Økt støtte til standardiserte tobakkspakningerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okt-stotte-til-standardiserte-tobakkspakningerØkt støtte til standardiserte tobakkspakninger18.09.2017 07:42:25Nesten 60 prosent er enige i at røykpakker og snusbokser bør får en standard utforming for å unngå reklameeffekt og forebygge at unge begynner med tobakk.
- Flere bør ta influensavaksinehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/-flere-bor-ta-influensavaksine- Flere bør ta influensavaksine15.09.2017 07:42:32Alt helsepersonell med pasientkontakt bør ta influensavaksine. Helsepersonell bør også bidra til at pasienter i risikogrupper får tilbud om vaksinen. Disse anbefalingene kommer frem i en uttalelse fra Pandemi- og epidemikomiteens møte 14. september.
Helsestasjon for ungdom: Tilgjengelighet og psykisk helse sentralt i ny retningslinjehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsestasjon-for-ungdom-tilgjengelighet-og-psykisk-helse-sentralt-i-ny-retningslinjeHelsestasjon for ungdom: Tilgjengelighet og psykisk helse sentralt i ny retningslinje13.09.2017 08:30:00Helsestasjon for ungdom må være godt tilgjengelig, og tilbudet må være på ungdoms premisser.
Over 6000 fotgjengere behandlet for skader i Oslohttps://helsedirektoratet.no/nyheter/over-6000-fotgjengere-behandlet-for-skader-i-osloOver 6000 fotgjengere behandlet for skader i Oslo08.09.2017 06:55:00Glatt føre er den viktigste ulykkesårsaken, og nær dobbelt så mange ble skadet i vinterhalvåret som i sommerhalvåret. Alkohol er nest viktigst, og den viktigste årsaken i sommerhalvåret. 200 fotgjengere ble påkjørt av kjøretøy.
Flere konsultasjoner til hver pasient og mindre døgnbehandlinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-konsultasjoner-til-hver-pasient-og-mindre-dognbehandlingFlere konsultasjoner til hver pasient og mindre døgnbehandling07.09.2017 11:48:00Flere pasienter får behandling i poliklinikkene og de får mer behandling. Døgntilbudet i psykisk helsevern reduseres.
Styrker pasienters rett til selvbestemmelse og rettsikkerhethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/styrker-pasienters-rett-til-selvbestemmelse-og-rettsikkerhetStyrker pasienters rett til selvbestemmelse og rettsikkerhet05.09.2017 11:37:40Pasientenes rett til selvbestemmelse og rettsikkerhet ved bruk av tvang innen psykisk helsevern styrkes. Endringer i psykisk helsevernloven gjelder fra 1. september.
Økt produktivitet i somatiske sykehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okt-produktivitet-i-somatiske-sykehusØkt produktivitet i somatiske sykehus01.09.2017 14:15:38Produktivitetsveksten i somatiske sykehus var på 2 prosent fra 2012 til 2016. Forbedringen kom i løpet av de 2 siste årene i perioden. Verdien av produktivitetsforbedringen kan estimeres til 1,2 mrd. kr.
Kostnadsvekst i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kostnadsvekst-i-spesialisthelsetjenestenKostnadsvekst i spesialisthelsetjenesten01.09.2017 11:11:55Kostnadsveksten i spesialisthelsetjenesten er tydeligst de siste årene i perioden 2006 til 2016, og veksten var større for somatiske tjenester og rusbehandling enn til psykisk helsevern.
Kvalitetsindikatorer helse: Norge på verdenstoppen i akutt hjerte-lunge-redninghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kvalitetsindikatorer-helse-norge-pa-verdenstoppen-i-akutt-hjerte-lunge-redningKvalitetsindikatorer helse: Norge på verdenstoppen i akutt hjerte-lunge-redning31.08.2017 08:50:5682 prosent av akuttpasientene mottok hjerte-lunge-redning før ambulansen kom. Pakkeforløp for kreftpasienter gir gode resultater.
Stabilt antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser i psykisk helsevern for voksnehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/stabilt-antall-oyeblikkelig-hjelp-innleggelser-i-psykisk-helsevern-for-voksneStabilt antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser i psykisk helsevern for voksne31.08.2017 08:01:00I institusjoner for voksne har antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser holdt seg stabil de siste årene. Ved institusjoner for barn og unge var det liten endring i antall pasienter med øyeblikkelig hjelp-innleggelser, antallet innleggelser økte likevel noe.
I dag markeres Verdens overdosedaghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/i-dag-markeres-verdens-overdosedagI dag markeres Verdens overdosedag31.08.2017 07:40:2131. august er Verdens overdosedag. Dagen vil bli markert 29 steder i Norge, for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.
Fortsatt vekst i poliklinisk og ambulant virksomhet i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/fortsatt-vekst-i-poliklinisk-og-ambulant-virksomhet-i-psykisk-helsevernFortsatt vekst i poliklinisk og ambulant virksomhet i psykisk helsevern30.08.2017 12:54:26I psykisk helsevern for voksne var det fra 2011 til 2016 en vekst i årsverksinnsatsen på 16 prosent ved poliklinikkene og 20 prosent i den ambulante virksomheten.
Flere eldre pasienter i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-eldre-pasienter-i-spesialisthelsetjenestenFlere eldre pasienter i spesialisthelsetjenesten28.08.2017 08:06:12Ressursbehovet per pasient er i gjennomsnitt tre ganger så høy for pasienter over 80 år sammenlignet med pasienter mellom 30 og 40 år. Vekst i antall og andel eldre påvirker derfor ressursbehov i spesialisthelsetjenesten.
Flere reinnleggelser på sykehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-reinnleggelser-pa-sykehusFlere reinnleggelser på sykehus25.08.2017 08:00:50Fra 2011 til 2016 har omfanget av reinnleggelser (dvs et opphold eller behandling for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter en forutgående utskrivning) økt fra 8,5 til 9,1 prosent av dag- og døgnoppholdene.
Psykisk helsevern prioritert lavere enn somatisk virksomhethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsevern-prioritert-lavere-enn-somatisk-virksomhetPsykisk helsevern prioritert lavere enn somatisk virksomhet24.08.2017 07:53:00Ingen av de regionale helseforetakene har full måloppnåelse for prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling i 2016.
Tjenester hjemme ved demens: Tilskudd til 14 kommunerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tjenester-hjemme-ved-demens-tilskudd-til-14-kommunerTjenester hjemme ved demens: Tilskudd til 14 kommuner24.08.2017 07:22:0014 kommuner får tilskudd for å prøve ut ulike modeller for tjenester til personer med demens som bor hjemme. Målet er å gi et bedre tilbud den siste tiden før innleggelse i sykehjem.
Flere mottar habilitering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-mottar-habilitering-i-spesialisthelsetjenestenFlere mottar habilitering i spesialisthelsetjenesten23.08.2017 14:23:58I 2016 var det i overkant av 22 000 pasienter ved habiliteringsavdelingene i helseforetakene. Dette er en vekst på over 500 pasienter eller 2,6 prosent fra året før. Også den siste femårsperioden har det vært vekst.
Revidert retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/revidert-retningslinje-for-forebygging-av-hjerte-og-karsykdommerRevidert retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer23.08.2017 11:23:00Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsaken i Norge. Den reviderte retningslinjen skal bidra til at flere tilfeller kan forebygges, blant annet ved bedre vurdering av risiko hos den enkelte pasient.
Primærhelseteam: Tilskudd til kommuner og fastlegerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/primerhelseteam-tilskudd-til-kommuner-og-fastlegerPrimærhelseteam: Tilskudd til kommuner og fastleger22.08.2017 10:14:54Gjennom «primærhelseteam» skal fastleger, sykepleiere og helsesekretærer samarbeide om å gi et enda bedre tilbud til befolkningen i kommunene.
Ny retningslinje om demens: God diagnostikk og behandlinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-retningslinje-om-demens-god-diagnostikk-og-behandlingNy retningslinje om demens: God diagnostikk og behandling18.08.2017 08:40:00En ny nasjonal faglig retningslinje om demens skal bidra til at personer med demens tilbys utredning og får tilpasset oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.