-oker-mestUtviklingen i norsk kosthold: Grønnsaker øker mest06.12.2017 10:11:25Aldri har forbruket av grønnsaker vært høyere enn i dag, sa vi i 2015. Nå viser nye tall at forbruket øker nok en gang. For lite fisk er fortsatt en utfordring.