Ventetider, fristbrot og aktivitet i spesialisthelsetenesta - 2017https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-fristbrot-og-aktivitet-i-spesialisthelsetenesta-2017Ventetider, fristbrot og aktivitet i spesialisthelsetenesta - 201719.03.2018 11:50:00Ventetida går ned, det blir fleire fristbrot og fleire får behandling. Dette viser Norsk pasientregister sine årsdata frå spesialisthelsetenesta.
Gonoré, syfilis og oralsexkondomhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/gonor-syfilis-og-oralsexkondomGonoré, syfilis og oralsexkondom15.03.2018 07:00:00Sjølv ved oralsex kan det vere lurt med kondom.
Legeattest og automatiske straummålararhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/legeattest-og-automatiske-straummalararLegeattest og automatiske straummålarar14.03.2018 12:40:46Fastlegar skal ikkje skrive ut legeattest som seier at pasientar har helseplager som skuldast stråling frå automatiske straummålarar. Det er ikkje dokumentert samanheng mellom helseplager og stråling frå slike målarar.
Pilot for strukturert tverrfagleg oppfølgingsteamhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/pilot-for-strukturert-tverrfagleg-oppfolgingsteamPilot for strukturert tverrfagleg oppfølgingsteam12.03.2018 11:32:39No kan din kommune vere med på eit utviklingsarbeid for å sikre betre oppfølging av pasientar og brukarar med store og samansette behov. Vi søkjer sju kommunar til ein pilot for strukturert tverrfagleg oppfølging av personar med store og samansette behov.
Ulovlege gebyr hos fastlegehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ulovlege-gebyr-hos-fastlegeUlovlege gebyr hos fastlege06.03.2018 11:53:00Helsedirektoratet har mottatt ein del førespurnader om pasientbetaling for kontakt med fastlegekontoret ved bruk av SMS eller internett. Vurderinga til helsedirektoratet er at det ikkje er lov å pålegge pasientane denne typen ekstra eigenbetaling.
Læringsmål til ny spesialistutdanning for legar er vedteknehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/leringsmal-til-ny-spesialistutdanning-for-legar-er-vedtekneLæringsmål til ny spesialistutdanning for legar er vedtekne02.03.2018 10:02:00Helsedirektoratet har no vedteke alle læringsmåla for del 2 og 3 i alle spesialitetane i ny spesialistutdanning for legar.
Økning i sosiale forskjeller bekymrer Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okning-i-sosiale-forskjeller-bekymrer-helsedirektoratetØkning i sosiale forskjeller bekymrer Helsedirektoratet28.02.2018 07:51:00De aller fleste nordmenn har det godt. Vi nyter en høy materiell levestandard og scorer høyt på tillit, sosiale relasjoner og mulighet til deltakelse. Men sosial ulikhet i levevaner og levekår bidrar til sosial ulikhet i helse, viser ny rapport.
Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/velferdsteknologi-til-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelserVelferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser23.02.2018 09:30:00Barn og unge kan oppleve økt mestring i hverdagen med velferdsteknologi. For å lykkes, er det viktig at kommunene legger til rette for samhandling mellom flere etater og enheter, viser en ny rapport.
Sparer 35 sekunder - kan redde 20 livhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sparer-35-sekunder-kan-redde-20-livSparer 35 sekunder - kan redde 20 liv21.02.2018 14:22:00Med nye rutiner gjenkjenner nå 113-operatørene hjertestans 35 sekunder raskere. Dette enkle tiltaket kan redde inntil 20 liv hvert år. I «Norges største dugnad» skal alle forsinkende ledd ryddes av veien og gi bedre odds ved alvorlige hendelser.
Søk plass på nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenestahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sok-plass-pa-nasjonal-leiarutdanning-for-primerhelsetenestaSøk plass på nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta13.02.2018 09:11:00Leiarar i helse- og omsorgstenesta i kommunane og tannhelsetenesta i fylkeskommunane kan nå søkje studieplass til nye klassar frå hausten 2018.
Lavere legemiddelkostnader per pasient – flere får bedre hjelphttps://helsedirektoratet.no/nyheter/lavere-legemiddelkostnader-per-pasient-flere-far-bedre-hjelpLavere legemiddelkostnader per pasient – flere får bedre hjelp08.02.2018 11:56:3310 500 flere pasienter fikk behandling med kostbare biologiske legemidler for revmatiske lidelser og MS i 2016, sammenlignet med 2012. Legemiddelkostnaden per pasient gikk ned med 18 prosent i perioden.
Stadig flere nøkkelhullhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-flere-nokkelhullStadig flere nøkkelhull07.02.2018 12:55:00Antall nøkkelhullsprodukter har økt kraftig siden merket ble etablert i Norge. I 2009 var det 409 produkter, mens i en rapport publisert i 2017 var det 2229 produkter. Og to av tre nordmenn mener merkeordningen er god.
Flere mottar helse- og omsorgstjenester hjemmehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-mottar-helse-og-omsorgstjenester-hjemmeFlere mottar helse- og omsorgstjenester hjemme05.02.2018 08:06:16Antallet mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet økte med nærmere 10 prosent de siste sju årene, justert for befolkningsvekst. Økningen var størst for gruppen under 67 år.
Norge styrker beredskapenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/norge-styrker-beredskapenNorge styrker beredskapen02.02.2018 14:30:00Neste gang katastrofen rammer, kan Norge på kort varsel sende ut et lettfeltsykehus og spesialtrent personell. Denne ressursen – Emergency Medical Team (EMT) – skal være klar til å behandle de første pasientene innen 48 timer etter utkallelse.
Evang-prisen gikk til HUNThttps://helsedirektoratet.no/nyheter/evang-prisen-gikk-til-huntEvang-prisen gikk til HUNT31.01.2018 12:00:00De store, norske helseregistrene blir kalt «den nye oljen». Helsedataene er en skattkiste for bedre helse og bedre helsetjenester Karl Evang-prisen for 2017 går til en av verdens største samlinger av helseopplysninger, norske HUNT.
Befolkningen - og særlig skolebarn og ungdom - spiser for mye sukkerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/befolkningen-og-serlig-skolebarn-og-ungdom-spiser-for-mye-sukkerBefolkningen - og særlig skolebarn og ungdom - spiser for mye sukker30.01.2018 13:53:00Helsedirektoratets sukkerkampanje ble rangert blant de tre beste i kategorien «Årets beste enkeltkampanje» under Gullenken 2017 Social Media Awards.
Rapport om Helse-Noreg 2040 - korleis kan framtida verte?https://helsedirektoratet.no/nyheter/rapport-om-helse-noreg-2040-korleis-kan-framtida-verteRapport om Helse-Noreg 2040 - korleis kan framtida verte?29.01.2018 10:46:00Kva vert behovet for helsepersonell i Noreg i 2040 og korleis skal vi klare å dekke dette behovet?
Ønsker innspill på pasientforløp og ventetiderhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/onsker-innspill-pa-pasientforlop-og-ventetiderØnsker innspill på pasientforløp og ventetider24.01.2018 10:16:04Hva skal til for at du som pasient skal føle deg trygg på at spesialisthelsetjenesten tar deg inn i tide - og følger opp behandlingen til rett tid? Dette ønsker vi svar på for å vurdere behov for endringer i regulering av pasientforløp og ventetider.
Mer kompetanse i omsorgstjenestene med statlig finansieringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mer-kompetanse-i-omsorgstjenestene-med-statlig-finansieringMer kompetanse i omsorgstjenestene med statlig finansiering24.01.2018 07:40:00Utprøving av ny finansieringsordning for omsorgstjenestene har ført til økt kompetanse, bedre innsikt i brukernes situasjon og bedre styringsinformasjon for administrasjonen i kommunene.
Snusbruken øker, men mange vil sluttehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/snusbruken-oker-men-mange-vil-slutteSnusbruken øker, men mange vil slutte18.01.2018 08:34:00Nesten 60 prosent av dem som snuser vurderer å slutte. Spare penger og unngå helserisiko er de viktigste årsakene til at de vil slutte.