Mange ønsker å slutte å røykehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mange-onsker-a-slutte-a-roykeMange ønsker å slutte å røyke20.10.2017 12:44:22Flere enn 60 prosent av dem som røyker hver dag vurderer å slutte. Nesten 40 prosent vurderer å slutte innen seks måneder.
Om lag 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tidhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/om-lag-90-prosent-av-pasientene-behandles-til-planlagt-tidOm lag 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tid18.10.2017 14:01:00I ni av ti tilfeller blir pasienter under behandling fulgt opp til planlagt tid. Det er til dels store forskjeller mellom sykehus og fagområder. Det viser indikatoren "Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid" som publiseres for andre gang.
Utbrudd av pest på Madagaskarhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/utbrudd-av-pest-pa-madagaskarUtbrudd av pest på Madagaskar17.10.2017 13:53:00Det er meldt om utbrudd av pest på Madagaskar med flere tilfeller av lungepest. Reisende til området må være oppmerksom på smittefaren og beskytte seg mot smitte. Det er ikke meldt om pesttilfeller blant norske reisende.
Ny autorisasjonsvurdering av polsk psykologiutdanninghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-autorisasjonsvurdering-av-polsk-psykologiutdanningNy autorisasjonsvurdering av polsk psykologiutdanning12.10.2017 15:12:49Søkere med polsk masterutdanning i psykologi vil kunne få autorisasjon i Norge. Helsedirektoratet vil nå vurdere søknader fra søkere med polsk masterutdanning på nytt. Det gjelder også søkere som allerede har fått avslag.
Helfo: Jan Mathisen direktør for seks nye århttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helfo-jan-mathisen-direktor-for-seks-nye-arHelfo: Jan Mathisen direktør for seks nye år10.10.2017 13:13:00Helsedirektoratet har forlenget åremålet til Jan Mathisen som direktør i Helfo med en ny periode på seks år. Mathisen ble ansatt i stillingen i 2012.
Utsatte barn får ikke hjelphttps://helsedirektoratet.no/nyheter/utsatte-barn-far-ikke-hjelpUtsatte barn får ikke hjelp08.10.2017 17:21:00Enkelte barn av foreldre med alvorlige rusproblemer blir utsatt for svært grove krenkelser og overgrep uten å få hjelp. – Helsevesenet, skolen og barnevernet må se på hva vi kan gjøre for hjelpe dem, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Ekstra kurs i nasjonale fag høsten 2017https://helsedirektoratet.no/nyheter/ekstra-kurs-i-nasjonale-fag-hosten-2017Ekstra kurs i nasjonale fag høsten 201704.10.2017 11:05:00Folkeuniversitetet setter opp et ekstra kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering. Oppstart i Oslo tirsdag 17. oktober.
Ekstern høring av Faglige råd ved utredning av risiko for voldhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ekstern-horing-av-faglige-rad-ved-utredning-av-risiko-for-voldEkstern høring av Faglige råd ved utredning av risiko for vold04.10.2017 08:38:37Høringsutkastet beskriver hvordan helsepersonell i spesialisthelsetjenesten kan gjøre pålitelige risikoutredninger og hvilke strukturerte kliniske verktøy som anbefales for å identifisere risiko og for å forebygge mulige voldshandlinger.
Samarbeider om brannsikkerhet for eldrehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/samarbeider-om-brannsikkerhet-for-eldreSamarbeider om brannsikkerhet for eldre29.09.2017 12:17:41I dag sender DSB og Helsedirektoratet et felles brev til alle landets rådmenn i anledning FNs eldredag 1. oktober. Oppfordringen er økt fokus på brannsikkerheten til risikoutsatte grupper.
Retningslinje for nyfødtintensivavdelingerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/retningslinje-for-nyfodtintensivavdelingerRetningslinje for nyfødtintensivavdelinger29.09.2017 07:59:04Behandling av premature eller syke nyfødte bør tilpasses det enkelte barnet, være til barnets beste og inkludere etisk refleksjon og vurdering.
Skoleprogrammet FRI er blitt digitalthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/skoleprogrammet-fri-er-blitt-digitaltSkoleprogrammet FRI er blitt digitalt28.09.2017 11:31:35Skoleprogrammet FRI for mestring og tobakksforebygging i ungdomsskolen kommer i høst i en helt ny og digital versjon. Målet er at elevene lærer hvordan de kan ta egne valg og sette grenser.
Brukermedvirkning gir best tjenester til utsatte barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/brukermedvirkning-gir-best-tjenester-til-utsatte-barn-og-ungeBrukermedvirkning gir best tjenester til utsatte barn og unge26.09.2017 13:21:00Brukermedvirkning og «en dør inn» er noen av de tydeligste suksessfaktorene for et godt og helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn og unge i kommunene.
Turnustjeneste på lisens godkjennes som veiledet tjenestehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/turnustjeneste-pa-lisens-godkjennes-som-veiledet-tjenesteTurnustjeneste på lisens godkjennes som veiledet tjeneste25.09.2017 09:19:09Leger som gjennomfører eller har gjennomført norsk turnustjeneste på lisens, får nå dette godkjent som veiledet tjeneste.
For store forskjeller i Sykehus-Norgehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/for-store-forskjeller-i-sykehus-norgeFor store forskjeller i Sykehus-Norge22.09.2017 07:11:59- Det er for store forskjeller i kvalitet og aktivitet i norske sykehus. Vi må styrke innsatsen for å gi likeverdige tilbud over hele landet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Økt støtte til standardiserte tobakkspakningerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okt-stotte-til-standardiserte-tobakkspakningerØkt støtte til standardiserte tobakkspakninger18.09.2017 07:42:25Nesten 60 prosent er enige i at røykpakker og snusbokser bør får en standard utforming for å unngå reklameeffekt og forebygge at unge begynner med tobakk.
- Flere bør ta influensavaksinehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/-flere-bor-ta-influensavaksine- Flere bør ta influensavaksine15.09.2017 07:42:32Alt helsepersonell med pasientkontakt bør ta influensavaksine. Helsepersonell bør også bidra til at pasienter i risikogrupper får tilbud om vaksinen. Disse anbefalingene kommer frem i en uttalelse fra Pandemi- og epidemikomiteens møte 14. september.
Helsestasjon for ungdom: Tilgjengelighet og psykisk helse sentralt i ny retningslinjehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsestasjon-for-ungdom-tilgjengelighet-og-psykisk-helse-sentralt-i-ny-retningslinjeHelsestasjon for ungdom: Tilgjengelighet og psykisk helse sentralt i ny retningslinje13.09.2017 08:30:00Helsestasjon for ungdom må være godt tilgjengelig, og tilbudet må være på ungdoms premisser.
Over 6000 fotgjengere behandlet for skader i Oslohttps://helsedirektoratet.no/nyheter/over-6000-fotgjengere-behandlet-for-skader-i-osloOver 6000 fotgjengere behandlet for skader i Oslo08.09.2017 06:55:00Glatt føre er den viktigste ulykkesårsaken, og nær dobbelt så mange ble skadet i vinterhalvåret som i sommerhalvåret. Alkohol er nest viktigst, og den viktigste årsaken i sommerhalvåret. 200 fotgjengere ble påkjørt av kjøretøy.
Flere konsultasjoner til hver pasient og mindre døgnbehandlinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-konsultasjoner-til-hver-pasient-og-mindre-dognbehandlingFlere konsultasjoner til hver pasient og mindre døgnbehandling07.09.2017 11:48:00Flere pasienter får behandling i poliklinikkene og de får mer behandling. Døgntilbudet i psykisk helsevern reduseres.
Styrker pasienters rett til selvbestemmelse og rettsikkerhethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/styrker-pasienters-rett-til-selvbestemmelse-og-rettsikkerhetStyrker pasienters rett til selvbestemmelse og rettsikkerhet05.09.2017 11:37:40Pasientenes rett til selvbestemmelse og rettsikkerhet ved bruk av tvang innen psykisk helsevern styrkes. Endringer i psykisk helsevernloven gjelder fra 1. september.