Idrett aktiviserer ikke voksnehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/idrett-aktiviserer-ikke-voksneIdrett aktiviserer ikke voksne22.03.2017 09:36:15Deltakelse i friluftslivsliv og uorganisert trening har fått økt betydning blant voksne, mens færre deltar i organisert idrett og bruker idrettsanlegg.
Verdens søvndag fredag 17. marshttps://helsedirektoratet.no/nyheter/verdens-sovndag-fredag-17-marsVerdens søvndag fredag 17. mars17.03.2017 08:31:25Det er mange myter om søvn. For eksempel tror mange at de må sove åtte timer hver natt. At man har søvnproblemer om man våkner av og til om natta, er det også en del som tror. Noen tyr til alkohol for å sove bedre.
Ventetider, fristbrudd og aktivitet i spesialisthelsetjenesten - 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-fristbrudd-og-aktivitet-i-spesialisthelsetjenesten-2016Ventetider, fristbrudd og aktivitet i spesialisthelsetjenesten - 201616.03.2017 12:59:00Ventetiden går ned og flere pasienter mottar helsehjelp innen fastsatt frist. Dette viser tall for 2016 som spesialisthelsetjenesten rapporterte til Norsk pasientregister.
Ny og bedre Slutta-apphttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-og-bedre-slutta-appNy og bedre Slutta-app15.03.2017 08:39:00Slutta-appen har blitt lastet ned en halv million ganger og har hjulpet mange med å slutte både med snus og røyk siden den ble lansert. Nå kommer en helt ny versjon av den populære appen.
Kommunene bedre rustet etter Omsorgsplan 2015https://helsedirektoratet.no/nyheter/kommunene-bedre-rustet-etter-omsorgsplan-2015Kommunene bedre rustet etter Omsorgsplan 201514.03.2017 13:25:50Det helsefremmende og forebyggende arbeidet har fått større plass i omsorgstjenestene etter at tiltakene i Omsorgsplan 2015 er gjennomført. Dette kommer frem i en oppsummering Helsedirektoratet har gjort.
Bruk av antidepressiva hos barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bruk-av-antidepressiva-hos-barn-og-ungeBruk av antidepressiva hos barn og unge10.03.2017 08:42:00Det er ikke mulig å si sikkert om enten psykologisk behandling, antidepressiva eller en kombinasjon av disse er mest effektiv i behandling av barn og unge med depressive symptomer. Det viser en kunnskapsoppsummering FHI har gjort for Helsedirektoratet.
Nye anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skolerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-anbefalinger-for-handtering-av-notteallergi-i-barnehager-og-skolerNye anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler08.03.2017 11:01:00Helsedirektoratet kommer nå med anbefalinger for praktisk håndtering av barn med nøtteallergi i skoler og barnehager. Anbefalingene skal gi helsetjenesten, skoler, barnehager og foresatte råd om hvordan alvorlige nøtteallergier kan og bør håndteres.
Ny handlingsplan for kostholdhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-handlingsplan-for-kostholdNy handlingsplan for kosthold07.03.2017 08:44:00De yngste og de eldste er de viktigste målgruppene i den nye kostholdsplanen som regjeringen har lansert. Planen gjelder for de neste fire årene.
Blåreseptutgiftene gikk ned fra 2015 til 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/blareseptutgiftene-gikk-ned-fra-2015-til-2016Blåreseptutgiftene gikk ned fra 2015 til 201602.03.2017 14:41:00Reduksjonen var på 196 millioner kroner. Forklaringen er i hovedsak at finansieringsansvaret for mange kostbare legemidler ble overført til de regionale helseforetakene (RHF-ene) i januar 2016.
Veileder for ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-ny-forskrift-om-ledelse-og-kvalitetsforbedringVeileder for ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring01.03.2017 09:38:00Internkontrollforskriften er erstattet med ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen gir råd om hvordan ledere kan etterleve krav i den nye forskriften.
Helsedirektørens årstale 2017: Tidlig innsats mot ungt utenforskaphttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektorens-arstale-2017-tidlig-innsats-mot-ungt-utenforskapHelsedirektørens årstale 2017: Tidlig innsats mot ungt utenforskap23.02.2017 09:00:00For mange barn og unge faller utenfor. For mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer seg ikke inn i arbeid og samfunnsdeltagelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i sin årlige helsetale.
Nye kvalitetsindikatorer om hjerte-og karsykdommer og bruk av tvangsmiddelvedtakhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-kvalitetsindikatorer-om-hjerte-og-karsykdommer-og-bruk-av-tvangsmiddelvedtakNye kvalitetsindikatorer om hjerte-og karsykdommer og bruk av tvangsmiddelvedtak23.02.2017 09:00:00Det har vært en positiv utvikling fra 2014 til 2015 i antall pasienter med akutt hjerneslag som får behandling i slagenhet. Det er et godt resultat i internasjonal sammenheng. Bruk av tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern for voksne fremstår som stabil.
Krav til spesialisering for leger i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/krav-til-spesialisering-for-leger-i-kommuneneKrav til spesialisering for leger i kommunene22.02.2017 14:36:06Leger som ansettes i eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars 2017 må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.
Betre tilbod til eldre med førebyggjande heimebesøkhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/betre-tilbod-til-eldre-med-forebyggjande-heimebesokBetre tilbod til eldre med førebyggjande heimebesøk17.02.2017 13:34:32Helsedirektoratet har laga ein vegvisar for kommunane om heimebesøk som førebyggjingstiltak. Ordninga skal bidra til betre tenester for dei eldre.
Statens strålevern reetableres som etat under Helse- og omsorgsdepartementethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/statens-stralevern-reetableres-som-etat-under-helse-og-omsorgsdepartementetStatens strålevern reetableres som etat under Helse- og omsorgsdepartementet17.02.2017 09:06:32Regjeringen foreslår å reetablere Statens strålevern som egen etat under Helse- og omsorgsdepartementet.
Nye nasjonale godtgjøringssatser for utlevering av LAR legemidler i apotekhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-nasjonale-godtgjoringssatser-for-utlevering-av-lar-legemidler-i-apotekNye nasjonale godtgjøringssatser for utlevering av LAR legemidler i apotek15.02.2017 07:52:56Fra 1. juni 2017 innføres det nye nasjonale godtgjøringssatser til apotekene for utlevering av LAR legemidler. Dette vil gi en mer standardisert utlevering og RHF-ene vil få bedre kostnadskontroll med utleveringskostnadene.
Høy tillit til Nøkkelhullethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/hoy-tillit-til-nokkelhulletHøy tillit til Nøkkelhullet15.02.2017 07:00:0097 prosent kjenner til Nøkkelhullet, og siden 2014 har tilliten til merket økt. To av tre opplever Nøkkelhullet som en god merkeordning.
Første statusrapport om hjernehelse i Norgehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forste-statusrapport-om-hjernehelse-i-norgeFørste statusrapport om hjernehelse i Norge09.02.2017 11:48:00Mange mennesker har nedsatt livskvalitet på grunn av ulike tilstander knyttet til hjernehelse. Pasientene er en sammensatt gruppe som ofte har behov for tjenester knyttet til somatisk, psykisk, kognitiv og sosial fungering.
Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon – samspill i sentrumhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-faglig-retningslinje-for-helsestasjon-samspill-i-sentrumNy nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon – samspill i sentrum09.02.2017 08:30:00Samspill og tilknytning mellom foreldre og barn er viktig for å gjøre foreldrene trygge. Derfor er dette et gjennomgående tema i den nye retningslinjen for helsestasjon 0–5 år.
Nye indikatorer for kapasitet og effektivitet i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-indikatorer-for-kapasitet-og-effektivitet-i-spesialisthelsetjenestenNye indikatorer for kapasitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten07.02.2017 15:28:00Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har sammen utarbeidet fire nye styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Disse skal måle kapasitet og effektivitet på en bedre måte.