Nå blir det lettere å se saltethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/na-blir-det-lettere-a-se-saltetNå blir det lettere å se saltet23.06.2017 09:40:00Bedre merking gjør det nå enklere å se hvor mye salt en matvare inneholder.
Hvem fortjener årets gjeveste helsepris?https://helsedirektoratet.no/nyheter/hvem-fortjener-arets-gjeveste-helseprisHvem fortjener årets gjeveste helsepris?22.06.2017 09:52:00Karl Evang-prisen deles hvert år ut til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for folkehelse, sosiale forhold eller barnevern. Prisen er på kr 75 000 og deles ut høsten 2017. Frist for å levere nominasjoner er 1. september.
Feil i rapportering av behandlingssted for innlagte pasienter i 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/feil-i-rapportering-av-behandlingssted-for-innlagte-pasienter-i-2016Feil i rapportering av behandlingssted for innlagte pasienter i 201621.06.2017 07:59:35Norsk pasientregister har avdekket feil i dataene om behandlingssteder fra det pasientadministrative systemet DIPS i 2016. Ta kontakt dersom du tror dette kan berøre datasett du har fått fra NPR.
Helsedirektoratets avdelinger i Trondheim flytter til nye lokalerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratets-avdelinger-i-trondheim-flytter-til-nye-lokalerHelsedirektoratets avdelinger i Trondheim flytter til nye lokaler16.06.2017 06:16:07Helsedirektoratet har inngått kontrakt med Entra om nye lokaler for våre to avdelinger i Trondheim.
Nye indikatorer for økt kapasitet og effektivitet i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-indikatorer-for-okt-kapasitet-og-effektivitet-i-spesialisthelsetjenestenNye indikatorer for økt kapasitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten15.06.2017 11:42:00Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har utarbeidet to nye styringsindikatorer for dagkirurgi og passert planlagt tid.
Konsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/konsensuskonferanse-om-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-og-graviditetKonsensuskonferanse om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet12.06.2017 12:53:30Tirsdag 13. og onsdag 14. juni arrangerer Helsedirektoratet konsensuskonferanse om LAR og gravide i Oslo. Nærmere 30 innledere fra inn- og utland vil legge frem sine synspunkter på LAR og graviditet.
Psykisk helse og rus: Usikkerhet om bruk av tvang i kommunale boligerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helse-og-rus-usikkerhet-om-bruk-av-tvang-i-kommunale-boligerPsykisk helse og rus: Usikkerhet om bruk av tvang i kommunale boliger08.06.2017 11:45:00Både ansatte og beboere opplever at det blir brukt ulovlig tvang i kommunale botilbud innen psykisk helse og rus.
Mer velferdsteknologi i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mer-velferdsteknologi-i-kommuneneMer velferdsteknologi i kommunene06.06.2017 13:08:00Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. Nær 200 kommuner er med i prosjekter som nå får tilskuddsmidler til innføring av velferdsteknologiske løsninger.
Eldre lærer å bruke mobil og nettbretthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/eldre-lerer-a-bruke-mobil-og-nettbrettEldre lærer å bruke mobil og nettbrett06.06.2017 13:07:00Flere eldre mestrer mobiltelefon og nettbrett og flere eldre bruker teknologien i sosiale relasjoner. Opplæring i å bruke mobiltelefon og nettbrett har bidratt til at eldre får mulighet til å opprettholde sosiale nettverk.
Nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose er reviderthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonal-faglig-retningslinje-for-multippel-sklerose-er-revidertNasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose er revidert31.05.2017 11:13:00Retningslinjen for diagnostikk og behandling for pasienter med multippel sklerose (MS) er revidert.
Positive til reklamefrie tobakkspakningerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/positive-til-reklamefrie-tobakkspakningerPositive til reklamefrie tobakkspakninger30.05.2017 09:08:18Halvparten av befolkningen er positive til at røykpakker og snusbokser får nytt utseende med en standard utforming uten logo, men dagligrøykerne er ikke like begeistret.
Ny informasjon fra ungarske myndigheter om ELTE-utdanningenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-informasjon-fra-ungarske-myndigheter-om-elte-utdanningenNy informasjon fra ungarske myndigheter om ELTE-utdanningen29.05.2017 14:37:00Helsemyndighetene har mottatt svar fra ungarske myndigheter med presiseringer om hva slags yrkesutøvelse ELTE-utdanningen kan føre til i Ungarn.
Ansvar for medisinsk utstyr flyttes til Legemiddelverkethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ansvar-for-medisinsk-utstyr-flyttes-til-legemiddelverketAnsvar for medisinsk utstyr flyttes til Legemiddelverket26.05.2017 09:35:28Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at Helsedirektoratets forvaltningsoppgaver knyttet til området medisinsk utstyr skal overføres til Statens legemiddelverk med sikte på virkning fra 1. januar 2018.
Hjelp pasienten med å velge behandlingsstedhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/hjelp-pasienten-med-a-velge-behandlingsstedHjelp pasienten med å velge behandlingssted19.05.2017 09:45:03Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider, og finne det beste alternativet for pasienten allerede før henvisningen sendes.
Flere psykologer i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-psykologer-i-kommuneneFlere psykologer i kommunene18.05.2017 10:51:48Kommunene ansetter stadig flere psykologer. Det viser tall fra Helsedirektoratet.
Bransjesamarbeid for sunnere valghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bransjesamarbeid-for-sunnere-valgBransjesamarbeid for sunnere valg16.05.2017 08:35:00Myndighetenes mål er at befolkningen skal spise 20 prosent mer frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat i 2021 enn vi gjør nå. I dag signerte myndigheter og matbransje en avtale om å gjøre det enklere for folk å ta sunne valg.
Helsekonferansen vert strøymd direktehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsekonferansen-vert-stroymd-direkteHelsekonferansen vert strøymd direkte10.05.2017 22:14:40Helsekonferansen 2017 - "Leve heile livet" vert strøymd direkte på Helsedirektoratet sin Youtube-kanal.
Hvem er eldst? Du eller kroppen din?https://helsedirektoratet.no/nyheter/hvem-er-eldst-du-eller-kroppen-dinHvem er eldst? Du eller kroppen din?10.05.2017 07:04:00Du vet hvor gammel du er. Men hvor gammel er kroppen din? På verdens aktivitetsdag 10. mai utfordrer Helsedirektoratet og NTNU befolkningen til å teste seg selv for å se om kroppen slår den virkelige alderen i en uhøytidelig, men temmelig nøyaktig test.
Helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehovhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helse-og-omsorgstjenestetilbudet-til-voksne-med-habiliteringsbehovHelse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov09.05.2017 08:09:00Tjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov i kommunene kan bli bedre, men mange kommuner gjør et viktig arbeid for å forbedre disse tjenestene.
Ny kunnskap om mettet fett styrker kostrådenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-kunnskap-om-mettet-fett-styrker-kostradeneNy kunnskap om mettet fett styrker kostrådene04.05.2017 09:15:00En ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring viser at mettet fett bør byttes ut med umettet fett for å forebygge hjerte- og karsykdommer, og styrker grunnlaget for dagens offisielle råd om mettet fett.