Tilskuddsordningen skal gjennom støtte til forebyggende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid bygge opp under frivillig sektors rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats. Det gis støtte til tiltak som retter seg mot befolkningen generelt, barn og unge og utsatte grupper.
​Se utdyping av hva det gis tilskudd til, og krav som stilles til søker og søknad i forskriften (lovdata.no) 

Fant du det du lette etter?​