​Den yngste aldersgruppen (18–34 år) svarer i større grad enn de eldre at de vurderer å slutte med snus. 29 prosent av dem som snuser har såpass konkrete slutteønsker at de vurderer å slutte innen tre måneder, viser en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet blant 500 snusere. Litt flere kvinner enn menn har slutteplaner.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 12 prosent av befolkningen bruker snus daglig. For første gang er det flere som snuser daglig enn det er som røyker daglig i Norge. Nesten 3 av 10 menn under 34 år snuser daglig, mens det er om lag 1 av 10 kvinner i samme aldersgruppe som snuser daglig.

– Det er særlig bekymringsfullt med den høye snusbruken blant unge kvinner. Snus er farlig for fosteret, og det kan være vanskelig å slutte med snus selv om man er gravid, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Vil slutte på egen hånd

Hver tredje person oppgir det å spare penger som den viktigste grunnen til at de vil slutte. Like mange oppgir helserisiko som hovedgrunn. Den yngste aldersgruppen er mest opptatt av å spare penger, den eldste av å unngå helserisiko. 20 prosent oppgir det å slippe avhengighet som sin viktigste slutteårsak.

Nesten halvparten svarer at de ikke kommer til å ta i bruk noen hjelpemidler for å slutte å snuse. De vil slutte på egen hånd uten hjelp. Hver tredje person svarer at de vil benytte Slutta-appen, mens hver fjerde vil bruke nikotinfri snus.

– Selv om mange både vil og klarer å slutte på egen hånd, anbefaler vi å bruke de hjelpetilbudene som finnes. Snakk med fastlegen eller frisklivssentralen, og få råd om legemidler som kan være til god hjelp. Eller last ned Slutta-appen. Den gir blant annet en fin oversikt over hvor mye man sparer, sier Linhave.

Flere slutteforsøk

Halvparten av snuserne svarer at de har prøvd å slutte å snuse én eller flere ganger. Den yngste aldersgruppen har prøvd å slutte i større grad enn de eldre. Helsedirektoratet kjørte i fjor høst en kampanje for å motivere til snusslutt. De som kan huske å ha sett en av Helsedirektoratets reklamefilmer om snusslutt svarer i større grad at de har prøvd å slutte å snuse, eller ønsker å slutte, enn de som ikke har sett filmene.

Hver fjerde person som snuser, sier at de også røyker sigaretter daglig eller av og til. 70 prosent av deltakerne svarer at de har røykt sigaretter tidligere. Flere i den eldste aldergruppen har røykt tidligere.

Fakta om undersøkelsen

 • Består av et utvalg på 500 snusere i alderen 18+
 • 72 prosent snuser daglig
 • 12 prosent bruker snus ukentlig
 • 16 prosent snuser sjeldnere enn ukentlig
 • Webundersøkelse gjennomført i slutten av 2017 (månedsskiftet november/desember)

Tips som kan gjøre det enklere å slutte

 • Tenk gjennom hvorfor du har lyst til å bli helt snusfri. Skriv det gjerne ned.
 • Bestem deg for å gjøre et forsøk, og sett en dato.
 • For de fleste er det enklere med litt hjelp. Finn noen å snakke med, og bruk gjerne nikotinlegemidler.
 • Snakk med fastlegen eller frisklivssentralen. Da kan du blant annet få råd om legemidler som kan være til god hjelp. Eller du kan laste ned appen «Slutta».
 • Legg en plan for hvordan du skal oppføre deg de første dagene etter at du har sluttet, i risikosituasjoner eller når du får snussug. En god metode er å se for seg forskjellige situasjoner. Gå gjennom de forskjellige situasjonene trinn for trinn, og se for deg hvordan du kan holde deg snusfri.
 • Ta en dag av gangen. Det blir bedre!
 • Gjør hyggelige ting, gi deg selv en belønning og fokuser på de positive tingene du oppnår!