​​​​​Lover

Forskrifter

Rundskriv

Retningslinjer og veiledere

Økt internasjonalisering og økende forekomst av antibiotikaresistens har aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern innen odontologi. Slike retningslinjer har hittil ikke vært definert for odontologisk praksis.

Grunnlaget for alt smittevernarbeid er basale smittevernrutiner, som må være gode nok til at all tannbehandling er trygg for pasient og behandler uavhengig av smittestatus. De odontologiske lærestedene har gått sammen om å utarbeide en retningslinje.

Felles retningslinjer for smittevern (uio.no).

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer

Sist faglig oppdatert: 6. november 2018