Publikasjoner

 

 

Analyse av utviklingstrekk i omsorgssektoren – utviklingstrekk og endringer som skjer i sektorenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/analyse-av-utviklingstrekk-i-omsorgssektoren-utviklingstrekk-og-endringer-som-skjer-i-sektorenAnalyse av utviklingstrekk i omsorgssektoren – utviklingstrekk og endringer som skjer i sektoren26.03.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1340/2016_Analyse%20av%20utviklingstrekk%20i%20omsorgssektoren%20.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge26.03.2017 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1342/Overvåkning av blod i Norge 2016 Andre uønskede hendelser.pdf
Samdata kommune rapporthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-kommune-rapportSamdata kommune rapport26.03.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1300/Samdata kommune IS-2575.pdf
Overvåkning av blod i Norge 2015 – Transfusjonskomplikasjonerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvakning-av-blod-i-norge-2015-transfusjonskomplikasjonerOvervåkning av blod i Norge 2015 – Transfusjonskomplikasjoner26.03.2017 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1341/Overvåkning%20av%20blod%20i%20Norge%202015.pdf
Overvåkning av blod i Norge 2016 – Andre uønskede hendelserhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvakning-av-blod-i-norge-2016-andre-uonskede-hendelserOvervåkning av blod i Norge 2016 – Andre uønskede hendelser26.03.2017 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1342/Overvåkning av blod i Norge 2016 Andre uønskede hendelser.pdf
Infeksjon etter injeksjon i øyethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/infeksjon-etter-injeksjon-i-oyetInfeksjon etter injeksjon i øyet22.03.2017 23:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1332/Laeringsnotat_oyeinfeksjon.pdf
Nøkkelhullet – handlevognmynt for nøkkelringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkelhullet-handlevognmynt-for-nokkelringNøkkelhullet – handlevognmynt for nøkkelring22.03.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1333/Nokkelhullet-handlevognmynt-for-nokkelring.jpg
Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-omfang-tilrettelegging-og-sosial-ulikhetFysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet21.03.2017 23:00:00RapporterFysisk aktivitethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1301/Fysisk%20aktivitet%20-%20omfang%20tilrettelegging%20og%20sosial%20ulikhet%202017.pdf
Ventetider og pasientrettigheterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ventetider-og-pasientrettigheterVentetider og pasientrettigheter15.03.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1296/IS-2610-Ventetider-og-Pasientrettigheter-2016.pdf
Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-barn-og-ungeAktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge15.03.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1298/IS-2611-Aktivitetsdata-PHBU-2016.pdf
Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-voksne-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsbAktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)15.03.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1297/IS-2608-Aktivitetsdata-PHV-TSB-2016.pdf
Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjenestehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-somatisk-spesialisthelsetjenesteAktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste15.03.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1299/IS-2612-Aktivitetsdata-Somatikk-2016.pdf
Årsrapport – Omsorgsplan 2015https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-omsorgsplan-2015Årsrapport – Omsorgsplan 201513.03.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1294/Samlet rapport for Omsorgsplan 2015 - IS-2605.pdf
Kompetansebehov innen ernæring hos nøkkelgrupperhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kompetansebehov-innen-ernering-hos-nokkelgrupperKompetansebehov innen ernæring hos nøkkelgrupper06.03.2017 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1290/Kompetansebehov innen ernæring hos nøkkelgrupper IS-2592.pdf
Ernæring i helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ernering-i-helse-og-omsorgstjenestenErnæring i helse- og omsorgstjenesten06.03.2017 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1289/Ernæring i helse- og omsorgstjenesten IS-2591.pdf
Oppsummering av forskning, artikler og rapporter fra omsorgsfeltethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppsummering-av-forskning-artikler-og-rapporter-fra-omsorgsfeltetOppsummering av forskning, artikler og rapporter fra omsorgsfeltet05.03.2017 23:00:00RapporterSykehjem og hjemmetjenesterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1292/Oppsummering av forskning artikler og rapporter fra omsorgsfeltet 2016 IS-2493.pdf
Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser, årsrapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-tjeneste-for-validering-og-dekningsgradsanalyser-arsrapporterNasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser, årsrapporter27.02.2017 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1285/17-3351-1%20Årsrapport_2016.pdf
Mat og måltider i skolen – Plakaterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/mat-og-maltider-i-skolen-plakaterMat og måltider i skolen – Plakater20.02.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1146/mat-og-maltider-barneskole-og-sfo-plakat-bm-og-nn.PDF
Diagnosestatistikk for kommunale helse- og omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret.https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/diagnosestatistikk-for-kommunale-helse-og-omsorgstjenester-data-fra-iplos-registeretDiagnosestatistikk for kommunale helse- og omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret.15.02.2017 23:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1284/Diagnosestatistikk%20for%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%20IS-0600.pdf
Utlevering av LAR legemidler - nasjonal godtgjørelse for utlevering i apotekhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utlevering-av-lar-legemidler-nasjonal-godtgjorelse-for-utlevering-i-apotekUtlevering av LAR legemidler - nasjonal godtgjørelse for utlevering i apotek13.02.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1282/Utlevering%20av%20LAR%20legemidler%20-%20nasjonal%20godtgjørelse%20for%20utlevering%20i%20apotek%20IS-2602.pdf