Last ned PDF (4.4 MB)

​Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor i fremtiden, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene.

ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre. Emnene dekker sentrale tema som lovverk og etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i kommunene i dag. Det er også lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor det er viktig å dokumentere erfaringer fra utprøvingen.

Sist, men ikke minst, tas det opp hva som kjennetegner overgangen fra prosjekt til ordinær drift, og hvordan hele virksomheten må jobbe sammen for å sikre at nye løsninger tas inn i den ordinære driften på en god måte.

ABC-en kan bestilles i papirformat:

Fant du det du lette etter?​