Oversikt over personer på venteliste til sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/oversikt-over-personer-pa-venteliste-til-sykehjemOversikt over personer på venteliste til sykehjem16.05.2018 09:32:29Den første nasjonale oversikten over personer som har fått innvilget langtidsopphold i sykehjem, men fortsatt venter på plass, viser at 1420 personer står på venteliste.
Eldre ønsker mer veiledning etter opplæring i digitale verktøyhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/eldre-onsker-mer-veiledning-etter-opplering-i-digitale-verktoyEldre ønsker mer veiledning etter opplæring i digitale verktøy16.05.2018 07:41:02Eldre ønsker drop-in-tjenester og en-til-en-opplæring for å bruke det de har lært på kurs når de skal kaste seg ut i den digitale verden.
Forebygging av vold: Utredning av risiko ved alvorlig psykisk lidelsehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/forebygging-av-vold-utredning-av-risiko-ved-alvorlig-psykisk-lidelseForebygging av vold: Utredning av risiko ved alvorlig psykisk lidelse15.05.2018 08:26:10For å forebygge mulige voldshandlinger bør helsepersonell bruke strukturert klinisk vurdering av voldsrisiko. Det er hovedanbefalingen i "Faglige råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse" som nå er revidert.
Pasienter med rusproblematikk reinnlegges oftere enn andre pasienter i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/pasienter-med-rusproblematikk-reinnlegges-oftere-enn-andre-pasienter-i-psykisk-helsevernPasienter med rusproblematikk reinnlegges oftere enn andre pasienter i psykisk helsevern14.05.2018 14:29:45Pasienter i behandling i psykisk helsevern for voksne havner oftere raskt tilbake i behandling etter utskrivning dersom de har rusproblematikk i tillegg til den psykiske lidelsen.
Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016https://helsedirektoratet.no/nyheter/kontroll-av-tvangsbruk-i-psykisk-helsevern-2016Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 201614.05.2018 13:56:38Det er store regionale forskjeller i hvor mange som klager på tvangsinnleggelsene i psykisk helsevern. Det er også store forskjeller i hvor stor andel av klagene som får medhold i kontrollkommisjonene.
Informasjon om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/informasjon-om-forskrift-om-ledelse-og-kvalitetsforbedringInformasjon om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring08.05.2018 09:51:00Ledere i helse- og omsorgstjenestene har ansvar for god kvalitet og trygge tjenester. Selv om kvaliteten i norsk helse- og omsorgstjenesten er god, er det også store forskjeller og rom for forbedringer.
«Voksne for barn» får Karl Evangs folkehelseprishttps://helsedirektoratet.no/nyheter/voksne-for-barn-far-karl-evangs-folkehelsepris«Voksne for barn» får Karl Evangs folkehelsepris04.05.2018 10:00:00Karl Evangs folkehelsepris går i år til organisasjonen Voksne for barn som i snart 60 år har snakket på barnas vegne.
Rapport om kompletterande tiltak for ELTE-kandidatarhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/rapport-om-kompletterande-tiltak-for-elte-kandidatarRapport om kompletterande tiltak for ELTE-kandidatar03.05.2018 08:34:29Helsedirektoratet har utarbeidd forslag til kompletterande tiltak for autorisasjonssøkarar med mastergrad i psykologi frå det ungarske ELTE-universitetet.
Tilbyr oppstartsveiledning i apotekhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tilbyr-oppstartsveiledning-i-apotekTilbyr oppstartsveiledning i apotek03.05.2018 07:30:02Fra mai 2018 blir det innført en prøveordning i alle apotek med at pasienter tilbys oppstartsveiledning om legemiddelbruk.
Personskader og ulykker 2017https://helsedirektoratet.no/nyheter/personskader-og-ulykker-2017Personskader og ulykker 201727.04.2018 08:51:29De fleste personskadene spesialisthelsetjenesten rapporterte i 2017 var resultat av ulykker. De fleste skadene er mindre alvorlige, men blant eldre mennesker er det flere alvorlige ulykker. Menn ble oftere skadet enn kvinner.
Helsetjenestene i Norge: Bedre kvalitet, men fortsatt for store forskjellerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsetjenestene-i-norge-bedre-kvalitet-men-fortsatt-for-store-forskjellerHelsetjenestene i Norge: Bedre kvalitet, men fortsatt for store forskjeller26.04.2018 11:21:00Helsetjenestene i Norge gir stadig mer og bedre behandling, men det er for store forskjeller i kvaliteten. Forskjellene må reduseres for å gi pasientene et bedre tilbud.
Evaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-opptrappingsplanen-for-rusfeltetEvaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltet25.04.2018 12:55:43Første rapport fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet gir status for feltet i 2016.
Leiarar i helse- og omsorgstenestene i kommunane er blitt tryggare i leiarrollahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/leiarar-i-helse-og-omsorgstenestene-i-kommunane-er-blitt-tryggare-i-leiarrollaLeiarar i helse- og omsorgstenestene i kommunane er blitt tryggare i leiarrolla25.04.2018 08:10:59Ei ny evaluering av nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta viser at leiarar som har deltatt i vidareutdanninga kjenner seg tryggare i leiarrolla. Også omgjevnadene til leiarane opplever positive endringar i leiarrolla.
Brukertilfredshetsevaluering: Fornøyde med kommunale rustjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/brukertilfredshetsevaluering-fornoyde-med-kommunale-rustjenesterBrukertilfredshetsevaluering: Fornøyde med kommunale rustjenester25.04.2018 07:55:00Over halvparten av brukere av kommunale rustjenester er tilfredse med tilbudet, men fremdeles har mange behov for mer hjelp til å bo, komme i jobb eller komme i gang med utdanning.
Rus: Kommunene skal dele ut brukerutstyrhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/rus-kommunene-skal-dele-ut-brukerutstyrRus: Kommunene skal dele ut brukerutstyr25.04.2018 07:35:00Utdeling av brukerutstyr til personer med rusmiddelproblemer er et effektivt tiltak for å redusere skader. Mange kommuner deler ut brukerutstyr, men det er fortsatt er en lang vei å gå før vi har full dekning.
Regjeringa har avgjort kontorstrukturen til Helfohttps://helsedirektoratet.no/nyheter/regjeringa-har-avgjort-kontorstrukturen-til-helfoRegjeringa har avgjort kontorstrukturen til Helfo19.04.2018 08:33:51Regjeringa har avgjort at Helfo skal ha kontor i Fredrikstad, Tønsberg, Sola, Ørsta og Mo i Rana. Kontoret i Kirkenes skal førast vidare.
Divisjonsdirektør for virksomhetsstyring ansatthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/divisjonsdirektor-for-virksomhetsstyring-ansattDivisjonsdirektør for virksomhetsstyring ansatt13.04.2018 08:12:47Nina Aulie er ansatt som divisjonsdirektør for virksomhetsstyring.
Primærhelseteam: Mer til de som trenger det mesthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/primerhelseteam-mer-til-de-som-trenger-det-mestPrimærhelseteam: Mer til de som trenger det mest11.04.2018 12:26:00Ni kommuner går nå i gang med å teste ut om et primærhelseteam med fastlege, sykepleier og helsesekretær gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen.
12 millioner kroner til skoleprosjekt om "Sammen redder vi liv"https://helsedirektoratet.no/nyheter/12-millioner-kroner-til-skoleprosjekt-om-sammen-redder-vi-liv12 millioner kroner til skoleprosjekt om "Sammen redder vi liv"06.04.2018 08:39:08Dugnaden "Sammen redder vi liv" har som mål at flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og ulykker. Nå får LHL 12 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen for førstehjelpsundervisning i grunnskolen.
Divisjonsdirektør for Analyse og samfunn ansatthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/divisjonsdirektor-for-analyse-og-samfunn-ansattDivisjonsdirektør for Analyse og samfunn ansatt04.04.2018 07:31:00Marte Gerhardsen er ansatt som direktør for divisjon Analyse og samfunn i Helsedirektoratet.