Hjelp pasienten med å velge behandlingsstedhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/hjelp-pasienten-med-a-velge-behandlingsstedHjelp pasienten med å velge behandlingssted19.05.2017 09:45:03Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider, og finne det beste alternativet for pasienten allerede før henvisningen sendes.
Flere psykologer i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-psykologer-i-kommuneneFlere psykologer i kommunene18.05.2017 10:51:48Kommunene ansetter stadig flere psykologer. Det viser tall fra Helsedirektoratet.
Bransjesamarbeid for sunnere valghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bransjesamarbeid-for-sunnere-valgBransjesamarbeid for sunnere valg16.05.2017 08:35:00Myndighetenes mål er at befolkningen skal spise 20 prosent mer frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat i 2021 enn vi gjør nå. I dag signerte myndigheter og matbransje en avtale om å gjøre det enklere for folk å ta sunne valg.
Helsekonferansen vert strøymd direktehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsekonferansen-vert-stroymd-direkteHelsekonferansen vert strøymd direkte10.05.2017 22:14:40Helsekonferansen 2017 - "Leve heile livet" vert strøymd direkte på Helsedirektoratet sin Youtube-kanal.
Hvem er eldst? Du eller kroppen din?https://helsedirektoratet.no/nyheter/hvem-er-eldst-du-eller-kroppen-dinHvem er eldst? Du eller kroppen din?10.05.2017 07:04:00Du vet hvor gammel du er. Men hvor gammel er kroppen din? På verdens aktivitetsdag 10. mai utfordrer Helsedirektoratet og NTNU befolkningen til å teste seg selv for å se om kroppen slår den virkelige alderen i en uhøytidelig, men temmelig nøyaktig test.
Helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehovhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helse-og-omsorgstjenestetilbudet-til-voksne-med-habiliteringsbehovHelse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov09.05.2017 08:09:00Tjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov i kommunene kan bli bedre, men mange kommuner gjør et viktig arbeid for å forbedre disse tjenestene.
Ny kunnskap om mettet fett styrker kostrådenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-kunnskap-om-mettet-fett-styrker-kostradeneNy kunnskap om mettet fett styrker kostrådene04.05.2017 09:15:00En ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring viser at mettet fett bør byttes ut med umettet fett for å forebygge hjerte- og karsykdommer, og styrker grunnlaget for dagens offisielle råd om mettet fett.
Nasjonale kvalitetsindikatorer viser gode resultater for pakkeforløp i kreftbehandlinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonale-kvalitetsindikatorer-viser-gode-resultater-for-pakkeforlop-i-kreftbehandlingNasjonale kvalitetsindikatorer viser gode resultater for pakkeforløp i kreftbehandling04.05.2017 07:54:5877 prosent av alle kreftpasienter i Norge inngår i pakkeforløp. Om lag 70 prosent av disse kommer gjennom pakkeforløpet på anbefalt tid. Det betyr at omlag 54 prosent av alle kreftpasienter i Norge kommer gjennom et pakkeforløp på anbefalt tid.
Flere får hjelp og kortere ventetider i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-far-hjelp-og-kortere-ventetider-i-spesialisthelsetjenestenFlere får hjelp og kortere ventetider i spesialisthelsetjenesten03.05.2017 12:00:00Flere får hjelp og pasientene venter kortere enn før på behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette er blant funnene i rapporten Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.
Ungarske psykologutdanninger - forlenget saksbehandlingstidhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ungarske-psykologutdanninger-forlenget-saksbehandlingstidUngarske psykologutdanninger - forlenget saksbehandlingstid02.05.2017 09:56:00Vi har tidligere varslet forlenget saksbehandlingstid til utgangen av april for behandling av klager og avslag på autorisasjon for ungarske psykologutdanninger, og vi må nå forlenge saksbehandlingstiden ytterligere.
Ny retningslinje om svangerskapsdiabetes: Nye kriterier for test og diagnosegrensehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-retningslinje-om-svangerskapsdiabetes-nye-kriterier-for-test-og-diagnosegrenseNy retningslinje om svangerskapsdiabetes: Nye kriterier for test og diagnosegrense28.04.2017 12:07:12En ny nasjonal retningslinje om svangerskapsdiabetes skal bidra til at flere gravide får riktig diagnose og tidlig behandling.
Presseinvitasjon: Ventetider for helsehjelp i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/presseinvitasjon-ventetider-for-helsehjelp-i-spesialisthelsetjenestenPresseinvitasjon: Ventetider for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten28.04.2017 11:11:56Onsdag 3. mai kl. 14.00 presenterer Helsedirektoratet en utredning om ventetider i spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil være til stede.
Mange barn får ikke nødvendig oppfølging når de blir mobbethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mange-barn-far-ikke-nodvendig-oppfolging-nar-de-blir-mobbetMange barn får ikke nødvendig oppfølging når de blir mobbet27.04.2017 12:09:29Mange barn som blir eller har blitt mobbet, får ikke den oppfølgingen de trenger. Det gjelder både hjelp til å avslutte mobbingen mens den pågår, og hjelp til å håndtere ettervirkningen av mobbingen.
Endret finansieringsansvar for 114 kreftlegemidlerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/endret-finansieringsansvar-for-114-kreftlegemidlerEndret finansieringsansvar for 114 kreftlegemidler27.04.2017 11:59:00Fra 1. mai 2017 blir finansieringsansvaret for 114 kreftlegemidler overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene.
Personskader og ulykker 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/personskader-og-ulykker-2016Personskader og ulykker 201627.04.2017 11:17:55De fleste personskadene spesialisthelsetjenesten rapporterte i 2016 var resultat av ulykker. De fleste skadene er mindre alvorlige, men blant eldre mennesker er det flere alvorlige ulykker. Menn ble oftere skadet enn kvinner.
Ny nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-faglig-retningslinje-for-spiseforstyrrelserNy nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser26.04.2017 08:28:25Barn og unge med spiseforstyrrelser bør få familiebasert behandling. Det er en av anbefalingene i retningslinjer for spiseforstyrrelser som nå lanseres.
Sterk vekst i elektronisk samhandling for helsetjenestenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sterk-vekst-i-elektronisk-samhandling-for-helsetjenesteneSterk vekst i elektronisk samhandling for helsetjenestene06.04.2017 06:52:00Så godt som alle leger, de aller fleste tannleger og psykologer, og mer enn halvparten av landets fysioterapeuter sender sine oppgjørskrav elektronisk. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.
Nytt hjertestarterregister på plasshttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nytt-hjertestarterregister-pa-plassNytt hjertestarterregister på plass04.04.2017 11:14:00Plutselig hjertestans rammer mer enn 3000 personer årlig. Ved å gå inn på Hjertestarterregisterets hjemmeside: www.113.no vil man lett kunne se hvor nærmeste hjertestarter befinner seg.
Ny faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-faglig-retningslinje-for-handtering-av-cbrne-hendelserNy faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser03.04.2017 10:37:10Riktig bruk av beskyttelsesutstyr, rensing av skadde og valg og gjennomføring av behandlingstiltak, kan være avgjørende for å redusere omfang av skade eller sykdom hos personer som er utsettes for farlige stoffer eller materialer.
Aktivitetsdata fra avtalespesialister - 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/aktivitetsdata-fra-avtalespesialister-2016Aktivitetsdata fra avtalespesialister - 201630.03.2017 11:27:01I 2016 stod avtalespesialistene for 25 prosent av all poliklinisk aktivitet innen somatiske fagområder og 26 prosent i psykisk helsevern. Dette viser nye tall fra Norsk pasientregister.