Publikasjoner

 

 

Mat og måltider i skolen – Plakaterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/mat-og-maltider-i-skolen-plakaterMat og måltider i skolen – Plakater20.02.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1146/mat-og-maltider-barneskole-og-sfo-plakat-bm-og-nn.PDF
Diagnosestatistikk for kommunale helse- og omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret.https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/diagnosestatistikk-for-kommunale-helse-og-omsorgstjenester-data-fra-iplos-registeretDiagnosestatistikk for kommunale helse- og omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret.15.02.2017 23:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1284/Diagnosestatistikk%20for%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%20IS-0600.pdf
Utlevering av LAR legemidler - nasjonal godtgjørelse for utlevering i apotekhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utlevering-av-lar-legemidler-nasjonal-godtgjorelse-for-utlevering-i-apotekUtlevering av LAR legemidler - nasjonal godtgjørelse for utlevering i apotek13.02.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1282/Utlevering%20av%20LAR%20legemidler%20-%20nasjonal%20godtgjørelse%20for%20utlevering%20i%20apotek%20IS-2602.pdf
Uønskede hendelser ved radiologisk bildediagnostikkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/uonskede-hendelser-ved-radiologisk-bildediagnostikkUønskede hendelser ved radiologisk bildediagnostikk12.02.2017 23:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1281/Læringsnotat%20Radiologisk%20bildediagnostikk.pdf
Statusrapport hjernehelsehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/statusrapport-hjernehelseStatusrapport hjernehelse08.02.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1280/Statusrapport%20hjernehelse%20endelig.pdf
Gevinstrealiseringsrapporter – Nasjonalt velferdsteknologiprogramhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogramGevinstrealiseringsrapporter – Nasjonalt velferdsteknologiprogram23.01.2017 23:00:00RapporterVelferdsteknologihttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
Rutineultralyd i svangerskapethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rutineultralyd-i-svangerskapetRutineultralyd i svangerskapet16.01.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellGraviditet, fødsel og barselhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1274/Rutineultralyd%20i%20svangerskapet.pdf
Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommuneneOpplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene08.01.2017 23:00:00RundskrivPsykisk utviklingshemminghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1272/Opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-2017-IS-3-2017.pdf
Mat og måltider for spedbarnhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/mat-og-maltider-for-spedbarnMat og måltider for spedbarn08.01.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1271/Mat%20og%20måltider%20for%20spedbarn%20IS-2553.pdf
Seneffekter etter krefthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/seneffekter-etter-kreftSeneffekter etter kreft08.01.2017 23:00:00RapporterKrefthttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1276/Seneffekter%20etter%20kreftbehandling-IS-2551.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge03.01.2017 23:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1270/Overvåkning%20av%20blod%20i%20Norge%202015%20-%20Blodgiverkomplikasjoner.pdf
Status for Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-fritt-behandlingsvalgStatus for Fritt behandlingsvalg30.12.2016 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1283/Status%20for%20Fritt%20behandlingsvalg%20IS-2577.pdf
Innsatsstyrt finansiering – Regelverkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/innsatsstyrt-finansiering-regelverkInnsatsstyrt finansiering – Regelverk19.12.2016 23:00:00RegelverkInnsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1265/Innsatsstyrt%20finansiering%202017%20IS-2568.pdf
Leger i primær- og spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/leger-i-primer-og-spesialisthelsetjenestenLeger i primær- og spesialisthelsetjenesten19.12.2016 23:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1160/Leger%20i%20primær-%20og%20spesialisthelsetjenesten-IS-2423.pdf
Kvalitetsbasert finansieringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitetsbasert-finansieringKvalitetsbasert finansiering18.12.2016 23:00:00RegelverkFinansieringsordningerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1263/Regelverk%20kvalitetsbasert%20finansiering%202017%20IS-2565.pdf
Regelverk om nøytral merverdiavgift 2017https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/regelverk-om-noytral-merverdiavgift-2017Regelverk om nøytral merverdiavgift 201714.12.2016 23:00:00RegelverkFinansieringsordningerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1262/Regelverk%20for%20nøytral%20merverdigavgift%20IS-2576.pdf
Matdagbok – for deg som vil bli mer bevisst på kostholdethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/matdagbok-for-deg-som-vil-bli-mer-bevisst-pa-kostholdetMatdagbok – for deg som vil bli mer bevisst på kostholdet05.12.2016 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellFrisklivssentralerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1259/Matdagbok-for-deg-som-vil-bli-mer-bevisst-på-kostholdet-IS-2567.pdf
Utviklingen i norsk kostholdhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kostholdUtviklingen i norsk kosthold01.12.2016 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1257/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2016-IS-2558.pdf
Nasjonalt datasett for ambulansetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-datasett-for-ambulansetjenestenNasjonalt datasett for ambulansetjenesten29.11.2016 23:00:00RapporterAkuttmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1273/Nasjonalt%20datasett%20for%20ambulansetjenesten.pdf
Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksnehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksneBruk av tvang i psykisk helsevern for voksne23.11.2016 23:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1251/Kontroll_av_tvang_2015_IS-2452-2015.pdf