Evaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-opptrappingsplanen-for-rusfeltetEvaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltet25.04.2018 12:55:43Første rapport fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet gir status for feltet i 2016.
Leiarar i helse- og omsorgstenestene i kommunane er blitt tryggare i leiarrollahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/leiarar-i-helse-og-omsorgstenestene-i-kommunane-er-blitt-tryggare-i-leiarrollaLeiarar i helse- og omsorgstenestene i kommunane er blitt tryggare i leiarrolla25.04.2018 08:10:59Ei ny evaluering av nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta viser at leiarar som har deltatt i vidareutdanninga kjenner seg tryggare i leiarrolla. Også omgjevnadene til leiarane opplever positive endringar i leiarrolla.
Brukertilfredshetsevaluering: Fornøyde med kommunale rustjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/brukertilfredshetsevaluering-fornoyde-med-kommunale-rustjenesterBrukertilfredshetsevaluering: Fornøyde med kommunale rustjenester25.04.2018 07:55:00Over halvparten av brukere av kommunale rustjenester er tilfredse med tilbudet, men fremdeles har mange behov for mer hjelp til å bo, komme i jobb eller komme i gang med utdanning.
Rus: Kommunene skal dele ut brukerutstyrhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/rus-kommunene-skal-dele-ut-brukerutstyrRus: Kommunene skal dele ut brukerutstyr25.04.2018 07:35:00Utdeling av brukerutstyr til personer med rusmiddelproblemer er et effektivt tiltak for å redusere skader. Mange kommuner deler ut brukerutstyr, men det er fortsatt er en lang vei å gå før vi har full dekning.
Regjeringa har avgjort kontorstrukturen til Helfohttps://helsedirektoratet.no/nyheter/regjeringa-har-avgjort-kontorstrukturen-til-helfoRegjeringa har avgjort kontorstrukturen til Helfo19.04.2018 08:33:51Regjeringa har avgjort at Helfo skal ha kontor i Fredrikstad, Tønsberg, Sola, Ørsta og Mo i Rana. Kontoret i Kirkenes skal førast vidare.
Divisjonsdirektør for virksomhetsstyring ansatthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/divisjonsdirektor-for-virksomhetsstyring-ansattDivisjonsdirektør for virksomhetsstyring ansatt13.04.2018 08:12:47Nina Aulie er ansatt som divisjonsdirektør for virksomhetsstyring.
Primærhelseteam: Mer til de som trenger det mesthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/primerhelseteam-mer-til-de-som-trenger-det-mestPrimærhelseteam: Mer til de som trenger det mest11.04.2018 12:26:00Ni kommuner går nå i gang med å teste ut om et primærhelseteam med fastlege, sykepleier og helsesekretær gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen.
12 millioner kroner til skoleprosjekt om "Sammen redder vi liv"https://helsedirektoratet.no/nyheter/12-millioner-kroner-til-skoleprosjekt-om-sammen-redder-vi-liv12 millioner kroner til skoleprosjekt om "Sammen redder vi liv"06.04.2018 08:39:08Dugnaden "Sammen redder vi liv" har som mål at flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og ulykker. Nå får LHL 12 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen for førstehjelpsundervisning i grunnskolen.
Divisjonsdirektør for Analyse og samfunn ansatthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/divisjonsdirektor-for-analyse-og-samfunn-ansattDivisjonsdirektør for Analyse og samfunn ansatt04.04.2018 07:31:00Marte Gerhardsen er ansatt som direktør for divisjon Analyse og samfunn i Helsedirektoratet.
Kommunalt pasient- og brukarregister vert opna torsdag 5. aprilhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kommunalt-pasient-og-brukarregister-vert-opna-torsdag-5-aprilKommunalt pasient- og brukarregister vert opna torsdag 5. april03.04.2018 14:16:27Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil opne kommunalt pasient- og brukarregister (KPR) hos Helsedirektoratet (auditoriet) i Universitetsgata 2, torsdag 5. april klokka 12–15.
Kven fortener årets gjevaste helsepris?https://helsedirektoratet.no/nyheter/kven-fortener-arets-gjevaste-helseprisKven fortener årets gjevaste helsepris?23.03.2018 14:14:00Kvart år vert Karl Evangs folkehelsepris delt ut til ein person eller organisasjon som har gjort ein særskild innsats for folkehelse, sosiale tilhøve eller barnevern. Prisen er på kr 75 000, og i år deler vi den ut på Helsekonferansen 3. mai.
Ventetider, fristbrot og aktivitet i spesialisthelsetenesta - 2017https://helsedirektoratet.no/nyheter/ventetider-fristbrot-og-aktivitet-i-spesialisthelsetenesta-2017Ventetider, fristbrot og aktivitet i spesialisthelsetenesta - 201719.03.2018 11:50:00Ventetida går ned, det blir fleire fristbrot og fleire får behandling. Dette viser Norsk pasientregister sine årsdata frå spesialisthelsetenesta.
Gonoré, syfilis og oralsexkondomhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/gonor-syfilis-og-oralsexkondomGonoré, syfilis og oralsexkondom15.03.2018 07:00:00Sjølv ved oralsex kan det vere lurt med kondom.
Legeattest og automatiske straummålararhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/legeattest-og-automatiske-straummalararLegeattest og automatiske straummålarar14.03.2018 12:40:46Fastlegar skal ikkje skrive ut legeattest som seier at pasientar har helseplager som skuldast stråling frå automatiske straummålarar. Det er ikkje dokumentert samanheng mellom helseplager og stråling frå slike målarar.
Pilot for strukturert tverrfagleg oppfølgingsteamhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/pilot-for-strukturert-tverrfagleg-oppfolgingsteamPilot for strukturert tverrfagleg oppfølgingsteam12.03.2018 11:32:39No kan din kommune vere med på eit utviklingsarbeid for å sikre betre oppfølging av pasientar og brukarar med store og samansette behov. Vi søkjer sju kommunar til ein pilot for strukturert tverrfagleg oppfølging av personar med store og samansette behov.
Ulovlege gebyr hos fastlegehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ulovlege-gebyr-hos-fastlegeUlovlege gebyr hos fastlege06.03.2018 11:53:00Helsedirektoratet har mottatt ein del førespurnader om pasientbetaling for kontakt med fastlegekontoret ved bruk av SMS eller internett. Vurderinga til helsedirektoratet er at det ikkje er lov å pålegge pasientane denne typen ekstra eigenbetaling.
Læringsmål til ny spesialistutdanning for legar er vedteknehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/leringsmal-til-ny-spesialistutdanning-for-legar-er-vedtekneLæringsmål til ny spesialistutdanning for legar er vedtekne02.03.2018 10:02:00Helsedirektoratet har no vedteke alle læringsmåla for del 2 og 3 i alle spesialitetane i ny spesialistutdanning for legar.
Økning i sosiale forskjeller bekymrer Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okning-i-sosiale-forskjeller-bekymrer-helsedirektoratetØkning i sosiale forskjeller bekymrer Helsedirektoratet28.02.2018 07:51:00De aller fleste nordmenn har det godt. Vi nyter en høy materiell levestandard og scorer høyt på tillit, sosiale relasjoner og mulighet til deltakelse. Men sosial ulikhet i levevaner og levekår bidrar til sosial ulikhet i helse, viser ny rapport.
Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/velferdsteknologi-til-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelserVelferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser23.02.2018 09:30:00Barn og unge kan oppleve økt mestring i hverdagen med velferdsteknologi. For å lykkes, er det viktig at kommunene legger til rette for samhandling mellom flere etater og enheter, viser en ny rapport.
Sparer 35 sekunder - kan redde 20 livhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sparer-35-sekunder-kan-redde-20-livSparer 35 sekunder - kan redde 20 liv21.02.2018 14:22:00Med nye rutiner gjenkjenner nå 113-operatørene hjertestans 35 sekunder raskere. Dette enkle tiltaket kan redde inntil 20 liv hvert år. I «Norges største dugnad» skal alle forsinkende ledd ryddes av veien og gi bedre odds ved alvorlige hendelser.