Fra helsesøster til helsesykepleier

​Helsesykepleier ble ny tittel og erstatter helsesøster fra 1. januar 2019. Tittelen endres etter forslag fra Landsgruppen for helsesøster i Norsk sykepleieforbund, og regjeringen har gitt sin støtte til endringen.

Retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer

Består av fire deler: fellesdel, helsestasjon 0 til 5 år, skolehelsetjenesten 5 til 20 år og helsestasjon for ungdom. Fellesdelen gir føringer for alle anbefalingene i deltjenestene. Den må sees i sammenheng med de andre delene for at retningslinjen skal fremstå helhetlig.


Andre retningslinjer og veiledere:  

​​​Tjenestene består av helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste og helsetjenester for gravide på helsestasjon.

Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2016

Helsedirektoratet publiserte en rapport som viser årsverk for alle deltjenestene i helsestasjonsfeltet: Svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Fordeling av årsverk mellom yrkesgruppene helsesøster, jordmor, lege, fysioterapeut, spesialist i psykisk helse, ledelse og annet hjelpepersonell er også kartlagt. Det er første gang en slik landsdekkende kartlegging er gjennomført.​

Last ned: Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2016 (PDF)Tall fra hver enkelt kommune kan lastes ned i xlsx-format: Innrapporte data fra kommunene - Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (XLSX)

Rapporten Utviklingsstrategi for helsestasjon og skolehelsetjenesten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med formål om å utrede alternative tiltak for å styrke kapasiteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder en mulig «nasjonal minstenorm for bemanning».

Brosjyrer for helsestasjon for barn og gravide

​​Brosjyrer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Sist faglig oppdatert: 7. februar 2019