Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-og-aktivitet-i-spesialisthelsetjenesten-2018Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 201819.03.2019 08:43:00Ventetiden økte, andel fristbrudd var stabil og flere fikk behandling. Dette viser tall for 2018 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister.
Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ner-dobling-i-bruken-av-fritt-behandlingsvalgNær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg13.03.2019 12:00:00Antallet pasienter som benyttet tjenester gjennom godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg økte fra 4 700 i 2017 til 8 500 i 2018. Det ble utbetalt 207 millioner kroner gjennom ordningen i fjor.
Utlysning av Karl Evangs folkehelsepris 2019https://helsedirektoratet.no/nyheter/utlysning-av-karl-evangs-folkehelsepris-2019Utlysning av Karl Evangs folkehelsepris 201912.03.2019 08:24:00Prisen deles ut til noen som har gjort en spesiell innsats for folkehelse, sosiale forhold eller barnevern. Prisen er på kr 75 000, og frist for å nominere er 10. april.
Oppfordrer folk til å halvere saltinntakethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/oppfordrer-folk-til-a-halvere-saltinntaketOppfordrer folk til å halvere saltinntaket07.03.2019 09:00:00Vi bør ikke spise mer enn rundt 5 gram salt om dagen – det tilsvarer omtrent én teskje. Mange får i seg det dobbelte. De fleste vet at vi spiser for mye salt, men tror ikke det gjelder dem selv, viser nye tall.
Forslag til endring i LAR-retningslinjer for gravidehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forslag-til-endring-i-lar-retningslinjer-for-gravideForslag til endring i LAR-retningslinjer for gravide04.03.2019 08:32:51Endringer i retningslinjene for oppfølging av gravide i LAR, er nå sendt ut til høring. – Det har vært en krevende prosess, men nå ser vi fram til å få tilbakemeldingene fra alle interesserte, sier divisjonsdirektør Geir Stene Larsen i Helsedirektoratet.
Ny spesialistutdanning for leger er i sin helhet iverksatt i dag 1. mars 2019https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-spesialistutdanning-for-leger-er-i-sin-helhet-iverksatt-i-dag-1-mars-2019Ny spesialistutdanning for leger er i sin helhet iverksatt i dag 1. mars 201901.03.2019 13:54:00Ny revidert spesialistforskrift settes i verk fra i dag, 1. mars 2019. Den reviderte forskriften regulerer også spesialitetene som tas utenfor sykehus: allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin
Bekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bekymret-over-lite-fysisk-aktivitet-blant-barn-og-ungeBekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og unge28.02.2019 11:43:54Det er bekymringsfullt at aktivitetsnivået til barn og unge ikke har økt, mener avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.
Vellukka tilskotsordninghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vellukka-tilskotsordningVellukka tilskotsordning28.02.2019 07:18:12Ordninga med tilskot til "Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene" er ein suksess. – Dette er veldig gledeleg og viser at tilskotsordninga treffer eit behov i kommunane, seiar avdelingsdirektør Mette Garvoll i Helsedirektoratet.
Nordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjonhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nordiske-fysioterapeuter-bor-snarlig-soke-om-norsk-autorisasjonNordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjon22.02.2019 12:26:00Helsedirektoratet oppfordrer ferdigutdannede fysioterapeuter med utdanning fra et annet nordisk land, som vurderer å søke autorisasjon i Norge, om å søke så snart som mulig.
Små endringar i bruk av tvanghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sma-endringar-i-bruk-av-tvangSmå endringar i bruk av tvang20.02.2019 14:20:00Frå 2016 til 2017 var det ein liten nedgang i tvangsinnleggingar i psykisk helsevern. Tala viser samstundes at det er små endringar over tid.
Behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD)https://helsedirektoratet.no/nyheter/behandling-i-pakkeforlop-ogsa-for-psykose-spiseforstyrrelse-og-tvangslidelse-ocdBehandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD)15.02.2019 08:37:01Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk i tjenesten. Fra 15. februar gjelder tre nye pakkeforløp.
Vekst i liggedager for utskrivningsklare pasienterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vekst-i-liggedager-for-utskrivningsklare-pasienterVekst i liggedager for utskrivningsklare pasienter14.02.2019 09:32:00Fra 2017 til 2018 var det en økning i liggedager for utskrivningsklare pasienter, med størst vekst i de store bykommunene. Økningen skyldes i hovedsak en vekst i antall pasienter og opphold, mens gjennomsnittlig liggetid holdt seg relativt stabil.
Trine Melgård blir ny kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/trine-melgard-blir-ny-kommunikasjonsdirektor-i-helsedirektoratetTrine Melgård blir ny kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet13.02.2019 09:20:00Trine Melgård forlater Direktoratet for e-helse og starter som kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet 1. mai 2019.
Svak nedgang i kor mange som ventar på plass i sjukeheimhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/svak-nedgang-i-kor-mange-som-ventar-pa-plass-i-sjukeheimSvak nedgang i kor mange som ventar på plass i sjukeheim08.02.2019 13:05:00Det er totalt 1 497 personar som står på venteliste til sjukeheim per 15. desember 2018 mot 1 518 som sto på venteliste 15. august.
Ny vekstkurve for hodeomkrets blant barn 0-2 århttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-vekstkurve-for-hodeomkrets-blant-barn-0-2-arNy vekstkurve for hodeomkrets blant barn 0-2 år07.02.2019 08:00:00Mange friske spedbarn har vært unødvendig henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning for stor hodeomkrets. Revisjon av anbefaling for hodeomkrets har vært prioritert, og er nå endret og tilpasset norske barn
Helsedirektoratet skal oppdatere retningslina for antibiotikabruk i sjukehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-skal-oppdatere-retningslina-for-antibiotikabruk-i-sjukehusHelsedirektoratet skal oppdatere retningslina for antibiotikabruk i sjukehus05.02.2019 09:58:00Helsedirektoratet har vedteke å oppdatere retningslina for bruk av antibiotika i sjukehus. – Dette er eit omfattande og viktig arbeid. Vi legg opp til prosjektstart i vår, og vil leggje ut oppdateringar jamleg, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Blir enklere å redde liv på tvers av landegrenserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/blir-enklere-a-redde-liv-pa-tvers-av-landegrenserBlir enklere å redde liv på tvers av landegrenser01.02.2019 13:13:00Helsetjenesten i Sverige og Norge samarbeider daglig om pasienter langs vår lange felles grense. Nå innføres et nytt sammenkoblet kommunikasjonssystem, som skal gjøre det enda enklere for nødetatene å samarbeide for å redde liv.
Foreslår opprettelse av 200 nye LIS1-stillingerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/foreslar-opprettelse-av-200-nye-lis1-stillingerForeslår opprettelse av 200 nye LIS1-stillinger30.01.2019 09:18:04På oppdrag fra HOD har Helsedirektoratet vurdert dimensjoneringen av antall LIS1-stillinger. Direktoratet foreslår at det opprettes 200 nye LIS1-stillinger.
Ny teneste for varsling av luftkvalitethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-teneste-for-varsling-av-luftkvalitetNy teneste for varsling av luftkvalitet30.01.2019 08:08:00Ei ny teneste varslar korleis lufta er no, resten av dagen og neste døger, i heile Noreg. Du får vite om det er lite, moderat, høg, eller særs høg luftforureining der du bur eller er. I tillegg får utsette grupper helse- og aktivitetsråd.
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-opptrappingsplanen-for-rusfeltetEvaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet28.01.2019 12:00:26Ein ny Fafo-rapport viser at det er for tidleg å måle verknaden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Samstundes peikar rapporten på at merksemda om planen har medverka til at kommunane utviklar tenester i tråd med måla for planen.