​Pårørende – En ressurs er en veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester. Veilederen tar utgangspunkt i at den enkelte pårørende har ulike roller, både i forhold til den som er syk og i forhold til helsevesenet. 

Pårørenderollene deles inn i fem kategorier;

 • pårørende som kunnskapskilde
 • som omsorgsgiver
 • som pasientens representant
 • som del av pasientens nærmiljø
 • som del av pasienten med egne behov

Hvilke roller den enkelte pårørende innehar har betydning for hvordan de bør involveres.

​Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med både helsefaglig og juridisk spisskompetanse, samt bruker- og pårørendeorganisasjoner. 

Denne veilederen er under revisjon

 Den reviderte veilederen skal gi diagnoseuavhengige anbefalinger om involvering av pårørende og støtte til pårørende, veiledning i aktuelt lov- og regelverk, tydeliggjøring av ansvarsforhold mellom tjenestenivå og samarbeid med andre tjenesterm, kunnskaps- og erfaringsgrunnlag, gode eksempler, vertkøy og ressurser.

Sentrale spørsmål

 • Hvordan skal/bør/kan helse- og omsorgstjenesten samarbeide med pårørende i ulike faser av brukerens/pasientens sykdom?
 • Hvordan skal/bør/kan helse- og omsorgstjenesten møte pårørende med krevende omsorgsoppgaver og/eller store belastninger?
 • Hvordan kan barn, unge og unge voksne som er pårørende fanges opp tidlig og få nødvendig informasjon og oppfølging?

Arbeidsgruppe - voksne pårørende

Faglig leder: Kari Bøckmann, Nordlandssykehuset

Medansvarlige:

 • Eva Buschmann, CP - foreningen
 • Jannicke Rabben, Kreftforeningen
 • Kari Sundby, Landsforbundet mot stoffmisbruk
 • May-Hilde Garden, Nasjonalforeningen for folkehelse
 • Anne- Grethe Terjesen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Alette Reinholdt, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Randi Hovde, Lærings- og mestringssenteret, Sandefjord
 • Eli-Anne Willard, Kompetansesenter rus og psykisk helse, Sarpsborg
 • Fuk-Tai Sundvor, Allmennlegeforeningen/fastlege
 • Ann Britt Sandvin-Olsson, Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring innen helse (LK LMH)
 • Frøydis Bruvik, Aldring og helse
 • Alice Kjellevold, Universitetet i Stavanger/jurist

Arbeidsgruppe - barn som pårørende

Faglig leder: Bente Weimand, Akershus Universitetssykehus

Medansvarlige:

 • Randi Værholm, Kreftforeningen
 • Marius Sørensen-Sjømæling, Barn av rusmisbrukere (BAR)
 • Johanne Gjerdsbakk, Norsk forening for slagrammede (henvist fra)
 • Grete Gjertsen, Voksne for barn
 • Kristin Skutle, Bærum kommune
 • Randi Haugskott, Landsgruppen av helsesøstre (NSF)
 • Kim Kaltenborn, Legeforeningen/fastlege
 • Elise Solheim, Helse Midt RHF/barneansvarlig
 • Siri Gjesdahl, Barns beste
 • Bjørg Eva Skogøy, Nordlandssykehuset

 

 

 

 

 

 

skriv ut del på facebook del på twitter