Denne veilederen utdyper og presiser den dokumentasjonsplikt som helsepersonell har.

Helsepersonell oppfordres til å fremme brukermedvirkning ved å føre og bruke journalen aktivt i samarbeid med de foresatte/eleven. Journalen skal inneholde opplysninger som bør følge barnet fra nyfødtperioden til det går ut av grunnskolen eller den videregående skolen. Eventuelt kan en egen journal opprettes i videregående skole. 

Dokumentasjonsplikt 

​Ethvert helsepersonell som yter helsetjenester på selvstendig grunnlag, har dokumentasjonsplikt. Bestemmelsen om plikt til å dokumentere den pasientrettede virksomhet fremgår av helsepersonelloven § 39, første ledd.

Ethvert helsepersonell med autorisasjon eller lisens i henhold til loven §§ 48 og 49 har dokumentasjonsplikt i henhold til loven § 39.