Jodtablettar ved atomulykkerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/jodtablettar-ved-atomulykkerJodtablettar ved atomulykker08.11.2018 11:21:57Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då råder vi deg til å ha jodtablettar heime. Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene.
Nasjonalt råd for ernæring foreslår nye tiltak for å øke inntaket av vitamin Dhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonalt-rad-for-ernering-foreslar-nye-tiltak-for-a-oke-inntaket-av-vitamin-dNasjonalt råd for ernæring foreslår nye tiltak for å øke inntaket av vitamin D02.11.2018 11:17:37Vitamin D er nødvendig for kalsiumopptak. Anbefalingene for inntak av vitamin D ble økt i 2014, og nå foreslår Nasjonalt råd for ernæring nye tiltak for å sikre at befolkningen skal få i seg nok.
– Legg til rette for influensavaksineringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/-legg-til-rette-for-influensavaksinering– Legg til rette for influensavaksinering30.10.2018 10:00:00– Det er viktig at arbeidsgiverne legger til rette for at helsepersonell skal kunne ta influensavaksine, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Hjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnadhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/hjerneslagkampanje-viderefores-som-nasjonal-dugnadHjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnad29.10.2018 13:10:00Om lag 12 000 rammes av hjerneslag hvert år, og nå går Helsedirektoratet sammen med helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner om å videreføre symptomkampanjen Prate, Smile, Løfte som en nasjonal dugnad.
Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-og-aktivitet-i-spesialisthelsetjenesten-2-tertial-2018Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 201825.10.2018 08:42:00Gjennomsnittlig ventetid økte med nesten en dag og var på 58,3 dager. Andel fristbrudd ble redusert fra 2,5 til 2,1 prosent. Antall pasienter øker i somatikk og psykisk helsevern for voksne. Dette viser innrapporterte tall til Norsk pasientregister.
«Kortreist» friluftsliv prioriteres ikkehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kortreist-friluftsliv-prioriteres-ikke«Kortreist» friluftsliv prioriteres ikke24.10.2018 13:41:03Den lokale turveien er det viktigste og billigste «idrettsanlegget», og det som har størst potensial for å aktivisere en inaktiv befolkning. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer.
Informasjon om klagemuligheter ved feil diagnosehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/informasjon-om-klagemuligheter-ved-feil-diagnoseInformasjon om klagemuligheter ved feil diagnose24.10.2018 12:12:09I forbindelse med Tolga-saken har helsevesenet fått noen henvendelser om hvordan man skal gå frem for å få innsyn i egen diagnose. Det har også kommet spørsmål om hvordan man går frem for å klage på en diagnose.
Svak økning i antall personer på venteliste til sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/svak-okning-i-antall-personer-pa-venteliste-til-sykehjemSvak økning i antall personer på venteliste til sykehjem19.10.2018 12:31:25Den andre nasjonale oversikten over personer som har fått innvilget langtidsopphold i sykehjem, men fortsatt venter på plass, viser at 1 518 personer står på venteliste.
90 prosent av pasientkontaktene skjer innen planlagt tidhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/90-prosent-av-pasientkontaktene-skjer-innen-planlagt-tid90 prosent av pasientkontaktene skjer innen planlagt tid19.10.2018 07:15:09Dette viser tall per august 2018 for alle fagområder i Norge. Det betyr at 10 prosent av pasientkontaktene har passert planlagt dato. Helse Sør-Øst har lavest andel med 9,4 prosent. Helse Nord ligger høyest med 13,5 prosent.
Flere helseforetak har færre pasientskaderhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-helseforetak-har-ferre-pasientskaderFlere helseforetak har færre pasientskader08.10.2018 12:53:53I 2017 oppsto det en pasientskade i 13,7 prosent av sykehusoppholdene i Norge. I 2016 var tallet 13,9 prosent. Sannsynligvis kunne rundt halvparten av disse skadene vært forebygget. Det viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.
Mange vil slutte å røyke eller snuse, men få bruker hjelpemidlerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mange-vil-slutte-a-royke-eller-snuse-men-fa-bruker-hjelpemidlerMange vil slutte å røyke eller snuse, men få bruker hjelpemidler01.10.2018 13:28:0040 prosent av dem som røyker og 30 prosent av dem som snuser, har planer om å slutte i løpet av de neste seks månedene. Med hjelpemidler vil flere lykkes.
God tannhelse som barn er viktig for tannhelsen som voksenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/god-tannhelse-som-barn-er-viktig-for-tannhelsen-som-voksenGod tannhelse som barn er viktig for tannhelsen som voksen27.09.2018 09:09:00Tennene skal vare hele livet. – For å utjevne ulikheter er det derfor viktig å prioritere barn med økt risiko for tannsykdom, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet.
Ny teknologi for å få folk til å sluttehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-teknologi-for-a-fa-folk-til-a-slutteNy teknologi for å få folk til å slutte27.09.2018 08:00:00Helsedirektoratets nye chatbot skal gi umiddelbar støtte og motivasjon når røyksuget kommer. Bot'en hjelper de som vil slutte med røyk eller snus gjennom de 28 første dagene.
Behov for bedre kunnskap om kommunal rehabiliteringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/behov-for-bedre-kunnskap-om-kommunal-rehabiliteringBehov for bedre kunnskap om kommunal rehabilitering27.09.2018 07:47:37Hvert år er mer enn 19 000 personer på rehabilitering i kommunale institusjoner. Kommunene har ulik registreringspraksis for pasientenes utbytte av oppholdet, og det mangler nasjonal oversikt. Helsedirektoratet har utredet hvordan praksisen kan forbedres.
Ingen rettssak om SMS-gebyrerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ingen-rettssak-om-sms-gebyrerIngen rettssak om SMS-gebyrer25.09.2018 13:15:24Søksmålet som WTW AS anla mot staten ved Helse- og omsorgsdepartementet for å prøve lovligheten av SMS-gebyrer ble trukket den 30. april 2018.
Størst vekst i somatiske helsetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/storst-vekst-i-somatiske-helsetjenesterStørst vekst i somatiske helsetjenester21.09.2018 09:39:08Flere pasienter får hjelp i somatisk spesialisthelsetjeneste de siste årene. Både kostnader og aktivitet (pasienter og opphold) har økt. Det er svak vekst i psykisk helsevern, og i rusbehandlingen har tidligere sterk vekst stoppet opp.
Nye råd om lindrende behandling i livets sluttfasehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-rad-om-lindrende-behandling-i-livets-sluttfaseNye råd om lindrende behandling i livets sluttfase20.09.2018 09:05:00Personer i livets siste fase er i en svært sårbar situasjon og kan ha nedsatt evne til å uttrykke sine ønsker og behov. Nye faglige råd skal blant annet bistå ansatte i helse- og omsorgstjenestene i å gi omsorg og lindrende behandling i denne fasen.
Ekstraordinære tiltak i forbindelse med NATO-øvelsenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ekstraordinere-tiltak-i-forbindelse-med-nato-ovelsenEkstraordinære tiltak i forbindelse med NATO-øvelsen20.09.2018 06:59:44Ekstra ambulansehelikoptre og tett samarbeid mellom Forsvaret og 113-sentralene skal sørge for at pasienter kommer raskt til sykehus under NATO-øvelsen.
Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/snakk-med-barn-og-sarbare-mennesker-om-nato-ovelsenSnakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen15.09.2018 16:10:31Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. – Snakk om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog.
Tid til tjenestestart økerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tid-til-tjenestestart-okerTid til tjenestestart øker14.09.2018 08:53:35Median tid til tjenestestart de første fire måneder av 2018 var 64 dager. Dette er en økning på fem dager sammenliknet med samme periode i fjor.