Forskrift av 5. juli 1996 nr. 700 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier, angir blant annet:

  • hvilke arbeidstakere innen helsetjenesten som skal forhåndsundersøkes for antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier
  • hvilket omfang undersøkelsen skal ha
  • hvilke regler som gjelder for forbud mot utførelse av arbeid. ​​​

​Helsedirektoratet har etter forskriften myndighet til ågi retningslinjer for

  • hvilke antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier det for tiden skal undersøkes for (§ 5 annet ledd)
  • gi endrede retningslinjer knyttet til forskriftens § 4 annet ledd og § 7 første ledd
  • gi nye retningslinjer knyttet til § 7 siste ledd.

Dette rundskrivet angir hvilke retningslinjer som skal gjelde.

Retningslinjene for gjennomføringen av undersøkelsen i rundskriv IS-19/2004 (§ 5 annet ledd) er ikke videreført i dette rundskrivet. For oppdaterte faglige anbefalinger om gjennomføringen av undersøkelsen, se Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. ​

Fant du det du lette etter?​