Økt trygghet og mestring med velferdsteknologihttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okt-trygghet-og-mestring-med-velferdsteknologiØkt trygghet og mestring med velferdsteknologi14.07.2017 09:51:00Velferdsteknologi kan gi økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser. Dette konkluderer en rapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.
Brannsikkerhet for risikoutsatte grupperhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/brannsikkerhet-for-risikoutsatte-grupperBrannsikkerhet for risikoutsatte grupper12.07.2017 09:45:55Risikoutsatte grupper er over¬representert i boligbranner med dødelig utfall. DSB og Helsedirektoratet har derfor laget en veileder for samarbeid mellom kommunale tjenester for å bedre brannsikkerheten for risikoutsatte grupper.
Godt fornøyd med nødnetthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/godt-fornoyd-med-nodnettGodt fornøyd med nødnett11.07.2017 10:18:00En undersøkelse viser at brukerne av nødnett er svært fornøyd, og at man langt på vei har oppnådd målsettingene med innføring av nødnett i helsetjenesten. Samtidig viser resultatene et potensiale for forbedring på noen områder.
Forebygging av selvskading og selvmord i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forebygging-av-selvskading-og-selvmord-i-kommunenForebygging av selvskading og selvmord i kommunen11.07.2017 09:00:00Helse- og omsorgstjenesten i kommunene kan bidra til å forebygge selvskading og selvmord.
Forlenging av psykologlisensar - utdanning frå Ungarn og Polenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forlenging-av-psykologlisensar-utdanning-fra-ungarn-og-polenForlenging av psykologlisensar - utdanning frå Ungarn og Polen04.07.2017 15:03:00​Vi har fått i oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere høvet for ei ordning med kompletterande utdanning for dei som har psykologiutdanning frå ELTE-universitetet i Ungarn.
Ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-faglig-retningslinje-for-skolehelsetjenestenNy nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten03.07.2017 10:49:00Samarbeid med skolen og tilgjengelighet for elevene står sentralt i den nye retningslinjen for skolehelsetjenesten.
Økt bruk av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp – bidrar til å redusere ø-hjelpsinnleggelser på sykehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okt-bruk-av-kommunalt-dogntilbud-for-oyeblikkelig-hjelp-bidrar-til-a-redusere-o-hjelpsinnleggelser-pa-sykehusØkt bruk av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp – bidrar til å redusere ø-hjelpsinnleggelser på sykehus03.07.2017 07:38:55Fra januar 2016 fikk kommunene plikt til å sørge for et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. ØHD-tilbudene bidrar til å redusere sykehusopphold for øyeblikkelig hjelp blant eldre.
Handlingsprogram for skjoldbruskkjertelkrefthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/handlingsprogram-for-skjoldbruskkjertelkreftHandlingsprogram for skjoldbruskkjertelkreft03.07.2017 07:30:00Rundt 300 pasienter får årlig diagnostisert skjoldbruskkjertelkreft (thyroideakreft/ thyroideacarcinom). Helsedirektoratet lanser nå det første handlingsprogrammet for denne krefttypen.
Status for praksisendring i saker om psykologiutdanning fra Ungarn (ELTE) og Polenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/status-for-praksisendring-i-saker-om-psykologiutdanning-fra-ungarn-elte-og-polenStatus for praksisendring i saker om psykologiutdanning fra Ungarn (ELTE) og Polen02.07.2017 11:32:00Helsedirektoratet har fått avklart fra ungarske myndigheter at mastergraden Clinical and Health Psychologist fra Eötvös Loránd-universitetet (ELTE) i Ungarn, ikke kvalifiserer for lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn.
Anbefaler screeningprogram med FIT og koloskopi mot tarmkrefthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/anbefaler-screeningprogram-med-fit-og-koloskopi-mot-tarmkreftAnbefaler screeningprogram med FIT og koloskopi mot tarmkreft30.06.2017 09:52:12Årlig dør om lag 1500 personer av tarmkreft i Norge. Helsedirektoratet anbefaler innføring av et screeningtilbud til alle 55-åringer gjennom en fem års periode, med start i 2019. Det går frem av en rapport som oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Nå kan pasienter velge behandlingssted også for rehabiliteringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/na-kan-pasienter-velge-behandlingssted-ogsa-for-rehabiliteringNå kan pasienter velge behandlingssted også for rehabilitering30.06.2017 08:58:00Fra 1. juli blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene en del av fritt behandlingsvalg.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus på høringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-pa-horingPakkeforløp for psykisk helse og rus på høring29.06.2017 14:02:00De tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er nå på høring.
Nye nasjonale kvalitetsindikatorer: Få tjenestemottakere har individuell planhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-nasjonale-kvalitetsindikatorer-fa-tjenestemottakere-har-individuell-planNye nasjonale kvalitetsindikatorer: Få tjenestemottakere har individuell plan29.06.2017 11:31:00Nye tall fra nasjonale kvalitetsindikatorer viser at bare 13,6 prosent av tjenestemottakerne med vedtak om habilitering og rehabilitering i hjemmet hadde en individuell plan.
Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud inn i røykeloven fra 1. julihttps://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juliStandardiserte tobakkspakker og dampeforbud inn i røykeloven fra 1. juli28.06.2017 12:30:00Lovendringer som tar sikte på å hindre at unge begynner med tobakk og styrker vernet mot passiv røyking trer i kraft 1. juli.
Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 1. tertial 2017https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-og-aktivitet-i-spesialisthelsetjenesten-1-tertial-2017Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 1. tertial 201728.06.2017 09:25:47Gjennomsnittlig ventetid var på 56 dager, en nedgang på seks dager fra samme tertial i fjor. Andel fristbrudd økte med 0,3 prosentpoeng. Antall pasienter øker innen somatikk, psykisk helsevern og TSB.
Sekretariatet for Nye Metoder flyttes til Helse Sør-Østhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sekretariatet-for-nye-metoder-flyttes-til-helse-sor-ostSekretariatet for Nye Metoder flyttes til Helse Sør-Øst27.06.2017 13:00:00Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at sekretariatet for Nye Metoder overføres til de regionale helseforetakene ved Helse Sør-Øst med virkning fra 1. januar 2018.
Færre mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ferre-mottar-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenestenFærre mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten26.06.2017 12:14:52I 2016 var det omtrent 55 000 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private institusjonene. Dette tilsvarer en nedgang på 1 150 pasienter eller 2,1 prosent fra året før. Også den siste femårsperioden har det vært en nedgang.
Ny retningslinje for elektrokonvulsiv behandling (ECT)https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-retningslinje-for-elektrokonvulsiv-behandling-ectNy retningslinje for elektrokonvulsiv behandling (ECT)26.06.2017 10:02:00ECT er en godt dokumentert behandling med gode resultater ved alvorlige psykiske lidelser. På grunn av faren for hukommelsesproblemer stilles det strenge krav til bruk og det kreves i utgangspunktet skriftlig samtykke fra pasienten.
Nå blir det lettere å se saltethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/na-blir-det-lettere-a-se-saltetNå blir det lettere å se saltet23.06.2017 09:40:00Bedre merking gjør det nå enklere å se hvor mye salt en matvare inneholder.
Hvem fortjener årets gjeveste helsepris?https://helsedirektoratet.no/nyheter/hvem-fortjener-arets-gjeveste-helseprisHvem fortjener årets gjeveste helsepris?22.06.2017 09:52:00Karl Evang-prisen deles hvert år ut til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for folkehelse, sosiale forhold eller barnevern. Prisen er på kr 75 000 og deles ut høsten 2017. Frist for å levere nominasjoner er 1. september.