Tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Søk tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester.

Tilskudd til kompetanseheving

Søk tilskudd til kompetansehevende tiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Tilskudd til habilitering og rehabilitering

Se individuell plan, rehabilitering og habilitering for informasjon om tilskudd til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og kommunene kan søke på.

Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming

Antall personer med psykisk utviklingshemming danner grunnlag for utregning av rammetilskudd i kommunen.

Se rundskriv - Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene

 

 

Sist faglig oppdatert: 16. januar 2019