​​​Helsedirektoratet anbefaler rutinemessige målinger av høyde, vekt og hodeomkrets på gitte alderstrinn i det forebyggende helsearbeidet blant barn og unge på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. ​​​​

Dette medfører endringer i forhold til tidligere anbefalinger, og skal sikre god oppfølging av det enkelte barn og for å følge med utviklingen i barnepopulasjonen.​

Målingene vil understøtte helsetjenestens arbeid på tre plan:

  • Individrettede helseundersøkelser
  • Helseovervåkning
  • Bedre kunnskapsgrunnlaget omkring årsaker til og konsekvenser av vektavvik i barne- og ungdomsårene

Sentrale anbefalinger

Måletidspunkter for vekt

​Fødsel, utskriving fra fødeinstitusjon, sju ganger i løpet av det første leveåret, 2 ganger i det andre leveåret, 4-års kontroll, skolestartundersøkelsen og på 3. og 8. klassetrinn.

Utover dette gjøres veiing på indikasjon (som en målrettet undersøkelse eller på forespørsel fra foresatte, barn og unge selv).

Måletidspunkter for høyde

Samtidig som veiing fra og med 3 måneders alder.​​​

 ​