​Refusjon for tannlege (Helfo.no)Refusjon for tannpleier (Helfo.no)Refusjon for privatperson (Helsenorge.no)

For spørsmål om Helfos tjenester, ring Helfo på 815 70 030.

For privatpersoner, ring Helfo på 800HELSE.

 

 

Bekymringsmelding til barnevernethttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/bekymringsmelding-til-barnevernetBekymringsmelding til barnevernetTannhelsepersonell har plikt til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller opplever alvorlig omsorgssvikt. 62
Rettigheter til tannhelsetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/rettigheter-til-tannhelsetjenesterRettigheter til tannhelsetjenesterOversikt over grupper med tilbud og rettigheter til tannhelsetjenester.1037
Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOOhttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/tilrettelagt-tannhelsetilbud-tooTilrettelagt tannhelsetilbud – TOOTOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).840
Bivirkninger av tannbehandlingsmaterialehttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/bivirkninger-av-tannbehandlingsmaterialeBivirkninger av tannbehandlingsmaterialeBivirkninger av odontologiske biomaterialer; retningslinje og Bivirkningsgruppens rapporteringsskjema, og Amalgam-prosjekt.69
Strakstiltak for TMD-pasienterhttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/strakstiltak-for-tmd-pasienterStrakstiltak for TMD-pasienterKjeveleddsproblemer (TMD, temporomandibulær dysfunksjon) – Henvisning av pasienter til Strakstiltak og utvikling av retningslinje.842
Pågående satsningsområderhttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/pagaende-satsningsomraderPågående satsningsområderTannBarn - retningslinje for barn og unge. Forsøksordning tannhelsetjenester ved sykehus. Helsefremmende og forebyggende arbeid. Forskningsnettverk.992
Tilskudd tannhelsehttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/tilskudd-tannhelseTilskudd tannhelseØkonomisk støtte til tannhelseprosjekter, spesialistutdanning og tilrettelagte tannhelsetilbud. 844
Kvalitetssystem for klinikkledere offentlig og privathttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/kvalitetssystem-for-klinikkledere-offentlig-og-privatKvalitetssystem for klinikkledere offentlig og privatOversikt over lover og regelverk som omhandler tannhelsetjenesten samt faglige anbefalinger (retningslinjer/veiledere) på tannhelsefeltet.583

Sist faglig oppdatert: 1. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter