Døgnopphold ned fra 2016 til i fjorhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/dognopphold-ned-fra-2016-til-i-fjorDøgnopphold ned fra 2016 til i fjor13.08.2018 07:57:00I fjor var det nesten ti tusen færre døgnopphold i somatisk spesialisthelsetjenesten enn året før, til tross for at vi ble flere her i landet. Målt per innbygger var det færre døgnopphold både blant yngre og eldre i befolkningen.
Helsedirektoratet på Arendalsukahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-pa-arendalsukaHelsedirektoratet på Arendalsuka30.07.2018 08:24:00Helsedirektoratet er tilstede på Arendalsuka. Blant annet skal helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg snakke om de største utfordringene for nordmenns helse.
Jod og folat ved graviditetsstarthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/jod-og-folat-ved-graviditetsstartJod og folat ved graviditetsstart11.07.2018 10:10:00Jod er et mikronæringsstoff som er nødvendig for utviklingen av barnets hjerne og nervesystem, i svangerskapet og i første leveår. Derfor er det viktig å sikre jodinntaket hos kvinner, og spesielt før og under graviditet og amming.
Forskjeller i norsk tannhelsehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forskjeller-i-norsk-tannhelseForskjeller i norsk tannhelse11.07.2018 07:21:51Det er fremdeles store forskjeller i tannhelse blant 18-åringer i norske fylker. Ungdom i Finnmark har dårligst tannhelse. Det viser en gjennomgang av Statistisk Sentralbyrås data for norske 18-åringers tannhelse.
Kvalifiseringsprogram for ELTE-kandidater opprettes til høstenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kvalifiseringsprogram-for-elte-kandidater-opprettes-til-hostenKvalifiseringsprogram for ELTE-kandidater opprettes til høsten09.07.2018 13:01:00​Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å starte arbeidet med å etablere et tilbud om kvalifiseringsprogram.
Spilleproblemer preger hverdagen for de pårørendehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/spilleproblemer-preger-hverdagen-for-de-parorendeSpilleproblemer preger hverdagen for de pårørende09.07.2018 12:52:25Spilleproblemer hos en voksen i familien har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår for pårørende. Økonomisk utrygghet og psykiske helsevansker er noen av utfordringene de møter.
God søking til LIS1-stillingerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/god-soking-til-lis1-stillingerGod søking til LIS1-stillinger06.07.2018 11:29:00​Det er god søkning til de utlyste LIS1-stillingene i alle landets helseforetak.
Vurderer revisjon av retningslinjene om antibiotikabruk i sykehusenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vurderer-revisjon-av-retningslinjene-om-antibiotikabruk-i-sykehuseneVurderer revisjon av retningslinjene om antibiotikabruk i sykehusene04.07.2018 07:26:00Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus har behov for revisjon på flere områder. Vi vil derfor høsten 2018 gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge revisjonsbehov.
Ventetider i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-i-spesialisthelsetjenestenVentetider i spesialisthelsetjenesten03.07.2018 08:26:00Helsedirektoratet har overlevert en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet som beskriver tre alternative modeller for regulering og registrering av ventetider. Formålet med rapporten er å få frem et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer.
Noen flere innleggelser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2017https://helsedirektoratet.no/nyheter/noen-flere-innleggelser-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-i-2017Noen flere innleggelser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 201729.06.2018 13:03:26I 2017 ble 32 900 personer tilbudt tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette var på samme nivå som året før. Antall innleggelser økte med 5 prosent.
Stadig flere får poliklinisk hjelp i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-flere-far-poliklinisk-hjelp-i-psykisk-helsevernStadig flere får poliklinisk hjelp i psykisk helsevern29.06.2018 12:49:04I 2017 mottok 193 000 personer tjenester fra det psykiske helsevernet for voksne. Siden 2013 har tallet på pasienter økt med ni prosent. Det betyr at 4,7 prosent av den voksne befolkningen var i kontakt med det psykiske helsevernet i løpet av et år.
Vil redusere sårbarheten for legemiddelmangelhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vil-redusere-sarbarheten-for-legemiddelmangelVil redusere sårbarheten for legemiddelmangel28.06.2018 12:44:00Legemiddelmangel er et økende nasjonalt og globalt problem, og antall meldinger om leveringssvikt i Norge er mangedoblet siden 2007. Det ønsker Helsedirektoratet å gjøre noe med.
Ventetider, fristbrudd og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 1. tertial 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-fristbrudd-og-aktivitet-i-spesialisthelsetjenesten-1-tertial-2018Ventetider, fristbrudd og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 1. tertial 201828.06.2018 08:19:15Gjennomsnittlig ventetid øker, og var 58 dager i første tertial 2018. Andel fristbrudd økte fra 1,5 til 1,8 prosent. Antall behandlede pasienter øker i somatikk og psykisk helsevern for voksne. Dette viser tall fra Norsk pasientregister.
Alle røykpakker og snusbokser må nå være standardisertehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/alle-roykpakker-og-snusbokser-ma-na-vere-standardiserteAlle røykpakker og snusbokser må nå være standardiserte25.06.2018 08:30:00Det er forbudt å selge røyk og snus som ikke er i standardiserte pakker og bokser etter 1. juli.
Flere får akutthjelp i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-far-akutthjelp-i-kommunenFlere får akutthjelp i kommunen22.06.2018 09:57:00I fjor ble sju prosent flere mennesker lagt inn i det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp enn året før. Og de lå lenger - antall liggedager økte med 14 prosent. De fleste av pasientene (75 prosent) var over 67 år.
Flere eldre på små steder kan få dårligere omsorg enn i byenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-eldre-pa-sma-steder-kan-fa-darligere-omsorg-enn-i-byeneFlere eldre på små steder kan få dårligere omsorg enn i byene21.06.2018 08:55:00- Det blir flere eldre over hele landet, men andelen eldre blir størst i små kommuner i innlandet og Nord-Norge. Eldre som bor i disse områdene kan risikere å få et dårligere tilbud enn eldre andre steder i landet, advarer helsedirektør Bjørn Guldvog.
Nedgang i bruk av antibiotika, men stor variasjon på andre helseområderhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nedgang-i-bruk-av-antibiotika-men-stor-variasjon-pa-andre-helseomraderNedgang i bruk av antibiotika, men stor variasjon på andre helseområder21.06.2018 07:29:00Bruken av bredspektret antibiotika går ned, i tråd med nasjonale målsettinger. Det er til dels store forskjeller i barns og unges tannhelse mellom fylkene. Kun 22 prosent av diabetes-pasientene har et godt regulert blodsukker.
Stadig flere pasienter bruker private tilbydere i Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-flere-pasienter-bruker-private-tilbydere-i-fritt-behandlingsvalgStadig flere pasienter bruker private tilbydere i Fritt behandlingsvalg20.06.2018 08:46:26Siden oppstart i november 2015 har det vært en jevn vekst i antall pasienter som benytter helsetjenester i godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg.
Stadig flere går til legen, og vi går oftere enn førhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-flere-gar-til-legen-og-vi-gar-oftere-enn-forStadig flere går til legen, og vi går oftere enn før12.06.2018 10:58:54Antall pasienter og antall konsultasjoner hos fastlege økte med om lag 10 prosent fra 2010 til 2016. Antall pasienter som bruker legevakt har imidlertid sunket med 5 prosent, men hver pasient har flere konsultasjoner enn før.
Stort helsepotensial i mat på fartenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stort-helsepotensial-i-mat-pa-fartenStort helsepotensial i mat på farten07.06.2018 09:05:00Over en halv million nordmenn handler pølser, hamburger og lignende på farten minst en gang i måneden. Nå blir også serveringsbransjen med i samarbeidet for sunn mat mellom næringslivet og myndighetene.