​I høst er Norge vertsland for NATO-øvelsen Trident Juncture. Dette inkluderer ansvar for å gi nødvendige helsetjenester til styrkene. Det er også satt i verk en rekke tiltak for å hindre at øvelsen påvirker helsetilbudet til befolkningen.

Snakk med barn og sårbare mennesker

Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn.

Ekstraordinære tiltak

Ekstra ambulansehelikoptre og tett samarbeid mellom Forsvaret og 113-sentralene skal sørge for at pasienter kommer raskt til sykehus under NATO-øvelsen.

Sammen er vi bedre forberedt

Sammen med de andre nødetatene gjør helsepersonell hver eneste dag en formidabel jobb med å gi nødvendig helsehjelp ved ulykker. I høst skal vi også øve på dette sammen med Forsvaret og NATO. Det vil gi oss mye viktig læring.

Sist faglig oppdatert: 12. oktober 2018