Retningslinje: Diabetes

Retningslinje: Svangerskapsdiabetes

Opplæringsmateriell om diabetes for leger og annet helsepersonell

Til bruk i smågrupper: Filmer, algoritmer og brosjyrer som underlag for diskusjoner mv. Materiellet kan også benyttes i konsultasjon med pasienter.

Det er også laget en kortversjon av retningslinjen om diabetes (revidert august 2018).

Se sammendrag i form av en animasjonsfilm på under 3 minutter av rapporten «Anbefalt program for regelmessige netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati» fra Helsedirektoratet. Rapporten sier noe om hvordan det å ta netthinnefoto, tolke netthinnefoto, stille diagnosen diabetisk retinopati og følge opp pasientene kan gjøres bedre og mer effektivt enn i dag.

 

 

 

 

​Filmer om sentrale kapitler i retningslinjen​AlgoritmerLinker​Brosjyrer
Blodsukkersenkende legemidler

Legemidler

Legemidler (engelsk)

Behandling av nyresykdomNefropati
Fot og nevropatiMonofilamentFotpleie
Utredning og diagnostikk - type 2Diagnostikk
Kommunikasjon, mestring og motivasjon
Levevaner 

Kostråd

Fysisk aktivitet

​Film om svangerskapsdiabetes-retningslinjen

Algoritmer

Linker​

Brosjyrer

SvangerskapsdiabetesSVDFysisk aktivitet

 

 

Sist faglig oppdatert: 15. mars 2019