Publikasjoner

 

 

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-omfang-tilrettelegging-og-sosial-ulikhetFysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet21.03.2017 23:00:00RapporterFysisk aktivitethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1301/Fysisk aktivitet - omfang tilrettelegging og sosial ulikhet 2017.pdf
Ventetider og pasientrettigheterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ventetider-og-pasientrettigheterVentetider og pasientrettigheter15.03.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1296/IS-2610-Ventetider-og-Pasientrettigheter-2016.pdf
Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-barn-og-ungeAktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge15.03.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1298/IS-2611-Aktivitetsdata-PHBU-2016.pdf
Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-voksne-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsbAktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)15.03.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1297/IS-2608-Aktivitetsdata-PHV-TSB-2016.pdf
Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjenestehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-somatisk-spesialisthelsetjenesteAktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste15.03.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1299/IS-2612-Aktivitetsdata-Somatikk-2016.pdf
Årsrapport – Omsorgsplan 2015https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-omsorgsplan-2015Årsrapport – Omsorgsplan 201513.03.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1294/Samlet rapport for Omsorgsplan 2015 - IS-2605.pdf
Kompetansebehov innen ernæring hos nøkkelgrupperhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kompetansebehov-innen-ernering-hos-nokkelgrupperKompetansebehov innen ernæring hos nøkkelgrupper06.03.2017 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1290/Kompetansebehov innen ernæring hos nøkkelgrupper IS-2592.pdf
Ernæring i helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ernering-i-helse-og-omsorgstjenestenErnæring i helse- og omsorgstjenesten06.03.2017 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1289/Ernæring i helse- og omsorgstjenesten IS-2591.pdf
Oppsummering av forskning, artikler og rapporter fra omsorgsfeltethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppsummering-av-forskning-artikler-og-rapporter-fra-omsorgsfeltetOppsummering av forskning, artikler og rapporter fra omsorgsfeltet05.03.2017 23:00:00RapporterSykehjem og hjemmetjenesterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1292/Oppsummering av forskning artikler og rapporter fra omsorgsfeltet 2016 IS-2493.pdf
Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser, årsrapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-tjeneste-for-validering-og-dekningsgradsanalyser-arsrapporterNasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser, årsrapporter27.02.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1285/17-3351-1%20Årsrapport_2016.pdf
Mat og måltider i skolen – Plakaterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/mat-og-maltider-i-skolen-plakaterMat og måltider i skolen – Plakater20.02.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1146/mat-og-maltider-barneskole-og-sfo-plakat-bm-og-nn.PDF
Diagnosestatistikk for kommunale helse- og omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret.https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/diagnosestatistikk-for-kommunale-helse-og-omsorgstjenester-data-fra-iplos-registeretDiagnosestatistikk for kommunale helse- og omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret.15.02.2017 23:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1284/Diagnosestatistikk%20for%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%20IS-0600.pdf
Utlevering av LAR legemidler - nasjonal godtgjørelse for utlevering i apotekhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utlevering-av-lar-legemidler-nasjonal-godtgjorelse-for-utlevering-i-apotekUtlevering av LAR legemidler - nasjonal godtgjørelse for utlevering i apotek13.02.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1282/Utlevering%20av%20LAR%20legemidler%20-%20nasjonal%20godtgjørelse%20for%20utlevering%20i%20apotek%20IS-2602.pdf
Uønskede hendelser ved radiologisk bildediagnostikkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/uonskede-hendelser-ved-radiologisk-bildediagnostikkUønskede hendelser ved radiologisk bildediagnostikk12.02.2017 23:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1281/Læringsnotat%20Radiologisk%20bildediagnostikk.pdf
Statusrapport hjernehelsehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/statusrapport-hjernehelseStatusrapport hjernehelse08.02.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1280/Statusrapport%20hjernehelse%20endelig.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder31.01.2017 23:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1288/IS-2556_Statusrapport for syvende søknadsrunden våren 2016.pdf
Gevinstrealiseringsrapporter – Nasjonalt velferdsteknologiprogramhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogramGevinstrealiseringsrapporter – Nasjonalt velferdsteknologiprogram23.01.2017 23:00:00RapporterVelferdsteknologihttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
Sykdomsrelatert underernæringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sykdomsrelatert-undererneringSykdomsrelatert underernæring18.01.2017 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1287/Sykdomsrelatert underernæring - Utfordringer muligheter og anbefalinger IS-0611.pdf
Rutineultralyd i svangerskapethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rutineultralyd-i-svangerskapetRutineultralyd i svangerskapet16.01.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellGraviditet, fødsel og barselhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1274/Rutineultralyd%20i%20svangerskapet.pdf
Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommuneneOpplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene08.01.2017 23:00:00RundskrivPsykisk utviklingshemminghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1272/Opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-2017-IS-3-2017.pdf