Samfunnssikkerhet, helseberedskap og krisehåndteringhttps://helsedirektoratet.no/beredskap-og-krisehandtering/samfunnssikkerhet-helseberedskap-og-krisehandteringSamfunnssikkerhet, helseberedskap og krisehåndteringHelseberedskapens formål er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, medisinsk behandling, pleie og omsorg, kan tilbys befolkningen ved krig og kriser og katastrofer i fredstid.6901Artikkel
NATO-øvelsen 2018https://helsedirektoratet.no/beredskap-og-krisehandtering/nato-ovelsen-2018NATO-øvelsen 2018For at befolkningen skal få helsetjenester som vanlig og at vi i tillegg skal ha beredskap for å gi behandling på sykehus til skadde soldater, samarbeider Forsvaret og helsetjenesten. 8295Artikkel

Sist faglig oppdatert: 6. mars 2018