Jod-tabletter: Beskyttende tiltak ved atomuhellhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/jod-tabletter-beskyttende-tiltak-ved-atomuhellJod-tabletter: Beskyttende tiltak ved atomuhell12.12.2017 14:07:14Ved et eventuelt atomuhell er det viktigste tiltaket at folk holder seg innendørs. Jod-tabletter kan være til nytte for deler av befolkningen, og skal etter hvert kunne kjøpes i apotek.
Vurdering av tiltak for ELTE-studentenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vurdering-av-tiltak-for-elte-studenteneVurdering av tiltak for ELTE-studentene08.12.2017 08:55:00Helsedirektoratet har vurdert tiltak som kan føre til autorisasjon i Norge for norske studenter som har tatt psykologiutdanning ved ELTE-universitetet i Ungarn.
Må fortsatt redusere antibiotikabrukenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ma-fortsatt-redusere-antibiotikabrukenMå fortsatt redusere antibiotikabruken07.12.2017 08:55:14Norske sykehus bruker for mye bredspektret antibiotika i forhold til målsettingene i nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens.
Utviklingen i norsk kosthold: Grønnsaker øker mesthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/utviklingen-i-norsk-kosthold-gronnsaker-oker-mestUtviklingen i norsk kosthold: Grønnsaker øker mest06.12.2017 10:11:25Aldri har forbruket av grønnsaker vært høyere enn i dag, sa vi i 2015. Nå viser nye tall at forbruket øker nok en gang. For lite fisk er fortsatt en utfordring.
Vil revidere retningslinjen for LAR og gravidehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vil-revidere-retningslinjen-for-lar-og-gravideVil revidere retningslinjen for LAR og gravide05.12.2017 17:50:00Helsedirektoratet har mottatt rapporten fra konsensusutvalget som har gjennomgått materiale fra konsensuskonferansen om LAR og gravide. Rapporten vil være et viktig bidrag i arbeidet med å revidere retningslinjen for LAR og gravide.
Europeisk undersøkelse: Bidra til bedre helsetilbud til menn som har sex med mennhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/europeisk-undersokelse-bidra-til-bedre-helsetilbud-til-menn-som-har-sex-med-mennEuropeisk undersøkelse: Bidra til bedre helsetilbud til menn som har sex med menn05.12.2017 13:36:00I disse dager pågår EMIS II - den største undersøkelsen som noen gang er utført blant menn som har sex med menn.
Ni kommunar skal teste primærhelseteamhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ni-kommunar-skal-teste-primerhelseteamNi kommunar skal teste primærhelseteam05.12.2017 12:51:00Primærhelseteam er ei tverrfagleg gruppe som arbeider saman i fastlegepraksisar for å gje tenester til innbyggjarane som står på listene til fastlegane. Ni kommunar av ulik storleik og med geografisk spreiing skal no prøve ut ordninga.
Fortsatt store forskjeller i tjenestetilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/fortsatt-store-forskjeller-i-tjenestetilbudet-ved-de-distriktspsykiatriske-sentreneFortsatt store forskjeller i tjenestetilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrene05.12.2017 12:36:13De distriktspsykiatriske sentrene (DPS) skal utgjøre grunnstammen i det psykiske helsevernet for voksne. Det gjenstår imidlertid fortsatt mye før DPS-funksjonene er ferdig utbygd, og det er store geografiske forskjeller i behandlingstilbudet.
Framleis auke i talet på legar i Noreghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/framleis-auke-i-talet-pa-legar-i-noregFramleis auke i talet på legar i Noreg01.12.2017 13:47:00I rapporten «Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten» analyserer vi sentrale element i utviklinga av årsverk for legar i både kommune- og spesialisthelsetenesta.
Fortsatt god kreftomsorg, men kapasiteten under presshttps://helsedirektoratet.no/nyheter/fortsatt-god-kreftomsorg-men-kapasiteten-under-pressFortsatt god kreftomsorg, men kapasiteten under press30.11.2017 10:30:00Mange pasienter får behandling i pakkeforløp for kreft, men ikke alle forløpene gjennomføres på anbefalt tid. Gjennomsnittlig ventetid til helsehjelp går ned, men andel fristbrudd øker noe. Flere får hjemmedialyse. Barn med diabetes får god oppfølging.
Samsvar mellom sunt og bærekraftig kostholdhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/samsvar-mellom-sunt-og-berekraftig-kostholdSamsvar mellom sunt og bærekraftig kosthold28.11.2017 10:45:00Kostrådene har blitt vurdert ut fra bærekraftsaspekter for første gang. Det er et stort samsvar mellom det å spise i tråd med de offisielle kostrådene og det å spise bærekraftig.
Helse og omsorg: Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behovhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helse-og-omsorg-ny-veileder-for-oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behovHelse og omsorg: Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov23.11.2017 11:48:00Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.
Ny kunnskap om hva som kan bidra til et aldersvennlig samfunnhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-kunnskap-om-hva-som-kan-bidra-til-et-aldersvennlig-samfunnNy kunnskap om hva som kan bidra til et aldersvennlig samfunn21.11.2017 07:50:00Helsedirektoratet har satt i gang flere utviklingsprosjekter som skal bidra til aktive eldre og mer aldersvennlige lokalsamfunn. Mer kunnskap er vesentlig for å treffe best mulig med tiltakene.
Forebygging av vold mot helsepersonellhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forebygging-av-vold-mot-helsepersonellForebygging av vold mot helsepersonell16.11.2017 08:32:10Arbeidsgiverne har ansvar for å sikre helsepersonell mot vold og trusler. Det er blitt bedre registrering av hendelser, og mange arbeidsgivere jobber systematisk med forebygging.
Store forskjeller i oppholdstid for sykehjemsbeboerehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/store-forskjeller-i-oppholdstid-for-sykehjemsbeboereStore forskjeller i oppholdstid for sykehjemsbeboere16.11.2017 07:36:25Nye beregninger fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig botid på sykehjem er to år, men at det er store forskjeller mellom de største kommunene.
Færre og større kontorsteder i Helfohttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ferre-og-storre-kontorsteder-i-helfoFærre og større kontorsteder i Helfo15.11.2017 12:38:00Helfo anbefaler å redusere antall kontorsteder fra dagens 22 til 7 større kontorer.
Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Anbefaler bemanningsnormhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste-anbefaler-bemanningsnormHelsestasjon og skolehelsetjeneste: Anbefaler bemanningsnorm15.11.2017 11:34:00Helsedirektoratet anbefaler at vi utarbeider en bemanningsnorm i en egen veileder for helsestasjons – og skolehelsetjenesten.
Status for praksisendring i saker om psykologiutdanning fra Ungarn (ELTE) og Polenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/status-for-praksisendring-i-saker-om-psykologiutdanning-fra-ungarn-elte-og-polenStatus for praksisendring i saker om psykologiutdanning fra Ungarn (ELTE) og Polen13.11.2017 12:32:00Helsedirektoratet mottok tidligere i år en avklaring fra ungarske myndigheter om at mastergraden Clinical and Health Psychologist fra Eötvös Loránd-universitetet (ELTE) i Ungarn, ikke kvalifiserer for lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn.
Arbeidstakere ønsker mulighet til å ta sunne valghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/arbeidstakere-onsker-mulighet-til-a-ta-sunne-valgArbeidstakere ønsker mulighet til å ta sunne valg13.11.2017 09:50:18Arbeidstakere selv ser en klar sammenheng mellom livsstil og arbeidsevne. Men tilgangen på sunne mat- og drikkevalg på jobb og hvor fysisk aktiv man kan være i løpet av arbeidsdagen, er svært varierende.
Læringsnotat om selvmord i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/leringsnotat-om-selvmord-i-psykisk-helsevernLæringsnotat om selvmord i psykisk helsevern09.11.2017 12:23:01Et nytt læringsnotat fra Helsedirektoratet viser at faren for selvmord i psykisk helsevern kan reduseres ved ulike beskyttelsestiltak, bedre risikovurdering og nok personell med riktig kompetanse.