Publikasjoner

 

 

Sluttedagen – plakathttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sluttedagen-plakatSluttedagen – plakat26.09.2016 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellTobakk, røyk og snushttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1232/Sluttedagen-2016- plakat-IS-0519-dato.pdf
Evaluering av modellen for den psykososiale oppfølgingen etter 22. juli 2011https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/evaluering-av-modellen-for-den-psykososiale-oppfolgingen-etter-22-juli-2011Evaluering av modellen for den psykososiale oppfølgingen etter 22. juli 201113.09.2016 22:00:00Rapporter22. julihttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1226/Evaluering-av-den-psykososiale-modellen-for-den-psykosiale-oppfølgingen-etter-22-juli-2011-2539.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge12.09.2016 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1228/Hendelser 2015.pdf
Arbeid og helse – et tettere samvirkehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arbeid-og-helse-et-tettere-samvirkeArbeid og helse – et tettere samvirke11.09.2016 22:00:00Rapporterhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1224/IS-2535%20Arbeid%20og%20helse%20–%20et%20tettere%20samvirke.pdf
Samdata – Spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenestenSamdata – Spesialisthelsetjenesten01.09.2016 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1219/Samdata%20Spesialisthelsetjenesten%202015%20IS-2485.pdf
System for helseinformasjon for asylsøkerehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/system-for-helseinformasjon-for-asylsokereSystem for helseinformasjon for asylsøkere01.09.2016 22:00:00RapporterAsylsøkere, flyktninger og innvandrerehttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1229/System_for_helseinformasjon_for_asylsøkere_IS_2538.pdf
Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helse-og-omsorgstjenester-til-innsatte-i-fengsel-arsrapporterHelse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporter31.08.2016 22:00:00RapporterFengselshelsehttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1221/Årsrapport%202015.pdf
Overvåking av blod i Norge 2014 – Transfusjonskomplikasjonerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norge-2014-transfusjonskomplikasjonerOvervåking av blod i Norge 2014 – Transfusjonskomplikasjoner31.08.2016 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1223/Transfusjonsreaksjoner 2014.pdf
Overvåkning av blod i Norge 2014 - Andre uønskede hendelserhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvakning-av-blod-i-norge-2014-andre-uonskede-hendelserOvervåkning av blod i Norge 2014 - Andre uønskede hendelser31.08.2016 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1227/Hendelser 2014.pdf
Overvåkning av blod i Norge 2015 - Andre uønskede hendelserhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvakning-av-blod-i-norge-2015-andre-uonskede-hendelserOvervåkning av blod i Norge 2015 - Andre uønskede hendelser31.08.2016 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1228/Hendelser 2015.pdf
Tilberedning av legemidler til barnhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/tilberedning-av-legemidler-til-barnTilberedning av legemidler til barn31.08.2016 22:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1231/Tilberedning_legemidler_barn.pdf
Pasienter fikk feil insulindosehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasienter-fikk-feil-insulindosePasienter fikk feil insulindose30.08.2016 22:00:00LæringsnotatLegemidlerhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1218/Pasienter-fikk-feil-insulindose-IS-2524.pdf
Politiets bruk av ambulanseressurserhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/politiets-bruk-av-ambulanseressurserPolitiets bruk av ambulanseressurser23.08.2016 22:00:00RundskrivAkuttmedisinhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1215/Politiets%20bruk%20av%20ambulanseressurser.pdf
Guide i sosial markedsføring for ledere og utøvere av offentlige helseprogrammerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/guide-i-sosial-markedsforing-for-ledere-og-utovere-av-offentlige-helseprogrammerGuide i sosial markedsføring for ledere og utøvere av offentlige helseprogrammer12.07.2016 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1213/IS-0596-Guide-i-sosial-markedsføring-for-ledere-og-utøvere-av-offentlige-helseprogrammer.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder07.07.2016 22:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1212/IS-2491-Statusrapport-for-sjette-søknadsrunde.pdf.pdf
Strategi for persontilpasset medisin i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/strategi-for-persontilpasset-medisin-i-helsetjenestenStrategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten03.07.2016 22:00:00Strategier og handlingsplanerLegemidlerhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1192/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten%20IS-2446.pdf
Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelatert sykelighet og dødelighethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sosial-ulikhet-i-alkoholbruk-og-alkoholrelatert-sykelighet-og-dodelighetSosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelatert sykelighet og dødelighet20.06.2016 22:00:00RapporterAlkoholhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1204/Sosial%20ulikhet%20i%20alkoholbruk%20og%20alkoholrelatert%20sykelighet%20og%20dødelighet%20IS-2474.pdf
Gode liv i Norge. Utredning om måling av befolkningens livskvalitethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/gode-liv-i-norge-utredning-om-maling-av-befolkningens-livskvalitetGode liv i Norge. Utredning om måling av befolkningens livskvalitet20.06.2016 22:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1208/Gode%20liv%20i%20Norge%20%20IS-2479.pdf
Status for samhandlingsreformenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-samhandlingsreformenStatus for samhandlingsreformen15.06.2016 22:00:00RapporterSamhandlingsreformenhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1198/Status%20for%20samhandlingsreformen%20Følge%20med%20rapporten%202015.pdf
Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aldring-mestringsbetingelser-og-livskvalitetAldring, mestringsbetingelser og livskvalitet06.06.2016 22:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1191/Aldring