Betre tilbod til eldre med førebyggjande heimebesøkhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/betre-tilbod-til-eldre-med-forebyggjande-heimebesokBetre tilbod til eldre med førebyggjande heimebesøk17.02.2017 13:34:32Helsedirektoratet har laga ein vegvisar for kommunane om heimebesøk som førebyggjingstiltak. Ordninga skal bidra til betre tenester for dei eldre.
Statens strålevern reetableres som etat under Helse- og omsorgsdepartementethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/statens-stralevern-reetableres-som-etat-under-helse-og-omsorgsdepartementetStatens strålevern reetableres som etat under Helse- og omsorgsdepartementet17.02.2017 09:06:32Regjeringen foreslår å reetablere Statens strålevern som egen etat under Helse- og omsorgsdepartementet.
Nye nasjonale godtgjøringssatser for utlevering av LAR legemidler i apotekhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-nasjonale-godtgjoringssatser-for-utlevering-av-lar-legemidler-i-apotekNye nasjonale godtgjøringssatser for utlevering av LAR legemidler i apotek15.02.2017 07:52:56Fra 1. juni 2017 innføres det nye nasjonale godtgjøringssatser til apotekene for utlevering av LAR legemidler. Dette vil gi en mer standardisert utlevering og RHF-ene vil få bedre kostnadskontroll med utleveringskostnadene.
Høy tillit til Nøkkelhullethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/hoy-tillit-til-nokkelhulletHøy tillit til Nøkkelhullet15.02.2017 07:00:0097 prosent kjenner til Nøkkelhullet, og siden 2014 har tilliten til merket økt. To av tre opplever Nøkkelhullet som en god merkeordning.
Første statusrapport om hjernehelse i Norgehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forste-statusrapport-om-hjernehelse-i-norgeFørste statusrapport om hjernehelse i Norge09.02.2017 11:48:00Mange mennesker har nedsatt livskvalitet på grunn av ulike tilstander knyttet til hjernehelse. Pasientene er en sammensatt gruppe som ofte har behov for tjenester knyttet til somatisk, psykisk, kognitiv og sosial fungering.
Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon – samspill i sentrumhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-faglig-retningslinje-for-helsestasjon-samspill-i-sentrumNy nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon – samspill i sentrum09.02.2017 08:30:00Samspill og tilknytning mellom foreldre og barn er viktig for å gjøre foreldrene trygge. Derfor er dette et gjennomgående tema i den nye retningslinjen for helsestasjon 0–5 år.
Nye indikatorer for kapasitet og effektivitet i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-indikatorer-for-kapasitet-og-effektivitet-i-spesialisthelsetjenestenNye indikatorer for kapasitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten07.02.2017 15:28:00Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har sammen utarbeidet fire nye styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Disse skal måle kapasitet og effektivitet på en bedre måte.
Bedre kvalitet med velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bedre-kvalitet-med-velferdsteknologi-i-helse-og-omsorgstjenesteneBedre kvalitet med velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene30.01.2017 11:06:38Velferdsteknologi gir store gevinster både for brukerne og kommunene. Dette kommer frem i en ny rapport fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
Helsedirektoratet anbefaler NIPThttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-anbefaler-niptHelsedirektoratet anbefaler NIPT24.01.2017 14:22:00Helsedirektoratet anbefaler bruk av Non-invasive prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi i svangerskapet. - NIPT er et trygt alternativ og medfører ingen risiko for spontanabort, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.
Ny rapport om seneffekter etter kreftbehandlinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-rapport-om-seneffekter-etter-kreftbehandlingNy rapport om seneffekter etter kreftbehandling23.01.2017 13:55:45Bedre diagnostikk og behandling for kreft gir bedre overlevelse og mindre helseplager for pasientene. Men både kreftsykdom og behandling av denne fører til risiko for seneffekter.
Sykdomsrelatert underernæring er en stor utfordringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sykdomsrelatert-underernering-er-en-stor-utfordringSykdomsrelatert underernæring er en stor utfordring19.01.2017 12:09:00Underernærte pasienter er fremdeles en stor utfordring for helsevesenet. Det viser en ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring.
Konsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/konsensuskonferanse-om-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-graviditetKonsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet19.01.2017 08:40:00Hvordan kan vi legge til rette for best mulig tilbud og oppfølging av kvinner som blir gravide i LAR? Det er tema for konsensuskonferansen.
Ny spesialistutdanning for legar – læringsmål vedteknehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-spesialistutdanning-for-legar-leringsmal-vedtekneNy spesialistutdanning for legar – læringsmål vedtekne18.01.2017 12:53:00Fyrste del av ny spesialistutdanning for legar trer i kraft 1. mars 2017. I den nye ordninga er det læringsmåla som definerer det legane skal forstå, kunne og være i stand til å gjere som ferdige spesialistar.
Ungdomsrøykingen er rekordlavhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ungdomsroykingen-er-rekordlavUngdomsrøykingen er rekordlav18.01.2017 09:58:00Nedgangen i røyking fortsetter, både blant voksne og unge. Kun 3 prosent av unge i alderen 16-24 år røyker daglig, mens flere unge snuser daglig, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Pårørendeinvolvering og støtte – ny veileder viser god praksishttps://helsedirektoratet.no/nyheter/parorendeinvolvering-og-stotte-ny-veileder-viser-god-praksisPårørendeinvolvering og støtte – ny veileder viser god praksis12.01.2017 09:13:00- Pårørende med omsorgsoppgaver og belastninger skal møtes av helsepersonell som involverer, støtter og avlaster dem. Barn som pårørende skal ivaretas og følges opp, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.
Mobbing er skadelig for helsahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mobbing-er-skadelig-for-helsaMobbing er skadelig for helsa10.01.2017 12:46:00En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt for mobbing har sammenheng med et bredt spekter av helseproblemer og sosiale vansker.
Første automatiske frikort for egenandelstak 2 er sendt uthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forste-automatiske-frikort-for-egenandelstak-2-er-sendt-utFørste automatiske frikort for egenandelstak 2 er sendt ut09.01.2017 08:19:00Frikort for egenandelstak 2 ble automatisert 1.januar 2017. 25 personer har allerede fått frikortet tilsendt automatisk.
Behov for styrt nedbemanning i Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/behov-for-styrt-nedbemanning-i-helsedirektoratetBehov for styrt nedbemanning i Helsedirektoratet06.01.2017 14:31:35Reduserte budsjettrammer og behov for omstilling gjør at Helsedirektoratet har besluttet å gjennomføre styrt nedbemanning.
Psykisk helse og rus: Flere årsverk i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helse-og-rus-flere-arsverk-i-kommunenePsykisk helse og rus: Flere årsverk i kommunene30.12.2016 11:48:04Kommunene bruker flere årsverk til arbeid med psykisk helse og rus. Fra 2015 til 2016 har slike årsverk økt med 5,2 prosent.
Ny veileder for helsetjenestens organisering på skadestedhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-veileder-for-helsetjenestens-organisering-pa-skadestedNy veileder for helsetjenestens organisering på skadested21.12.2016 09:45:45God organisering på ulykkesstedet øker sjansen for å redde liv og helse. Dette gjelder spesielt ved store ulykker med mange skadde hvor det å prioritere og organisere er en viktig forutsetning for å redde liv.