​​​​Rundskrivet er det siste gjeldende rundskrivet i alkoholloven og ble utgitt i mars 2008.

Vi gjør oppmerksom på at det har funnet sted flere lov- og forskriftsendringer i alkoholloven siden 2008 som ikke er inntatt i IS-5/2008.

Se lovdata.no for oppdatert versjon av alkoholloven og relevante forskrifter

Når det gjelder alkohollovens bestemmelser om reklameforbudet foreligger det nye merknader til alkohollovens kapittel 9 og alkoholforskriftens kapittel 14, gjeldende fra 1.11.2015.

Alle rundskriv til alkoholloven fra 1998 til 2008 er innarbeidet i rundskriv IS-5/2008 som erstatter rundskriv I-6/98. Dette innebærer at tidligere rundskriv i alkoholloven er opphevet.

Vi håper at rundskrivet er et nyttig verktøy for alle som jobber med kommunal og statlig forvaltning av alkoholloven, samt andre som er interesserte i alkoholloven.

Se alle våre fortolkninger om alkoholloven
 

Fant du det du lette etter?​