Flere får akutthjelp i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-far-akutthjelp-i-kommunenFlere får akutthjelp i kommunen22.06.2018 09:57:00I fjor ble sju prosent flere mennesker lagt inn i det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp enn året før. Og de lå lenger - antall liggedager økte med 14 prosent. De fleste av pasientene (75 prosent) var over 67 år.
Flere eldre på små steder kan få dårligere omsorg enn i byenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-eldre-pa-sma-steder-kan-fa-darligere-omsorg-enn-i-byeneFlere eldre på små steder kan få dårligere omsorg enn i byene21.06.2018 08:55:00- Det blir flere eldre over hele landet, men andelen eldre blir størst i små kommuner i innlandet og Nord-Norge. Eldre som bor i disse områdene kan risikere å få et dårligere tilbud enn eldre andre steder i landet, advarer helsedirektør Bjørn Guldvog.
Nedgang i bruk av antibiotika, men stor variasjon på andre helseområderhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nedgang-i-bruk-av-antibiotika-men-stor-variasjon-pa-andre-helseomraderNedgang i bruk av antibiotika, men stor variasjon på andre helseområder21.06.2018 07:29:00Bruken av bredspektret antibiotika går ned, i tråd med nasjonale målsettinger. Det er til dels store forskjeller i barns og unges tannhelse mellom fylkene. Kun 22 prosent av diabetes-pasientene har et godt regulert blodsukker.
Stadig flere pasienter bruker private tilbydere i Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-flere-pasienter-bruker-private-tilbydere-i-fritt-behandlingsvalgStadig flere pasienter bruker private tilbydere i Fritt behandlingsvalg20.06.2018 08:46:26Siden oppstart i november 2015 har det vært en jevn vekst i antall pasienter som benytter helsetjenester i godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg.
Stadig flere går til legen, og vi går oftere enn førhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stadig-flere-gar-til-legen-og-vi-gar-oftere-enn-forStadig flere går til legen, og vi går oftere enn før12.06.2018 10:58:54Antall pasienter og antall konsultasjoner hos fastlege økte med om lag 10 prosent fra 2010 til 2016. Antall pasienter som bruker legevakt har imidlertid sunket med 5 prosent, men hver pasient har flere konsultasjoner enn før.
Stort helsepotensial i mat på fartenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stort-helsepotensial-i-mat-pa-fartenStort helsepotensial i mat på farten07.06.2018 09:05:00Over en halv million nordmenn handler pølser, hamburger og lignende på farten minst en gang i måneden. Nå blir også serveringsbransjen med i samarbeidet for sunn mat mellom næringslivet og myndighetene.
Ny nasjonal faglig retningslinje for omsorg i svangerskapen: Levevaner i svangerskapen vert løftahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-faglig-retningslinje-for-omsorg-i-svangerskapen-levevaner-i-svangerskapen-vert-loftaNy nasjonal faglig retningslinje for omsorg i svangerskapen: Levevaner i svangerskapen vert løfta06.06.2018 10:56:00Tilrådinga no er at kvinna tek kontakt med lege eller jordmor så snart ho testar positivt for graviditet. I tillegg har levevaner i svangerskapen fått meir plass i den nye digitale nasjonale faglege retningslina.
Kortere liggetid for utskrivningsklare pasienter i små og store kommunerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kortere-liggetid-for-utskrivningsklare-pasienter-i-sma-og-store-kommunerKortere liggetid for utskrivningsklare pasienter i små og store kommuner05.06.2018 13:56:21Utskrivningsklare pasienter fra små kommuner og fra storbykommunene har kortere liggetid på sykehus enn pasienter fra mellomstore kommuner.
Antibiotikaresepter varer nå i ti dagerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/antibiotikaresepter-varer-na-i-ti-dagerAntibiotikaresepter varer nå i ti dager30.05.2018 08:09:45Vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente bakterier. Forskrivere som bruker papirresepter må informere om at antibiotikaresepter bare varer i ti dager.
Ny utprøving av medisinsk avstandsoppfølginghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-utproving-av-medisinsk-avstandsoppfolgingNy utprøving av medisinsk avstandsoppfølging29.05.2018 10:59:54Medisinsk avstandsoppfølging for kronisk syke pasienter videreføres i ny utprøving fra høsten 2018. Seks kommunale samarbeidsprosjekter får tilskudd til å delta i utprøvingen i samarbeid med Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
90 prosent av pasientkontaktene skjer innen planlagt tidhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/90-prosent-av-pasientkontaktene-skjer-innen-planlagt-tid90 prosent av pasientkontaktene skjer innen planlagt tid25.05.2018 09:10:00Dette viser tall per april 2018 for alle fagområder i Norge. Det betyr at 10 prosent av pasientkontaktene har passert planlagt dato. Helse Sør-Øst har lavest andel med 9,2 prosent. Helse Nord ligger høyest med 13 prosent.
Bistår Kongo for å stoppe Ebola-utbruddethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bistar-kongo-for-a-stoppe-ebola-utbruddetBistår Kongo for å stoppe Ebola-utbruddet25.05.2018 07:00:00For å redusere spredningen av ebola-utbruddet i Kongo, bidrar Norge med smittevernutstyr og opplæring av lokalt personell i bruk og vedlikehold av utstyret.
Oversikt over personer på venteliste til sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/oversikt-over-personer-pa-venteliste-til-sykehjemOversikt over personer på venteliste til sykehjem16.05.2018 09:32:29Den første nasjonale oversikten over personer som har fått innvilget langtidsopphold i sykehjem, men fortsatt venter på plass, viser at 1420 personer står på venteliste.
Eldre ønsker mer veiledning etter opplæring i digitale verktøyhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/eldre-onsker-mer-veiledning-etter-opplering-i-digitale-verktoyEldre ønsker mer veiledning etter opplæring i digitale verktøy16.05.2018 07:41:02Eldre ønsker drop-in-tjenester og en-til-en-opplæring for å bruke det de har lært på kurs når de skal kaste seg ut i den digitale verden.
Forebygging av vold: Utredning av risiko ved alvorlig psykisk lidelsehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forebygging-av-vold-utredning-av-risiko-ved-alvorlig-psykisk-lidelseForebygging av vold: Utredning av risiko ved alvorlig psykisk lidelse15.05.2018 08:26:10For å forebygge mulige voldshandlinger bør helsepersonell bruke strukturert klinisk vurdering av voldsrisiko. Det er hovedanbefalingen i "Faglige råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse" som nå er revidert.
Pasienter med rusproblematikk reinnlegges oftere enn andre pasienter i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/pasienter-med-rusproblematikk-reinnlegges-oftere-enn-andre-pasienter-i-psykisk-helsevernPasienter med rusproblematikk reinnlegges oftere enn andre pasienter i psykisk helsevern14.05.2018 14:29:45Pasienter i behandling i psykisk helsevern for voksne havner oftere raskt tilbake i behandling etter utskrivning dersom de har rusproblematikk i tillegg til den psykiske lidelsen.
Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/kontroll-av-tvangsbruk-i-psykisk-helsevern-2016Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 201614.05.2018 13:56:38Det er store regionale forskjeller i hvor mange som klager på tvangsinnleggelsene i psykisk helsevern. Det er også store forskjeller i hvor stor andel av klagene som får medhold i kontrollkommisjonene.
Informasjon om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/informasjon-om-forskrift-om-ledelse-og-kvalitetsforbedringInformasjon om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring08.05.2018 09:51:00Ledere i helse- og omsorgstjenestene har ansvar for god kvalitet og trygge tjenester. Selv om kvaliteten i norsk helse- og omsorgstjenesten er god, er det også store forskjeller og rom for forbedringer.
«Voksne for barn» får Karl Evangs folkehelseprishttps://helsedirektoratet.no/nyheter/voksne-for-barn-far-karl-evangs-folkehelsepris«Voksne for barn» får Karl Evangs folkehelsepris04.05.2018 10:00:00Karl Evangs folkehelsepris går i år til organisasjonen Voksne for barn som i snart 60 år har snakket på barnas vegne.
Rapport om kompletterande tiltak for ELTE-kandidatarhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/rapport-om-kompletterande-tiltak-for-elte-kandidatarRapport om kompletterande tiltak for ELTE-kandidatar03.05.2018 08:34:29Helsedirektoratet har utarbeidd forslag til kompletterande tiltak for autorisasjonssøkarar med mastergrad i psykologi frå det ungarske ELTE-universitetet.