Last ned PDF (3.1 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Utredning av alternative tiltak for å styrke kapasiteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Som ledd i utredningen har TNS gallup gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge bemanningssituasjonen ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten (PDF).


skriv ut del på facebook del på twitter