Sykdomsrelatert underernæring er en stor utfordringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sykdomsrelatert-underernering-er-en-stor-utfordringSykdomsrelatert underernæring er en stor utfordring19.01.2017 12:09:00Underernærte pasienter er fremdeles en stor utfordring for helsevesenet. Det viser en ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring.
Konsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/konsensuskonferanse-om-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-graviditetKonsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet19.01.2017 08:40:00Hvordan kan vi legge til rette for best mulig tilbud og oppfølging av kvinner som blir gravide i LAR? Det er tema for konsensuskonferansen.
Ny spesialistutdanning for legar – læringsmål vedteknehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-spesialistutdanning-for-legar-leringsmal-vedtekneNy spesialistutdanning for legar – læringsmål vedtekne18.01.2017 12:53:00Fyrste del av ny spesialistutdanning for legar trer i kraft 1. mars 2017. I den nye ordninga er det læringsmåla som definerer det legane skal forstå, kunne og være i stand til å gjere som ferdige spesialistar.
Ungdomsrøykingen er rekordlavhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ungdomsroykingen-er-rekordlavUngdomsrøykingen er rekordlav18.01.2017 09:58:00Nedgangen i ungdomsrøyking fortsetter. Kun 3 prosent av unge i alderen 16-24 år røyker daglig, mens flere unge snuser daglig, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Pårørendeinvolvering og støtte – ny veileder viser god praksishttps://helsedirektoratet.no/nyheter/parorendeinvolvering-og-stotte-ny-veileder-viser-god-praksisPårørendeinvolvering og støtte – ny veileder viser god praksis12.01.2017 09:13:00- Pårørende med omsorgsoppgaver og belastninger skal møtes av helsepersonell som involverer, støtter og avlaster dem. Barn som pårørende skal ivaretas og følges opp, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.
Mobbing er skadelig for helsahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mobbing-er-skadelig-for-helsaMobbing er skadelig for helsa10.01.2017 12:46:00En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt for mobbing har sammenheng med et bredt spekter av helseproblemer og sosiale vansker.
Første automatiske frikort for egenandelstak 2 er sendt uthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forste-automatiske-frikort-for-egenandelstak-2-er-sendt-utFørste automatiske frikort for egenandelstak 2 er sendt ut09.01.2017 08:19:00Frikort for egenandelstak 2 ble automatisert 1.januar 2017. 25 personer har allerede fått frikortet tilsendt automatisk.
Behov for styrt nedbemanning i Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/behov-for-styrt-nedbemanning-i-helsedirektoratetBehov for styrt nedbemanning i Helsedirektoratet06.01.2017 14:31:35Reduserte budsjettrammer og behov for omstilling gjør at Helsedirektoratet har besluttet å gjennomføre styrt nedbemanning.
Psykisk helse og rus: Flere årsverk i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helse-og-rus-flere-arsverk-i-kommunenePsykisk helse og rus: Flere årsverk i kommunene30.12.2016 11:48:04Kommunene bruker flere årsverk til arbeid med psykisk helse og rus. Fra 2015 til 2016 har slike årsverk økt med 5,2 prosent.
Ny veileder for helsetjenestens organisering på skadestedhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-veileder-for-helsetjenestens-organisering-pa-skadestedNy veileder for helsetjenestens organisering på skadested21.12.2016 09:45:45God organisering på ulykkesstedet øker sjansen for å redde liv og helse. Dette gjelder spesielt ved store ulykker med mange skadde hvor det å prioritere og organisere er en viktig forutsetning for å redde liv.
Ny rapport om leger i primær- og spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-rapport-om-leger-i-primer-og-spesialisthelsetjenestenNy rapport om leger i primær- og spesialisthelsetjenesten20.12.2016 16:06:51Helsedirektoratet har i oppgave å overvåke utviklingen i legemarkedet etter avvikling av kvotefordelingssystemet for legestillinger i juni 2013. Dette er den tredje rapporten om utviklingen i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Frikort for egenandelstak 2 automatiseres og sykdomslista for fysioterapi avvikles fra 1. januar 2017https://helsedirektoratet.no/nyheter/frikort-for-egenandelstak-2-automatiseres-og-sykdomslista-for-fysioterapi-avvikles-fra-1-januar-2017Frikort for egenandelstak 2 automatiseres og sykdomslista for fysioterapi avvikles fra 1. januar 201720.12.2016 14:06:22Fra 1. januar får alle pasienter frikort for «egenandelstak 2» uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten etter at egenandelstaket er nådd. Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra samme dato.
Ny veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemerNy veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer19.12.2016 11:56:00Det er for stor variasjon i tvangsbruk overfor personer med rusmiddelproblemer. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en veileder for å sikre en mer enhetlig og riktigere bruk av tvangstiltak.
Antibiotika – bare når det trengshttps://helsedirektoratet.no/nyheter/antibiotika-bare-nar-det-trengsAntibiotika – bare når det trengs16.12.2016 12:49:34En av verdens viktigste medisiner kan tape kampen mot resistente bakterier. Hvis antibiotika ikke lenger virker, kan sykdommer som i dag er lette å behandle bli farlige igjen.
Fortsatt vekst ved de distriktspsykiatriske sentrenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/fortsatt-vekst-ved-de-distriktspsykiatriske-sentreneFortsatt vekst ved de distriktspsykiatriske sentrene16.12.2016 12:17:00​De distriktspsykiatriske sentrene (DPS) har blitt vesentlig styrket de siste 15 årene, og det psykiske helsevernet for voksne har blitt dreid fra døgntilbud til polikliniske og ambulante tjenester.
Norge først i verden med snusbokser uten logohttps://helsedirektoratet.no/nyheter/norge-forst-i-verden-med-snusbokser-uten-logoNorge først i verden med snusbokser uten logo09.12.2016 10:38:00Norge er blant de første landene som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser uten logo og farger. Hensikten er å hindre at barn og unge begynner med røyk og snus.
Ventetid til spesialisthelsetjenester i Norgehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetid-til-spesialisthelsetjenester-i-norgeVentetid til spesialisthelsetjenester i Norge05.12.2016 06:50:57Det har vært mye offentlig debatt om ventelister og ventetider i spesialisthelsetjenesten den senere tiden. Helsedirektoratet bidrar med faktainformasjon om hvordan ventetider, ventelister og ventelistestatistikk fremkommer og fungerer.
Norsk kosthold: Mer kjøtt, mindre sukkerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/norsk-kosthold-mer-kjott-mindre-sukkerNorsk kosthold: Mer kjøtt, mindre sukker02.12.2016 11:35:00I 2014 så vi en nedgang i gjennomsnittsinntaket av kjøttprodukter. Dessverre ble ikke dette starten på en trend, for i 2015 peker igjen kurven for kjøtt gal vei. Den gode nyheten er at sukkerinntaket går ned.
Ny rutine for RhD-typing i svangerskaphttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-rutine-for-rhd-typing-i-svangerskapNy rutine for RhD-typing i svangerskap30.11.2016 11:56:02​Det innføres et nytt rutinemessig tilbud om Rhesus D (RhD)-typing av foster basert på blodprøve fra RhD-negative gravide. Hensikten er å forebygge komplikasjoner hos foster og barn.
Nå kan du sette deg på venteliste til ønsket fastlegehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/na-kan-du-sette-deg-pa-venteliste-til-onsket-fastlegeNå kan du sette deg på venteliste til ønsket fastlege28.11.2016 10:31:00På helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikt over alle landets fastleger og bytte fastlege. Fra mandag 28. november kan du sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.