Fagrapport fra 2007 som gir et bilde av utfordringer knyttet til utvikling av gode tjenester til personer med demens, samt anbefalte satsingsområder. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2006 og danner grunnlag for Demensplan 2015 – «Den gode dagen» (regjeringen.no). Demensplan 2015 er en delplan til Stortingsmelding nr. 25 (2005–2006), «Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer», også omtalt som Omsorgsplan 2015 (regjeringen.no).

Fant du det du lette etter?​