​​​Helsedirektoratet anbefaler rutinemessige målinger av høyde, vekt og hodeomkrets på gitte alderstrinn i det forebyggende helsearbeidet blant barn og unge på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. ​​​​

Målingene vil understøtte helsetjenestens arbeid på tre plan:

  • Individrettede helseundersøkelser
  • Helseovervåkning
  • Bedre kunnskapsgrunnlaget omkring årsaker til og konsekvenser av vektavvik i barne- og ungdomsårene

Retningslinjen er under revisjon, og reviderte anbefalinger vil inngå i Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Sentrale anbefalinger

Måletidspunkt for vekt

  • ​Fødsel (utføres av jordmor)
  • Utskriving fra fødeinstitusjon (utføres av jordmor)
  • Sju ganger i det første leveåret
  • To ganger i det andre leveåret
  • 4-års kontroll
  • Skolestartundersøkelsen
  • På 3. og 8. klassetrinn

Utover dette gjøres veiing på indikasjon (som en målrettet undersøkelse eller på forespørsel fra foresatte, barn og unge selv).

Måletidspunkt for hodeomkrets

Samtidig som veiing, til og med 12 måneders alder. Deretter gjøres målingen på indikasjon frem til 2 års alder.

Måletidspunkt for lengde/høyde

Samtidig som veiing, fra og med 3 måneders alder.​​​