Forebygging av vold mot helsepersonellhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forebygging-av-vold-mot-helsepersonellForebygging av vold mot helsepersonell16.11.2017 08:32:10Arbeidsgiverne har ansvar for å sikre helsepersonell mot vold og trusler. Det er blitt bedre registrering av hendelser, og mange arbeidsgivere jobber systematisk med forebygging.
Store forskjeller i oppholdstid for sykehjemsbeboerehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/store-forskjeller-i-oppholdstid-for-sykehjemsbeboereStore forskjeller i oppholdstid for sykehjemsbeboere16.11.2017 07:36:25Nye beregninger fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig botid på sykehjem er to år, men at det er store forskjeller mellom de største kommunene.
Færre og større kontorsteder i Helfohttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ferre-og-storre-kontorsteder-i-helfoFærre og større kontorsteder i Helfo15.11.2017 12:38:00Helfo anbefaler å redusere antall kontorsteder fra dagens 22 til 7 større kontorer.
Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Anbefaler bemanningsnormhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste-anbefaler-bemanningsnormHelsestasjon og skolehelsetjeneste: Anbefaler bemanningsnorm15.11.2017 11:34:00Helsedirektoratet anbefaler at vi utarbeider en bemanningsnorm i en egen veileder for helsestasjons – og skolehelsetjenesten.
Status for praksisendring i saker om psykologiutdanning fra Ungarn (ELTE) og Polenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/status-for-praksisendring-i-saker-om-psykologiutdanning-fra-ungarn-elte-og-polenStatus for praksisendring i saker om psykologiutdanning fra Ungarn (ELTE) og Polen13.11.2017 12:32:00Helsedirektoratet mottok tidligere i år en avklaring fra ungarske myndigheter om at mastergraden Clinical and Health Psychologist fra Eötvös Loránd-universitetet (ELTE) i Ungarn, ikke kvalifiserer for lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn.
Arbeidstakere ønsker mulighet til å ta sunne valghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/arbeidstakere-onsker-mulighet-til-a-ta-sunne-valgArbeidstakere ønsker mulighet til å ta sunne valg13.11.2017 09:50:18Arbeidstakere selv ser en klar sammenheng mellom livsstil og arbeidsevne. Men tilgangen på sunne mat- og drikkevalg på jobb og hvor fysisk aktiv man kan være i løpet av arbeidsdagen, er svært varierende.
Læringsnotat om selvmord i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/leringsnotat-om-selvmord-i-psykisk-helsevernLæringsnotat om selvmord i psykisk helsevern09.11.2017 12:23:01Et nytt læringsnotat fra Helsedirektoratet viser at faren for selvmord i psykisk helsevern kan reduseres ved ulike beskyttelsestiltak, bedre risikovurdering og nok personell med riktig kompetanse.
Pasienter skal ikke betale for private tilleggstjenester hos legenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/pasienter-skal-ikke-betale-for-private-tilleggstjenester-hos-legenPasienter skal ikke betale for private tilleggstjenester hos legen08.11.2017 13:52:22Helsedirektoratet presiserer reglene for pasientbetaling. Pasienter skal ikke betale noe annet enn fastsatte egenandeler/egenbetalinger når de skal til lege eller andre behandlere i den offentlige helsetjenesten.
Internasjonal pris til pasientsikkerhetsprogrammethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/internasjonal-pris-til-pasientsikkerhetsprogrammetInternasjonal pris til pasientsikkerhetsprogrammet08.11.2017 09:01:14Norges innsats for å forbedre pasientsikkerheten får internasjonal anerkjennelse. Onsdag ble pasientsikkerhetsprogrammet tildelt hederspris for kvalitet og sikkerhet i konkurranse med 90 andre organisasjoner på verdens sykehuskongress i Taiwan.
Vi lyser ut tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/vi-lyser-ut-tilskudd-til-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten-for-2018Vi lyser ut tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 201806.11.2017 11:24:02Kommuner kan søke om midler nå.
Nytt register skal hindre tobakkssalg til mindreårigehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nytt-register-skal-hindre-tobakkssalg-til-mindrearigeNytt register skal hindre tobakkssalg til mindreårige01.11.2017 08:10:00Når alle utsalgssteder for tobakk nå må registrere seg, skal det bli enklere for kommunene å føre tilsyn med at røyk og snus ikke selges til mindreårige.
Kunnskap om hjerneslagsymptomer redder livhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kunnskap-om-hjerneslagsymptomer-redder-livKunnskap om hjerneslagsymptomer redder liv30.10.2017 09:00:00Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113! Målinger fra Norsk hjerneslagregister viser at flere fikk livreddende blodproppløsende behandling og flere har ringt 113 etter hjerneslagkampanje med fokus på disse symptomene.
Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 2017https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-og-aktivitet-i-spesialisthelsetjenesten-2-tertial-2017Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 201726.10.2017 06:48:00Gjennomsnittlig ventetid var på 58 dager, en dag mindre enn samme tertial i fjor. Andel fristbrudd økte fra 1,4 til 2,5 prosent. Antall pasienter øker i somatikk, psykisk helsevern og TSB. Dette viser tall som er rapportert til Norsk pasientregister.
Psykisk helsevern: Trygge pasienter, ønsker mer brukermedvirkninghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsevern-trygge-pasienter-onsker-mer-brukermedvirkningPsykisk helsevern: Trygge pasienter, ønsker mer brukermedvirkning24.10.2017 04:00:00Pasientene føler seg trygge og godt mottatt på døgninstitusjoner innen psykisk helsevern. De er mindre fornøyd med blant annet brukermedvirkningen.
Mange ønsker å slutte å røykehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mange-onsker-a-slutte-a-roykeMange ønsker å slutte å røyke20.10.2017 12:44:22Flere enn 60 prosent av dem som røyker hver dag vurderer å slutte. Nesten 40 prosent vurderer å slutte innen seks måneder.
Om lag 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tidhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/om-lag-90-prosent-av-pasientene-behandles-til-planlagt-tidOm lag 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tid18.10.2017 14:01:00I ni av ti tilfeller blir pasienter under behandling fulgt opp til planlagt tid. Det er til dels store forskjeller mellom sykehus og fagområder. Det viser indikatoren "Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid" som publiseres for andre gang.
Utbrudd av pest på Madagaskarhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/utbrudd-av-pest-pa-madagaskarUtbrudd av pest på Madagaskar17.10.2017 13:53:00Det er meldt om utbrudd av pest på Madagaskar med flere tilfeller av lungepest. Reisende til området må være oppmerksom på smittefaren og beskytte seg mot smitte. Det er ikke meldt om pesttilfeller blant norske reisende.
Ny autorisasjonsvurdering av polsk psykologiutdanninghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-autorisasjonsvurdering-av-polsk-psykologiutdanningNy autorisasjonsvurdering av polsk psykologiutdanning12.10.2017 15:12:49Søkere med polsk masterutdanning i psykologi vil kunne få autorisasjon i Norge. Helsedirektoratet vil nå vurdere søknader fra søkere med polsk masterutdanning på nytt. Det gjelder også søkere som allerede har fått avslag.
Helfo: Jan Mathisen direktør for seks nye århttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helfo-jan-mathisen-direktor-for-seks-nye-arHelfo: Jan Mathisen direktør for seks nye år10.10.2017 13:13:00Helsedirektoratet har forlenget åremålet til Jan Mathisen som direktør i Helfo med en ny periode på seks år. Mathisen ble ansatt i stillingen i 2012.
Utsatte barn får ikke hjelphttps://helsedirektoratet.no/nyheter/utsatte-barn-far-ikke-hjelpUtsatte barn får ikke hjelp08.10.2017 17:21:00Enkelte barn av foreldre med alvorlige rusproblemer blir utsatt for svært grove krenkelser og overgrep uten å få hjelp. – Helsevesenet, skolen og barnevernet må se på hva vi kan gjøre for hjelpe dem, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.