Last ned PDF (4.6 MB)

Fagrapport fra 2007 som gir et bilde av utfordringer knyttet til utvikling av gode tjenester til personer med demens, samt anbefalte satsingsområder. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2006 og danner grunnlag for Demensplan 2015 – «Den gode dagen» (regjeringen.no). Demensplan 2015 er en delplan til Stortingsmelding nr. 25 (2005–2006), «Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer», også omtalt som Omsorgsplan 2015 (regjeringen.no).

Fant du det du lette etter?​