​Refusjon for tannlege (Helfo.no)Refusjon for tannpleier (Helfo.no)Refusjon for privatperson (Helsenorge.no)

For spørsmål om Helfos tjenester, ring Helfo på 815 70 030.

For privatpersoner, ring 800HELSE (800 43 573).

 

 

Bekymringsmelding til barnevernethttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/bekymringsmelding-til-barnevernetBekymringsmelding til barnevernetTannhelsepersonell har plikt til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller opplever alvorlig omsorgssvikt. 62Artikkel
Rettigheter til tannhelsetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/rettigheter-til-tannhelsetjenesterRettigheter til tannhelsetjenesterOversikt over grupper med tilbud og rettigheter til tannhelsetjenester.1037Artikkel
Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOOhttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/tilrettelagt-tannhelsetilbud-tooTilrettelagt tannhelsetilbud – TOOTOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).840Artikkel
Bivirkninger av tannbehandlingsmaterialehttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/bivirkninger-av-tannbehandlingsmaterialeBivirkninger av tannbehandlingsmaterialeBivirkninger av odontologiske biomaterialer; retningslinje og Bivirkningsgruppens rapporteringsskjema, og Amalgam-prosjekt.69Artikkel
Strakstiltak for TMD-pasienterhttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/strakstiltak-for-tmd-pasienterStrakstiltak for TMD-pasienterKjeveleddsproblemer (TMD, temporomandibulær dysfunksjon) – Henvisning av pasienter til Strakstiltak og utvikling av retningslinje.842Artikkel
Pågående satsningsområderhttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/pagaende-satsningsomraderPågående satsningsområderTannBarn - retningslinje for barn og unge. Forsøksordning tannhelsetjenester ved sykehus. Helsefremmende og forebyggende arbeid. Forskningsnettverk.992Artikkel
Tilskudd tannhelsehttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/tilskudd-tannhelseTilskudd tannhelseØkonomisk støtte til tannhelseprosjekter, spesialistutdanning og tilrettelagte tannhelsetilbud. 844Artikkel
Kvalitetssystem for klinikkledere offentlig og privathttps://helsedirektoratet.no/tannhelse/kvalitetssystem-for-klinikkledere-offentlig-og-privatKvalitetssystem for klinikkledere offentlig og privatOversikt over lover og regelverk som omhandler tannhelsetjenesten samt faglige anbefalinger (retningslinjer/veiledere) på tannhelsefeltet.583Artikkel

Sist faglig oppdatert: 10. oktober 2017