Ingen rettssak om SMS-gebyrerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ingen-rettssak-om-sms-gebyrerIngen rettssak om SMS-gebyrer25.09.2018 13:15:24Søksmålet som WTW AS anla mot staten ved Helse- og omsorgsdepartementet for å prøve lovligheten av SMS-gebyrer ble trukket den 30. april 2018.
Størst vekst i somatiske helsetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/storst-vekst-i-somatiske-helsetjenesterStørst vekst i somatiske helsetjenester21.09.2018 09:39:08Flere pasienter får hjelp i somatisk spesialisthelsetjeneste de siste årene. Både kostnader og aktivitet (pasienter og opphold) har økt. Det er svak vekst i psykisk helsevern, og i rusbehandlingen har tidligere sterk vekst stoppet opp.
Nye råd om lindrende behandling i livets sluttfasehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-rad-om-lindrende-behandling-i-livets-sluttfaseNye råd om lindrende behandling i livets sluttfase20.09.2018 09:05:00Personer i livets siste fase er i en svært sårbar situasjon og kan ha nedsatt evne til å uttrykke sine ønsker og behov. Nye faglige råd skal blant annet bistå ansatte i helse- og omsorgstjenestene i å gi omsorg og lindrende behandling i denne fasen.
Ekstraordinære tiltak i forbindelse med NATO-øvelsenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ekstraordinere-tiltak-i-forbindelse-med-nato-ovelsenEkstraordinære tiltak i forbindelse med NATO-øvelsen20.09.2018 06:59:44Ekstra ambulansehelikoptre og tett samarbeid mellom Forsvaret og 113-sentralene skal sørge for at pasienter kommer raskt til sykehus under NATO-øvelsen.
Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/snakk-med-barn-og-sarbare-mennesker-om-nato-ovelsenSnakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen15.09.2018 16:10:31Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. – Snakk om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog.
Tid til tjenestestart økerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tid-til-tjenestestart-okerTid til tjenestestart øker14.09.2018 08:53:35Median tid til tjenestestart de første fire måneder av 2018 var 64 dager. Dette er en økning på fem dager sammenliknet med samme periode i fjor.
Noe svakere utvikling på viktige kvalitetsområderhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/noe-svakere-utvikling-pa-viktige-kvalitetsomraderNoe svakere utvikling på viktige kvalitetsområder13.09.2018 09:00:00Stadig flere kreftpasienter behandles i pakkeforløp, men forløpstiden øker. Det er et stykke igjen før nasjonale mål om hjemmedialyse nås. Norge er i verdenstoppen for hjerte-lungeredning startet av mennesker som er på skadestedet før ambulansen kommer.
Et løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/et-loft-for-brukerinvolvering-med-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rusEt løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rus12.09.2018 06:54:00I dag lanseres de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.
Ingen vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste århttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ingen-vekst-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-siste-arIngen vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år11.09.2018 12:55:53I underkant av 33 000 pasienter mottok behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017, dette er på samme nivå som i 2016.
Kvalifiseringstiltak for første kull med ELTE-utdannede starter i november 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/kvalifiseringstiltak-for-forste-kull-med-elte-utdannede-starter-i-november-2018Kvalifiseringstiltak for første kull med ELTE-utdannede starter i november 201806.09.2018 15:04:51
Stadig færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-ferre-far-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenestenStadig færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten30.08.2018 09:30:07De siste årene har færre og færre pasienter mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I fjor var det i underkant av 54 000 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private institusjonene.
Hvordan står det egentlig til med livskvaliteten i Norge?https://helsedirektoratet.no/nyheter/hvordan-star-det-egentlig-til-med-livskvaliteten-i-norgeHvordan står det egentlig til med livskvaliteten i Norge?27.08.2018 09:00:00Mange vet at Norge troner høyt når verdens lykkeligste land rangeres, men ikke at det ofte bygger på små utvalg og ett enkelt spørsmål om tilfredshet med livet alt i alt. Nå kommer anbefalinger for hvordan bedre kartlegge befolkningens livskvalitet.
Kommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPShttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kommunale-omsorgstjenester-flere-bruker-gpsKommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPS22.08.2018 12:19:35Stadig flere kommuner bruker GPS for å kunne gi de eldre mer frihet. Av i alt 360 000 mottakere av kommunale omsorgstjenester i fjor var det 611 personer som hadde GPS. Dette tallet var nesten doblet fra 2016 til 2017.
Færre døgnopphold på sykehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ferre-dognopphold-pa-sykehusFærre døgnopphold på sykehus13.08.2018 07:57:00I fjor var det nesten ti tusen færre døgnopphold i somatisk spesialisthelsetjenesten enn året før, til tross for at vi ble flere her i landet. Målt per innbygger var det færre døgnopphold både blant yngre og eldre i befolkningen.
Helsedirektoratet på Arendalsukahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-pa-arendalsukaHelsedirektoratet på Arendalsuka30.07.2018 08:24:00Helsedirektoratet er tilstede på Arendalsuka. Blant annet skal helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg snakke om de største utfordringene for nordmenns helse.
Jod og folat ved graviditetsstarthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/jod-og-folat-ved-graviditetsstartJod og folat ved graviditetsstart11.07.2018 10:10:00Jod er et mikronæringsstoff som er nødvendig for utviklingen av barnets hjerne og nervesystem, i svangerskapet og i første leveår. Derfor er det viktig å sikre jodinntaket hos kvinner, og spesielt før og under graviditet og amming.
Forskjeller i norsk tannhelsehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forskjeller-i-norsk-tannhelseForskjeller i norsk tannhelse11.07.2018 07:21:51Det er fremdeles store forskjeller i tannhelse blant 18-åringer i norske fylker. Ungdom i Finnmark har dårligst tannhelse. Det viser en gjennomgang av Statistisk Sentralbyrås data for norske 18-åringers tannhelse.
Spilleproblemer preger hverdagen for de pårørendehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/spilleproblemer-preger-hverdagen-for-de-parorendeSpilleproblemer preger hverdagen for de pårørende09.07.2018 12:52:25Spilleproblemer hos en voksen i familien har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår for pårørende. Økonomisk utrygghet og psykiske helsevansker er noen av utfordringene de møter.
God søking til LIS1-stillingerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/god-soking-til-lis1-stillingerGod søking til LIS1-stillinger06.07.2018 11:29:00​Det er god søkning til de utlyste LIS1-stillingene i alle landets helseforetak.
Vurderer revisjon av retningslinjene om antibiotikabruk i sykehusenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vurderer-revisjon-av-retningslinjene-om-antibiotikabruk-i-sykehuseneVurderer revisjon av retningslinjene om antibiotikabruk i sykehusene04.07.2018 07:26:00Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus har behov for revisjon på flere områder. Vi vil derfor høsten 2018 gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge revisjonsbehov.