Antall personer med psykisk utviklingshemming pr. 1. januar 2018 danner grunnlag for utregning av rammetilskuddet i inntektssystemet for 2019.

Rundskriv IS-3/2018 erstatter rundskriv IS-3/2017.

Frist for innrapportering: 15. april

Elektronisk rapportering via Altinn

Helsedirektoratet har innført elektronisk rapportering via Altinn for å gjøre prosessen sikrere og bedre. Vi vil ikke akseptere rapportering utenom Altinn.

Kommunene skal fylle ut skjemaet i Altinn, signere og sende det inn gjennom Altinn til Helsedirektoratet.

Revisorkontrollen ivaretas gjennom vedlegg 2, hvor revisorene - sammen med rådmann - underskriver på et dokument som skal oppbevares i kommunen.

For deg som skal rapportere betyr dette at:

  • du må skaffe deg MinID eller en av de andre innloggingsalternativene til Altinn (obligatorisk)
  • du må be om å få delegert rollen «helsetjenester» i din virksomhet (anbefales)
  • du kan stole på at vi har mottatt søknaden eller rapporten din når du har fått en kvittering på e-post fra Altinn. Ta vare på kvitteringen hvis du har spørsmål til saksbehandlingen.

 

Fant du det du lette etter?​