Tobakkssalgsregisterethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/tobakkssalgsregisteretTobakkssalgsregisteretFor å selge tobakk og tobakkssurrogater (f. eks. e-sigaretter) må man fra 1. januar 2018 være registrert i Tobakkssalgsregisteret. Dette gjelder både grossister og for salg til forbruker. Registreringsplikten omfatter per i dag ikke nettsalg.7843Artikkel
Salg av tobakksvarerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/salg-av-tobakksvarerSalg av tobakksvarerDet finnes mange regler og krav til dem som skal selge tobakksvarer og tobakkssurrogater. Dette gjelder både engrossalg og salg til forbruker fra salgssteder.586Artikkel
Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogaterhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/tilsynsordning-for-salg-av-tobakksvarer-og-tobakkssurrogaterTilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogaterInformasjon om kommunens stedlige tilsynsoppgave for salg av tobakksvarer og -surrogater (som e-sigaretter og urtesnus). Regelverk, gjennomføring av tilsyn, sanksjoner og avgifter.7844Artikkel
Tobakk – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/tobakk-lokalt-folkehelsearbeidTobakk – lokalt folkehelsearbeidTobakksbruk som samfunnsproblem. Helseskader ved tobakksbruk og forekomst i ulike fylker. Tobakksforebyggende tiltak i kommunen; tobakksfri oppvekst, røykeforbud, tilsyn, tobakksavvenning og forebyggende helsetjenester.​745Artikkel
E-sigaretter (elektroniske sigaretter) og regelverkhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/e-sigaretter-elektroniske-sigaretter-og-regelverkE-sigaretter (elektroniske sigaretter) og regelverkE-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. Elektroniske sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklame- og oppstillingsforbud. Det er mulighet for privatimport gjennom legemiddellovgivning.98Artikkel
Forbud mot tobakksreklamehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/forbud-mot-tobakksreklameForbud mot tobakksreklameAll slags reklame for tobakksvarer og e-sigaretter er forbudt. Det er også forbudt med synlig oppstilling av tobakksvarer og e-sigaretter på utsalgssteder.148Artikkel
Import av tobakksvarer til Norgehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/import-av-tobakksvarer-til-norgeImport av tobakksvarer til NorgeKravene til merking av tobakksvarer må være oppfylt for å kunne importere tobakksvarer til Norge.287Artikkel
Kampanjer, informasjonsmateriell, historie om røyk og snushttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/kampanjer-informasjonsmateriell-historie-om-royk-og-snusKampanjer, informasjonsmateriell, historie om røyk og snusTobakkskampanjer, Verdens tobakksfrie dag og Stopptober. Informasjonsmateriell for helsepersonell, skoler og befolkningen. Historikk for tobakksskadeloven og tobakksforebyggende tiltak.2336Artikkel
Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutthttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/metoder-og-hjelpemidler-for-snus-og-roykesluttMetoder og hjelpemidler for snus- og røykesluttVeiledning kombinert med legemidler øker sjansen for å lykkes med å slutte å røyke eller snuse. Det finnes også mange gratis verktøy som gir støtte og bygger motivasjon.406Artikkel
Røykeloven – regler om røykeforbudhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/roykeloven-regler-om-roykeforbudRøykeloven – regler om røykeforbudTobakksskadeloven har bestemmelser som sier hvor det er forbudt å røyke. Disse omtales av mange som «røykeloven». E-sigaretter omfattes av røykeforbudet. Røykeloven regulerer i hovedsak ikke røyking i private hjem, for eksempel naborøyking.613Artikkel
Røykeslutt før operasjonhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/roykeslutt-for-operasjonRøykeslutt før operasjonPasienter som røyker har økt risiko for komplikasjoner ved operasjon, både under inngrepet og postoperativt. Røykeslutt reduserer risikoen for komplikasjoner. Pasienter bør oppfordres til røykeslutt før planlagte operasjoner og tilbys hjelp til å slutte. 7179Artikkel
Standardiserte tobakkspakningerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/standardiserte-tobakkspakningerStandardiserte tobakkspakningerAlle røykpakker og snusbokser må ha standardisert innpakning. Formålet med nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus.7668Artikkel
Statistikk om røyking, bruk av snus og e-sigaretterhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/statistikk-om-royking-bruk-av-snus-og-e-sigaretterStatistikk om røyking, bruk av snus og e-sigaretterRøyke- og snustall for ulike grupper, samt dødsfall av røyking. Tobakkssalg, avgifter og bruk av e-sigaretter. Internasjonal statistikk.669Artikkel

Sist faglig oppdatert: 6. juli 2018