Last ned PDF (9.1 MB)

Bestill veilederen i papirutgave​

For at barnet skal få den beste starten i livet, er det viktig at alle har kunnskap om det som fremmer, hemmer og forstyrrer fosterets utvikling. En samtale om levevaner gir den gravide mulighet til å ta informerte valg fra begynnelsen av.

​Dette heftet er utarbeidet på norsk og engelsk for helsepersonell i svangerskapsomsorgen. Norsk utgave er revidert i 2017. Jordmødre og leger som følger opp gravide og deres partnere, har en unik mulighet til å nå hele familien.

For å minske risikoen for skader på fosteret trenger gravide informasjon tidlig, aller helst så fort graviditeten er bekreftet. Heftet inneholder verktøy for kartlegging av alkohol, praktiske tips og informasjon om levevaner som har stor betydning for fosterets utvikling. Samtalemetoden, som presenteres i dette heftet baserer seg på grunnelementene i motiverende samtale.

Heftet er kommet i stand takket være pilotprosjektet «Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner (FRIDA)» i utvalgte kommuner i Rogaland.

Kartleggingsskjema (TWEAK) på flere språk finnes på siden om veiledning av gravide.