Publikasjoner

 

 

Plakat om sukkerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/plakat-om-sukkerPlakat om sukker17.09.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1395/IS-0618 Plakat om sukker.pdf
Changing lifestyle habits?https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/changing-lifestyle-habitsChanging lifestyle habits?03.09.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellFrisklivssentralerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1393/Changing%20lifestyle%20habits%20IS-0616E.pdf
Frisklivssentralen – en kommunal helsetjeneste. Informasjon til politikere og kommunale lederehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/frisklivssentralen-en-kommunal-helsetjeneste-informasjon-til-politikere-og-kommunale-ledereFrisklivssentralen – en kommunal helsetjeneste. Informasjon til politikere og kommunale ledere29.08.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellFrisklivssentralerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1391/Frisklivssentralen%20–%20en%20kommunal%20helsetjeneste%20IS-0615.pdf
Stress og mestringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/stress-og-mestringStress og mestring29.08.2017 22:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1392/Stress%20og%20mestring%20IS-2655.pdf
Primærhelseteam - Kvalitet, ledelse og finansieringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/primerhelseteam-kvalitet-ledelse-og-finansieringPrimærhelseteam - Kvalitet, ledelse og finansiering21.08.2017 22:00:00RapporterTilskuddhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1389/Primærhelseteam%20-%20Kvalitet_Ledelse_Finansiering.pdf
Overordnede risiko og sårbarhetsvurderinger for helse og omsorgssektorenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overordnede-risiko-og-sarbarhetsvurderinger-for-helse-og-omsorgssektorenOverordnede risiko og sårbarhetsvurderinger for helse og omsorgssektoren14.08.2017 22:00:00RapporterBeredskap og krisehåndteringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1388/IS-2635%20Overordnede%20risiko%20og%20sarbarhetsvurderinger.pdf
Brukerundersøkelse av nødnett i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/brukerundersokelse-av-nodnett-i-helsetjenestenBrukerundersøkelse av nødnett i helsetjenesten10.07.2017 22:00:00Nødnetthttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1386/IS-2603_Brukerundersokelse_av_nodnett_i_helsetjenesten.pdf
Snøen som falt i fjor. Fotgjengerskader i Oslo 2016 ved Oslo skadelegevakthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/snoen-som-falt-i-fjor-fotgjengerskader-i-oslo-2016-ved-oslo-skadelegevaktSnøen som falt i fjor. Fotgjengerskader i Oslo 2016 ved Oslo skadelegevakt27.06.2017 22:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1394/Snøen%20som%20falt%20i%20fjor%20-%20Fotgjengerskader%20i%20Oslo%202016%20-%20Oslo%20skadelegevakt%20IS-0617.pdf
Rettssikkerhet ved tvang – Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rettssikkerhet-ved-tvang-kontrollkommisjonene-i-det-psykiske-helsevernRettssikkerhet ved tvang – Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern20.06.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/125/Rettssikkerhet-ved-tvang-kontrollkommisjonene-i-det-psykiske-helsevernet-IS-1335-bokmal.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder31.05.2017 22:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1369/Statusrapport%20for%20åttende%20søknadsrunde%20høsten%202016.pdf
Kostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlagethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-om-fett-en-oppdatering-og-vurdering-av-kunnskapsgrunnlagetKostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget03.05.2017 22:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1364/Kostråd%20om%20fett%20-%20en%20oppdatering%20og%20vurdering%20av%20kunnskapsgrunnlaget%20IS-2625.pdf
Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utredning-av-ventetidsregistrering-i-spesialisthelsetjenestenUtredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten02.05.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1363/ventetidsregistrering_spes_helsetj.pdf
Årsrapport for Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-helsedirektoratetÅrsrapport for Helsedirektoratet01.05.2017 22:00:00RapporterOm osshttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1362/Årsrapport%202016%20-%20Helsedirektoratet.pdf
Personskadedatahttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/personskadedataPersonskadedata26.04.2017 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1361/Årsrapport%20personskadedata%202016.pdf
Personer med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/personer-med-utviklingshemmings-bruk-av-fylkeskommunale-og-kommunale-helse-og-omsorgstjenesterPersoner med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester24.04.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1358/Personer%20med%20utviklingshemmings%20bruk%20av%20fylkeskommunale%20og%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%20IS-2555.pdf
Rituell omskjæring av gutter – informasjonsskriv til foreldrehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rituell-omskjering-av-gutter-informasjonsskriv-til-foreldreRituell omskjæring av gutter – informasjonsskriv til foreldre23.04.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1352/Rituell%20omskjæring%20av%20gutter%20-%20norsk.pdf
Bruk av MR-sjekklistehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-mr-sjekklisteBruk av MR-sjekkliste18.04.2017 22:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1351/Læringsnotat%20MR-sjekklister.pdf
Kompetanseløft 2020 – Rapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kompetanseloft-2020-rapporterKompetanseløft 2020 – Rapporter06.04.2017 22:00:00RapporterKompetanseløft 2020http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1349/IS-2560_Kompetanseløft%202020_Oppgåver%20og%20tiltak%20for%20budsjettåret%202017.pdf
Utvikling av nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser. Kommunale helse- og omsorgstjenester.https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvikling-av-nasjonale-bruker-og-parorendeundersokelser-kommunale-helse-og-omsorgstjenesterUtvikling av nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser. Kommunale helse- og omsorgstjenester.05.04.2017 22:00:00RapporterKvalitetsindikatorerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1348/Utvikling%20av%20nasjonale%20bruker%20-%20og%20pårørendeundersøkelser.%20Kommunale%20helse-%20og%20omsrogstjenester%20IS-2482.pdf
Årsrapporter Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapporter-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenestenÅrsrapporter Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten02.04.2017 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1365/Årsrapport%202016%20meldeordningen%20for%20uønskede%20hendelser%20i%20spesialisthelsetjenesten.pdf