Det tek lenger tid frå tilvising til ei teneste startar i spesialisthelsetenestahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/det-tek-lenger-tid-fra-tilvising-til-ei-teneste-startar-i-spesialisthelsetenestaDet tek lenger tid frå tilvising til ei teneste startar i spesialisthelsetenesta12.12.2018 12:49:00Median tid til tenestestart for andre tertial i 2018 var 62 dagar. Det er ei auke på éin dag samanlikna med same periode i fjor.
Krav til spesialisering for leger i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/krav-til-spesialisering-for-leger-i-kommuneneKrav til spesialisering for leger i kommunene11.12.2018 14:36:00Leger som ansettes i eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars 2017 må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.
Tilskot til ideelle og frivillige organisasjonar som jobbar for personar med rusmiddelproblem eller prostitusjonserfaringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tilskot-til-ideelle-og-frivillige-organisasjonar-som-jobbar-for-personar-med-rusmiddelproblem-eller-prostitusjonserfaringTilskot til ideelle og frivillige organisasjonar som jobbar for personar med rusmiddelproblem eller prostitusjonserfaring11.12.2018 12:58:00Det er no avgjort kven som får middel i tredje runde av desse tilskota.
Bjørn Guldvog held fram som helsedirektørhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bjorn-guldvog-held-fram-som-helsedirektorBjørn Guldvog held fram som helsedirektør07.12.2018 14:21:00I statsrådet i dag vart Bjørn Guldvog nemnd ut til direktør for Helsedirektoratet for ein ny periode på seks år, med tiltreding frå det tidspunkt departementet avgjer.
Tre nye pakkeforløp er klare for implementering i tenestahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tre-nye-pakkeforlop-er-klare-for-implementering-i-tenestaTre nye pakkeforløp er klare for implementering i tenesta07.12.2018 09:26:00Dei nye pakkeforløpa for mistanke om psykoseutvikling og psykoseliding, utreding og behandling av tvangsliding (OCD) og spiseforstyrring hos barn og unge, er nå klare.
Mat og måltid i barnehagen er viktig for helsa til barna – ny retningslinehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mat-og-maltid-i-barnehagen-er-viktig-for-helsa-til-barna-ny-retningslineMat og måltid i barnehagen er viktig for helsa til barna – ny retningsline06.12.2018 14:39:00Den nye retningslina til Helsedirektoratet skal gjere at barn i heile landet får eit likare tilbod om mat og drikke. Betre kosthald vil gje barna betre helse, uavhengig av sosial bakgrunn.
Betre produktivitet i somatiske sjukehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/betre-produktivitet-i-somatiske-sjukehusBetre produktivitet i somatiske sjukehus04.12.2018 09:14:00Produktiviteten i somatiske sjukehus har auka med om lag ein prosent frå 2013 til 2017, viser ein analyse frå Helsedirektoratet. Det er likevel berre Helse Sør-Aust som har hatt forbetring av produktiviteten i perioden.
Varierende kvalitet på helsetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/varierende-kvalitet-pa-helsetjenesterVarierende kvalitet på helsetjenester29.11.2018 09:09:04Det er store variasjoner mellom sykehus når det gjelder kvalitet. – Det er også store variasjoner mellom fagområder på enkelte sykehus. Dette må helsetjenesten ha større oppmerksomhet på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Siste sjanse til å søke rekrutteringstilskudd til psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/siste-sjanse-til-a-soke-rekrutteringstilskudd-til-psykologer-i-den-kommunale-helse-og-omsorgstjenestenSiste sjanse til å søke rekrutteringstilskudd til psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten28.11.2018 11:34:00For 2019 er det foreslått bevilget 205 mill. kr til psykologer i kommunene, en økning på 50 mill. kr fra fjoråret. Dette er siste året med mulighet for å få lønnstilskudd. Fra 2020 må kommunen finansiere stillingene selv.
Utviklingen i norsk kosthold: Mindre sukkerforbruk i befolkningen, og grønt-økning for ungehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/utviklingen-i-norsk-kosthold-mindre-sukkerforbruk-i-befolkningen-og-gront-okning-for-ungeUtviklingen i norsk kosthold: Mindre sukkerforbruk i befolkningen, og grønt-økning for unge27.11.2018 11:00:00Totalforbruket av grønnsaker har falt. Men blant 15 -åringer viser nye tall en økning i andelen som spiser grønt hver dag. Og sukkerforbruket faller i norsk kosthold.
Ny rapport om miljøgifter i mat kan få konsekvenser for norske anbefalingerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-rapport-om-miljogifter-i-mat-kan-fa-konsekvenser-for-norske-anbefalingerNy rapport om miljøgifter i mat kan få konsekvenser for norske anbefalinger20.11.2018 14:36:15EFSA kom i dag med en risikovurdering av miljøgiftene dioksin og dioksinliknende PCB og mulige helseskader. Myndighetene vil se på hva dette betyr for norske forhold og anbefalinger, og ber om en utredning der risikoen måles opp mot helsegevinster.
341 kommuner hadde i 2017 et tilbud om helsestasjon for ungdom (HFU)https://helsedirektoratet.no/nyheter/341-kommuner-hadde-i-2017-et-tilbud-om-helsestasjon-for-ungdom-hfu341 kommuner hadde i 2017 et tilbud om helsestasjon for ungdom (HFU)13.11.2018 11:18:04Alle ungdommer bør ha gratis tilgang til helsetjenester. For første gang foreligger en oversikt over antall kommuner som har et HFU-tilbud for ungdom.
Jodtablettar ved atomulykkerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/jodtablettar-ved-atomulykkerJodtablettar ved atomulykker08.11.2018 11:21:57Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då råder vi deg til å ha jodtablettar heime. Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene.
Nasjonalt råd for ernæring foreslår nye tiltak for å øke inntaket av vitamin Dhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonalt-rad-for-ernering-foreslar-nye-tiltak-for-a-oke-inntaket-av-vitamin-dNasjonalt råd for ernæring foreslår nye tiltak for å øke inntaket av vitamin D02.11.2018 11:17:37Vitamin D er nødvendig for kalsiumopptak. Anbefalingene for inntak av vitamin D ble økt i 2014, og nå foreslår Nasjonalt råd for ernæring nye tiltak for å sikre at befolkningen skal få i seg nok.
– Legg til rette for influensavaksineringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/-legg-til-rette-for-influensavaksinering– Legg til rette for influensavaksinering30.10.2018 10:00:00– Det er viktig at arbeidsgiverne legger til rette for at helsepersonell skal kunne ta influensavaksine, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Hjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnadhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/hjerneslagkampanje-viderefores-som-nasjonal-dugnadHjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnad29.10.2018 13:10:00Om lag 12 000 rammes av hjerneslag hvert år, og nå går Helsedirektoratet sammen med helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner om å videreføre symptomkampanjen Prate, Smile, Løfte som en nasjonal dugnad.
Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-og-aktivitet-i-spesialisthelsetjenesten-2-tertial-2018Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 201825.10.2018 08:42:00Gjennomsnittlig ventetid økte med nesten en dag og var på 58,3 dager. Andel fristbrudd ble redusert fra 2,5 til 2,1 prosent. Antall pasienter øker i somatikk og psykisk helsevern for voksne. Dette viser innrapporterte tall til Norsk pasientregister.
«Kortreist» friluftsliv prioriteres ikkehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kortreist-friluftsliv-prioriteres-ikke«Kortreist» friluftsliv prioriteres ikke24.10.2018 13:41:03Den lokale turveien er det viktigste og billigste «idrettsanlegget», og det som har størst potensial for å aktivisere en inaktiv befolkning. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer.
Informasjon om klagemuligheter ved feil diagnosehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/informasjon-om-klagemuligheter-ved-feil-diagnoseInformasjon om klagemuligheter ved feil diagnose24.10.2018 12:12:00I forbindelse med Tolga-saken har helsevesenet fått noen henvendelser om hvordan man skal gå frem for å få innsyn i egen diagnose. Det har også kommet spørsmål om hvordan man går frem for å klage på en diagnose.
Svak økning i antall personer på venteliste til sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/svak-okning-i-antall-personer-pa-venteliste-til-sykehjemSvak økning i antall personer på venteliste til sykehjem19.10.2018 12:31:25Den andre nasjonale oversikten over personer som har fått innvilget langtidsopphold i sykehjem, men fortsatt venter på plass, viser at 1 518 personer står på venteliste.