Flere helseforetak har færre pasientskaderhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-helseforetak-har-ferre-pasientskaderFlere helseforetak har færre pasientskader08.10.2018 12:53:53I 2017 oppsto det en pasientskade i 13,7 prosent av sykehusoppholdene i Norge. I 2016 var tallet 13,9 prosent. Sannsynligvis kunne rundt halvparten av disse skadene vært forebygget. Det viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.
Mange vil slutte å røyke eller snuse, men få bruker hjelpemidlerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mange-vil-slutte-a-royke-eller-snuse-men-fa-bruker-hjelpemidlerMange vil slutte å røyke eller snuse, men få bruker hjelpemidler01.10.2018 13:28:0040 prosent av dem som røyker og 30 prosent av dem som snuser, har planer om å slutte i løpet av de neste seks månedene. Med hjelpemidler vil flere lykkes.
God tannhelse som barn er viktig for tannhelsen som voksenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/god-tannhelse-som-barn-er-viktig-for-tannhelsen-som-voksenGod tannhelse som barn er viktig for tannhelsen som voksen27.09.2018 09:09:00Tennene skal vare hele livet. – For å utjevne ulikheter er det derfor viktig å prioritere barn med økt risiko for tannsykdom, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet.
Ny teknologi for å få folk til å sluttehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-teknologi-for-a-fa-folk-til-a-slutteNy teknologi for å få folk til å slutte27.09.2018 08:00:00Helsedirektoratets nye chatbot skal gi umiddelbar støtte og motivasjon når røyksuget kommer. Bot'en hjelper de som vil slutte med røyk eller snus gjennom de 28 første dagene.
Behov for bedre kunnskap om kommunal rehabiliteringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/behov-for-bedre-kunnskap-om-kommunal-rehabiliteringBehov for bedre kunnskap om kommunal rehabilitering27.09.2018 07:47:37Hvert år er mer enn 19 000 personer på rehabilitering i kommunale institusjoner. Kommunene har ulik registreringspraksis for pasientenes utbytte av oppholdet, og det mangler nasjonal oversikt. Helsedirektoratet har utredet hvordan praksisen kan forbedres.
Ingen rettssak om SMS-gebyrerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ingen-rettssak-om-sms-gebyrerIngen rettssak om SMS-gebyrer25.09.2018 13:15:24Søksmålet som WTW AS anla mot staten ved Helse- og omsorgsdepartementet for å prøve lovligheten av SMS-gebyrer ble trukket den 30. april 2018.
Størst vekst i somatiske helsetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/storst-vekst-i-somatiske-helsetjenesterStørst vekst i somatiske helsetjenester21.09.2018 09:39:08Flere pasienter får hjelp i somatisk spesialisthelsetjeneste de siste årene. Både kostnader og aktivitet (pasienter og opphold) har økt. Det er svak vekst i psykisk helsevern, og i rusbehandlingen har tidligere sterk vekst stoppet opp.
Nye råd om lindrende behandling i livets sluttfasehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-rad-om-lindrende-behandling-i-livets-sluttfaseNye råd om lindrende behandling i livets sluttfase20.09.2018 09:05:00Personer i livets siste fase er i en svært sårbar situasjon og kan ha nedsatt evne til å uttrykke sine ønsker og behov. Nye faglige råd skal blant annet bistå ansatte i helse- og omsorgstjenestene i å gi omsorg og lindrende behandling i denne fasen.
Ekstraordinære tiltak i forbindelse med NATO-øvelsenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ekstraordinere-tiltak-i-forbindelse-med-nato-ovelsenEkstraordinære tiltak i forbindelse med NATO-øvelsen20.09.2018 06:59:44Ekstra ambulansehelikoptre og tett samarbeid mellom Forsvaret og 113-sentralene skal sørge for at pasienter kommer raskt til sykehus under NATO-øvelsen.
Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/snakk-med-barn-og-sarbare-mennesker-om-nato-ovelsenSnakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen15.09.2018 16:10:31Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. – Snakk om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog.
Tid til tjenestestart økerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tid-til-tjenestestart-okerTid til tjenestestart øker14.09.2018 08:53:35Median tid til tjenestestart de første fire måneder av 2018 var 64 dager. Dette er en økning på fem dager sammenliknet med samme periode i fjor.
Noe svakere utvikling på viktige kvalitetsområderhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/noe-svakere-utvikling-pa-viktige-kvalitetsomraderNoe svakere utvikling på viktige kvalitetsområder13.09.2018 09:00:00Stadig flere kreftpasienter behandles i pakkeforløp, men forløpstiden øker. Det er et stykke igjen før nasjonale mål om hjemmedialyse nås. Norge er i verdenstoppen for hjerte-lungeredning startet av mennesker som er på skadestedet før ambulansen kommer.
Et løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/et-loft-for-brukerinvolvering-med-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rusEt løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rus12.09.2018 06:54:00I dag lanseres de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.
Ingen vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste århttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ingen-vekst-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-siste-arIngen vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år11.09.2018 12:55:53I underkant av 33 000 pasienter mottok behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017, dette er på samme nivå som i 2016.
Kvalifiseringstiltak for første kull med ELTE-utdannede starter i november 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/kvalifiseringstiltak-for-forste-kull-med-elte-utdannede-starter-i-november-2018Kvalifiseringstiltak for første kull med ELTE-utdannede starter i november 201806.09.2018 15:04:00
Stadig færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-ferre-far-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenestenStadig færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten30.08.2018 09:30:07De siste årene har færre og færre pasienter mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I fjor var det i underkant av 54 000 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private institusjonene.
Hvordan står det egentlig til med livskvaliteten i Norge?https://helsedirektoratet.no/nyheter/hvordan-star-det-egentlig-til-med-livskvaliteten-i-norgeHvordan står det egentlig til med livskvaliteten i Norge?27.08.2018 09:00:00Mange vet at Norge troner høyt når verdens lykkeligste land rangeres, men ikke at det ofte bygger på små utvalg og ett enkelt spørsmål om tilfredshet med livet alt i alt. Nå kommer anbefalinger for hvordan bedre kartlegge befolkningens livskvalitet.
Kommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPShttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kommunale-omsorgstjenester-flere-bruker-gpsKommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPS22.08.2018 12:19:35Stadig flere kommuner bruker GPS for å kunne gi de eldre mer frihet. Av i alt 360 000 mottakere av kommunale omsorgstjenester i fjor var det 611 personer som hadde GPS. Dette tallet var nesten doblet fra 2016 til 2017.
Færre døgnopphold på sykehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ferre-dognopphold-pa-sykehusFærre døgnopphold på sykehus13.08.2018 07:57:00I fjor var det nesten ti tusen færre døgnopphold i somatisk spesialisthelsetjenesten enn året før, til tross for at vi ble flere her i landet. Målt per innbygger var det færre døgnopphold både blant yngre og eldre i befolkningen.
Helsedirektoratet på Arendalsukahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-pa-arendalsukaHelsedirektoratet på Arendalsuka30.07.2018 08:24:00Helsedirektoratet er tilstede på Arendalsuka. Blant annet skal helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg snakke om de største utfordringene for nordmenns helse.