Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/snakk-med-barn-og-sarbare-mennesker-om-nato-ovelsenSnakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen15.09.2018 16:10:31Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. – Snakk om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog.
Tid til tjenestestart økerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tid-til-tjenestestart-okerTid til tjenestestart øker14.09.2018 08:53:35Median tid til tjenestestart de første fire måneder av 2018 var 64 dager. Dette er en økning på fem dager sammenliknet med samme periode i fjor.
Noe svakere utvikling på viktige kvalitetsområderhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/noe-svakere-utvikling-pa-viktige-kvalitetsomraderNoe svakere utvikling på viktige kvalitetsområder13.09.2018 09:00:00Stadig flere kreftpasienter behandles i pakkeforløp, men forløpstiden øker. Det er et stykke igjen før nasjonale mål om hjemmedialyse nås. Norge er i verdenstoppen for hjerte-lungeredning startet av mennesker som er på skadestedet før ambulansen kommer.
Et løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/et-loft-for-brukerinvolvering-med-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rusEt løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rus12.09.2018 06:54:00I dag lanseres de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.
Ingen vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste århttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ingen-vekst-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-siste-arIngen vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år11.09.2018 12:55:53I underkant av 33 000 pasienter mottok behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017, dette er på samme nivå som i 2016.
Kvalifiseringstiltak for første kull med ELTE-utdannede starter i november 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/kvalifiseringstiltak-for-forste-kull-med-elte-utdannede-starter-i-november-2018Kvalifiseringstiltak for første kull med ELTE-utdannede starter i november 201806.09.2018 15:04:51
Stadig færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-ferre-far-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenestenStadig færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten30.08.2018 09:30:07De siste årene har færre og færre pasienter mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I fjor var det i underkant av 54 000 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private institusjonene.
Hvordan står det egentlig til med livskvaliteten i Norge?https://helsedirektoratet.no/nyheter/hvordan-star-det-egentlig-til-med-livskvaliteten-i-norgeHvordan står det egentlig til med livskvaliteten i Norge?27.08.2018 09:00:00Mange vet at Norge troner høyt når verdens lykkeligste land rangeres, men ikke at det ofte bygger på små utvalg og ett enkelt spørsmål om tilfredshet med livet alt i alt. Nå kommer anbefalinger for hvordan bedre kartlegge befolkningens livskvalitet.
Kommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPShttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kommunale-omsorgstjenester-flere-bruker-gpsKommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPS22.08.2018 12:19:35Stadig flere kommuner bruker GPS for å kunne gi de eldre mer frihet. Av i alt 360 000 mottakere av kommunale omsorgstjenester i fjor var det 611 personer som hadde GPS. Dette tallet var nesten doblet fra 2016 til 2017.
Færre døgnopphold på sykehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ferre-dognopphold-pa-sykehusFærre døgnopphold på sykehus13.08.2018 07:57:00I fjor var det nesten ti tusen færre døgnopphold i somatisk spesialisthelsetjenesten enn året før, til tross for at vi ble flere her i landet. Målt per innbygger var det færre døgnopphold både blant yngre og eldre i befolkningen.
Helsedirektoratet på Arendalsukahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-pa-arendalsukaHelsedirektoratet på Arendalsuka30.07.2018 08:24:00Helsedirektoratet er tilstede på Arendalsuka. Blant annet skal helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg snakke om de største utfordringene for nordmenns helse.
Jod og folat ved graviditetsstarthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/jod-og-folat-ved-graviditetsstartJod og folat ved graviditetsstart11.07.2018 10:10:00Jod er et mikronæringsstoff som er nødvendig for utviklingen av barnets hjerne og nervesystem, i svangerskapet og i første leveår. Derfor er det viktig å sikre jodinntaket hos kvinner, og spesielt før og under graviditet og amming.
Forskjeller i norsk tannhelsehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forskjeller-i-norsk-tannhelseForskjeller i norsk tannhelse11.07.2018 07:21:51Det er fremdeles store forskjeller i tannhelse blant 18-åringer i norske fylker. Ungdom i Finnmark har dårligst tannhelse. Det viser en gjennomgang av Statistisk Sentralbyrås data for norske 18-åringers tannhelse.
Spilleproblemer preger hverdagen for de pårørendehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/spilleproblemer-preger-hverdagen-for-de-parorendeSpilleproblemer preger hverdagen for de pårørende09.07.2018 12:52:25Spilleproblemer hos en voksen i familien har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår for pårørende. Økonomisk utrygghet og psykiske helsevansker er noen av utfordringene de møter.
God søking til LIS1-stillingerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/god-soking-til-lis1-stillingerGod søking til LIS1-stillinger06.07.2018 11:29:00​Det er god søkning til de utlyste LIS1-stillingene i alle landets helseforetak.
Vurderer revisjon av retningslinjene om antibiotikabruk i sykehusenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vurderer-revisjon-av-retningslinjene-om-antibiotikabruk-i-sykehuseneVurderer revisjon av retningslinjene om antibiotikabruk i sykehusene04.07.2018 07:26:00Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus har behov for revisjon på flere områder. Vi vil derfor høsten 2018 gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge revisjonsbehov.
Ventetider i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-i-spesialisthelsetjenestenVentetider i spesialisthelsetjenesten03.07.2018 08:26:00Helsedirektoratet har overlevert en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet som beskriver tre alternative modeller for regulering og registrering av ventetider. Formålet med rapporten er å få frem et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer.
Noen flere innleggelser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2017https://helsedirektoratet.no/nyheter/noen-flere-innleggelser-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-i-2017Noen flere innleggelser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 201729.06.2018 13:03:26I 2017 ble 32 900 personer tilbudt tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette var på samme nivå som året før. Antall innleggelser økte med 5 prosent.
Stadig flere får poliklinisk hjelp i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-flere-far-poliklinisk-hjelp-i-psykisk-helsevernStadig flere får poliklinisk hjelp i psykisk helsevern29.06.2018 12:49:04I 2017 mottok 193 000 personer tjenester fra det psykiske helsevernet for voksne. Siden 2013 har tallet på pasienter økt med ni prosent. Det betyr at 4,7 prosent av den voksne befolkningen var i kontakt med det psykiske helsevernet i løpet av et år.
Vil redusere sårbarheten for legemiddelmangelhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vil-redusere-sarbarheten-for-legemiddelmangelVil redusere sårbarheten for legemiddelmangel28.06.2018 12:44:00Legemiddelmangel er et økende nasjonalt og globalt problem, og antall meldinger om leveringssvikt i Norge er mangedoblet siden 2007. Det ønsker Helsedirektoratet å gjøre noe med.