Sterk vekst i elektronisk samhandling for helsetjenestenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sterk-vekst-i-elektronisk-samhandling-for-helsetjenesteneSterk vekst i elektronisk samhandling for helsetjenestene06.04.2017 06:52:00Så godt som alle leger, de aller fleste tannleger og psykologer, og mer enn halvparten av landets fysioterapeuter sender sine oppgjørskrav elektronisk. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.
Nytt hjertestarterregister på plasshttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nytt-hjertestarterregister-pa-plassNytt hjertestarterregister på plass04.04.2017 11:14:00Plutselig hjertestans rammer mer enn 3000 personer årlig. Ved å gå inn på Hjertestarterregisterets hjemmeside: www.113.no vil man lett kunne se hvor nærmeste hjertestarter befinner seg.
Ny faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-faglig-retningslinje-for-handtering-av-cbrne-hendelserNy faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser03.04.2017 10:37:10Riktig bruk av beskyttelsesutstyr, rensing av skadde og valg og gjennomføring av behandlingstiltak, kan være avgjørende for å redusere omfang av skade eller sykdom hos personer som er utsettes for farlige stoffer eller materialer.
Aktivitetsdata fra avtalespesialister - 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/aktivitetsdata-fra-avtalespesialister-2016Aktivitetsdata fra avtalespesialister - 201630.03.2017 11:27:01I 2016 stod avtalespesialistene for 25 prosent av all poliklinisk aktivitet innen somatiske fagområder og 26 prosent i psykisk helsevern. Dette viser nye tall fra Norsk pasientregister.
Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunanehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nytt-e-leringskurs-om-tildeling-av-helse-og-omsorgstenester-i-kommunaneNytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane27.03.2017 12:43:11God sakshandsaming er viktig for at dei som treng kommunale helse- og omsorgstenester skal få riktige tenester.
Behov for tiltak mot overdosedødsfall etter løslatelse fra fengselhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/behov-for-tiltak-mot-overdosedodsfall-etter-loslatelse-fra-fengselBehov for tiltak mot overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel27.03.2017 10:02:55En ny studie fra SERAF dokumenterer at overdose er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Dette viser at det er stort behov for tiltakene som nå iverksettes i kriminalomsorgen og helse- og omsorgstjenesten i fengselet.
Ny interaktiv løsning sammenlikner kommunale helsetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-interaktiv-losning-sammenlikner-kommunale-helsetjenesterNy interaktiv løsning sammenlikner kommunale helsetjenester27.03.2017 07:53:00Det er stor variasjon i tilbudet av helse- og omsorgstjenester mellom norske kommuner. Kommuner som har et lavt tjenestetilbud har også flere pasienter som ligger lenge på sykehus etter at de er utskrivningsklare enn andre kommuner.
Følg seminaret Samdata kommune via streaminghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/folg-seminaret-samdata-kommune-via-streamingFølg seminaret Samdata kommune via streaming24.03.2017 12:47:00Nye styringsdata og analyser blir presentert på seminaret om Samdata kommune. Seminaret innledes av Bent Høie mandag 27. mars kl 10:00.
Vet at alle andre spiser for mye salthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vet-at-alle-andre-spiser-for-mye-saltVet at alle andre spiser for mye salt24.03.2017 10:00:00Vi bør ikke spise mer enn ca. 5 gram salt om dagen – ca. én teskje. Det norske gjennomsnittsinntaket er dobbelt så høyt. Men de fleste tror det gjelder «de andre».
Idrett aktiviserer ikke voksnehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/idrett-aktiviserer-ikke-voksneIdrett aktiviserer ikke voksne22.03.2017 09:36:15Deltakelse i friluftslivsliv og uorganisert trening har fått økt betydning blant voksne, mens færre deltar i organisert idrett og bruker idrettsanlegg.
Verdens søvndag fredag 17. marshttps://helsedirektoratet.no/nyheter/verdens-sovndag-fredag-17-marsVerdens søvndag fredag 17. mars17.03.2017 08:31:25Det er mange myter om søvn. For eksempel tror mange at de må sove åtte timer hver natt. At man har søvnproblemer om man våkner av og til om natta, er det også en del som tror. Noen tyr til alkohol for å sove bedre.
Ventetider, fristbrudd og aktivitet i spesialisthelsetjenesten - 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-fristbrudd-og-aktivitet-i-spesialisthelsetjenesten-2016Ventetider, fristbrudd og aktivitet i spesialisthelsetjenesten - 201616.03.2017 12:59:00Ventetiden går ned og flere pasienter mottar helsehjelp innen fastsatt frist. Dette viser tall for 2016 som spesialisthelsetjenesten rapporterte til Norsk pasientregister.
Ny og bedre Slutta-apphttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-og-bedre-slutta-appNy og bedre Slutta-app15.03.2017 08:39:00Slutta-appen har blitt lastet ned en halv million ganger og har hjulpet mange med å slutte både med snus og røyk siden den ble lansert. Nå kommer en helt ny versjon av den populære appen.
Kommunene bedre rustet etter Omsorgsplan 2015https://helsedirektoratet.no/nyheter/kommunene-bedre-rustet-etter-omsorgsplan-2015Kommunene bedre rustet etter Omsorgsplan 201514.03.2017 13:25:50Det helsefremmende og forebyggende arbeidet har fått større plass i omsorgstjenestene etter at tiltakene i Omsorgsplan 2015 er gjennomført. Dette kommer frem i en oppsummering Helsedirektoratet har gjort.
Bruk av antidepressiva hos barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bruk-av-antidepressiva-hos-barn-og-ungeBruk av antidepressiva hos barn og unge10.03.2017 08:42:00Det er ikke mulig å si sikkert om enten psykologisk behandling, antidepressiva eller en kombinasjon av disse er mest effektiv i behandling av barn og unge med depressive symptomer. Det viser en kunnskapsoppsummering FHI har gjort for Helsedirektoratet.
Nye anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skolerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-anbefalinger-for-handtering-av-notteallergi-i-barnehager-og-skolerNye anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler08.03.2017 11:01:00Helsedirektoratet kommer nå med anbefalinger for praktisk håndtering av barn med nøtteallergi i skoler og barnehager. Anbefalingene skal gi helsetjenesten, skoler, barnehager og foresatte råd om hvordan alvorlige nøtteallergier kan og bør håndteres.
Ny handlingsplan for kostholdhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-handlingsplan-for-kostholdNy handlingsplan for kosthold07.03.2017 08:44:00De yngste og de eldste er de viktigste målgruppene i den nye kostholdsplanen som regjeringen har lansert. Planen gjelder for de neste fire årene.
Blåreseptutgiftene gikk ned fra 2015 til 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/blareseptutgiftene-gikk-ned-fra-2015-til-2016Blåreseptutgiftene gikk ned fra 2015 til 201602.03.2017 14:41:00Reduksjonen var på 196 millioner kroner. Forklaringen er i hovedsak at finansieringsansvaret for mange kostbare legemidler ble overført til de regionale helseforetakene (RHF-ene) i januar 2016.
Veileder for ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-ny-forskrift-om-ledelse-og-kvalitetsforbedringVeileder for ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring01.03.2017 09:38:00Internkontrollforskriften er erstattet med ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen gir råd om hvordan ledere kan etterleve krav i den nye forskriften.
Helsedirektørens årstale 2017: Tidlig innsats mot ungt utenforskaphttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektorens-arstale-2017-tidlig-innsats-mot-ungt-utenforskapHelsedirektørens årstale 2017: Tidlig innsats mot ungt utenforskap23.02.2017 09:00:00For mange barn og unge faller utenfor. For mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer seg ikke inn i arbeid og samfunnsdeltagelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i sin årlige helsetale.