Store endringer i behandlingstilbudet i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/store-endringer-i-behandlingstilbudet-i-psykisk-helsevernStore endringer i behandlingstilbudet i psykisk helsevern12.04.2019 12:08:00De siste ti-årene har det skjedd store endringer i det psykiske helsevernet for voksne. Siden 1998 har behandlingskapasiteten i poliklinisk og ambulant virksomhet blitt tredoblet, mens døgnkapasiteten har blitt halvert.
Styrker innsatsen for pasientsikkerhethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/styrker-innsatsen-for-pasientsikkerhetStyrker innsatsen for pasientsikkerhet12.04.2019 07:11:11Det er behov for å forsterke arbeidet med å redusere pasientskader og uønskede hendelser.
Brexit og tilgang til legemidlerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/brexit-og-tilgang-til-legemidlerBrexit og tilgang til legemidler11.04.2019 14:15:25Norske helsemyndigheter følger tett med på situasjonen i Storbritannia, og er godt forberedt på en eventuell hard brexit.
Tid til tjenestestarthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tid-til-tjenestestartTid til tjenestestart05.04.2019 07:07:28Tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til utredning eller behandling er utført var på 64 dager i 2018. Dette er to dager mer enn i 2017.
90 prosent av pasientkontaktene skjer innen planlagt tidhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/90-prosent-av-pasientkontaktene-skjer-innen-planlagt-tid90 prosent av pasientkontaktene skjer innen planlagt tid05.04.2019 07:02:36På landsbasis viser tallene små endringer, mens det er noe større variasjon innen det enkelte RHF. Tallene er rapportert fra RHF til Helsedirektoratet og gir et øyeblikksbilde ved utgangen av hver fjerde måned.
Nasjonale faglige råd ved medisinske undersøkelser i Statens barnehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonale-faglige-rad-ved-medisinske-undersokelser-i-statens-barnehusNasjonale faglige råd ved medisinske undersøkelser i Statens barnehus04.04.2019 13:21:13Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandlinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonalt-kartleggingssystem-for-selvmord-i-psykisk-helsevern-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandlingNasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling28.03.2019 12:35:35Årlig registreres rundt 600 selvmord i Norge. En ny rapport viser at i underkant av halvparten av personene som dør i selvmord har hatt kontakt med psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling året før dødsfallet.
Nytt fagråd for innvandreres helse og likeverdige helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nytt-fagrad-for-innvandreres-helse-og-likeverdige-helse-og-omsorgstjenesterNytt fagråd for innvandreres helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester27.03.2019 13:44:53Helsedirektoratets fagråd for god helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen er oppnevnt for perioden 2019-2021. Mandatet er utvidet til å omfatte folkehelse og forebygging, og vil fortsatt ledes av Hege Linnestad.
E-læringsprogram for leger om lindrende behandling og demenshttps://helsedirektoratet.no/nyheter/e-leringsprogram-for-leger-om-lindrende-behandling-og-demensE-læringsprogram for leger om lindrende behandling og demens26.03.2019 11:20:23Nå lanseres et e-læringsprogram for lindrende behandling og demens utarbeidet spesielt for leger.
Forsterket innsats mot overdosedødsfallhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forsterket-innsats-mot-overdosedodsfallForsterket innsats mot overdosedødsfall21.03.2019 09:34:27Nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk og det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser.
Viktig å vurdere smitterisiko for meslingerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/viktig-a-vurdere-smitterisiko-for-meslingerViktig å vurdere smitterisiko for meslinger20.03.2019 13:49:00Det er bekreftet meslinger hos en person i Oslo. Helsepersonell som ikke er vaksinert mot meslinger, bør ikke ha kontakt med utsatte pasienter. Helse- og omsorgstjenesten må derfor kartlegge smitterisiko.
Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-og-aktivitet-i-spesialisthelsetjenesten-2018Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 201819.03.2019 08:43:00Ventetiden økte, andel fristbrudd var stabil og flere fikk behandling. Dette viser tall for 2018 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister.
Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ner-dobling-i-bruken-av-fritt-behandlingsvalgNær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg13.03.2019 12:00:00Antallet pasienter som benyttet tjenester gjennom godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg økte fra 4 700 i 2017 til 8 500 i 2018. Det ble utbetalt 207 millioner kroner gjennom ordningen i fjor.
Utlysning av Karl Evangs folkehelsepris 2019https://helsedirektoratet.no/nyheter/utlysning-av-karl-evangs-folkehelsepris-2019Utlysning av Karl Evangs folkehelsepris 201912.03.2019 08:24:00Prisen deles ut til noen som har gjort en spesiell innsats for folkehelse, sosiale forhold eller barnevern. Prisen er på kr 75 000, og frist for å nominere er 10. april.
Oppfordrer folk til å halvere saltinntakethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/oppfordrer-folk-til-a-halvere-saltinntaketOppfordrer folk til å halvere saltinntaket07.03.2019 09:00:00Vi bør ikke spise mer enn rundt 5 gram salt om dagen – det tilsvarer omtrent én teskje. Mange får i seg det dobbelte. De fleste vet at vi spiser for mye salt, men tror ikke det gjelder dem selv, viser nye tall.
Forslag til endring i LAR-retningslinjer for gravidehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forslag-til-endring-i-lar-retningslinjer-for-gravideForslag til endring i LAR-retningslinjer for gravide04.03.2019 08:32:51Endringer i retningslinjene for oppfølging av gravide i LAR, er nå sendt ut til høring. – Det har vært en krevende prosess, men nå ser vi fram til å få tilbakemeldingene fra alle interesserte, sier divisjonsdirektør Geir Stene Larsen i Helsedirektoratet.
Ny spesialistutdanning for leger er i sin helhet iverksatt i dag 1. mars 2019https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-spesialistutdanning-for-leger-er-i-sin-helhet-iverksatt-i-dag-1-mars-2019Ny spesialistutdanning for leger er i sin helhet iverksatt i dag 1. mars 201901.03.2019 13:54:00Ny revidert spesialistforskrift settes i verk fra i dag, 1. mars 2019. Den reviderte forskriften regulerer også spesialitetene som tas utenfor sykehus: allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin
Bekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bekymret-over-lite-fysisk-aktivitet-blant-barn-og-ungeBekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og unge28.02.2019 11:43:54Det er bekymringsfullt at aktivitetsnivået til barn og unge ikke har økt, mener avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.
Vellukka tilskotsordninghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vellukka-tilskotsordningVellukka tilskotsordning28.02.2019 07:18:12Ordninga med tilskot til "Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene" er ein suksess. – Dette er veldig gledeleg og viser at tilskotsordninga treffer eit behov i kommunane, seiar avdelingsdirektør Mette Garvoll i Helsedirektoratet.
Nordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjonhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nordiske-fysioterapeuter-bor-snarlig-soke-om-norsk-autorisasjonNordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjon22.02.2019 12:26:00Helsedirektoratet oppfordrer ferdigutdannede fysioterapeuter med utdanning fra et annet nordisk land, som vurderer å søke autorisasjon i Norge, om å søke så snart som mulig.