Publikasjoner

 

 

Folkehelsepolitisk rapport – Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/folkehelsepolitisk-rapport-indikatorer-for-det-tverrsektorielle-folkehelsearbeidetFolkehelsepolitisk rapport – Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet27.02.2018 23:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1428/Folkehelsepolitisk rapport 2017.pdf
Kunnskapsgrunnlag - metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-metoder-for-tidlig-identifisering-av-risiko-hos-barn-og-ungeKunnskapsgrunnlag - metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge27.02.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1431/IS-2696_metoder_for_tidlig_identifisering_av_risiko_hos_barn_og_unge.pdf
Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser, årsrapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-tjeneste-for-validering-og-dekningsgradsanalyser-arsrapporterNasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser, årsrapporter20.02.2018 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1426/2017-Nasjonal-tjeneste-validering-dekningsgradsanalyser.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge15.02.2018 23:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1425/Overvåkning av blod i Norge 2017 - Andre uønskede hendelser.pdf
Mat og måltider for spedbarnhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/mat-og-maltider-for-spedbarnMat og måltider for spedbarn31.01.2018 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1271/Mat og måltider for spedbarn IS-2553.pdf
Sammen redder vi liv - strategidokumenthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-redder-vi-liv-strategidokumentSammen redder vi liv - strategidokument29.01.2018 23:00:00Strategier og handlingsplanerAkuttmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1424/Sammen%20redder%20vi%20liv%20-%20strategidokument%20IS-2702.pdf
Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystemhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-nasjonalt-kvalitetsindikatorsystemÅrsrapport for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem28.01.2018 23:00:00RapporterKvalitetsindikatorerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1423/Årsrapport%20NKI%202017.pdf
Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommuneneOpplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene24.01.2018 23:00:00RundskrivPsykisk utviklingshemminghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1272/Opplegg%20for%20registrering%20av%20antall%20personer%20med%20psykisk%20utviklingshemming%20i%20kommunene%20IS-3-2018.pdf
Kvalitetsbasert finansieringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitetsbasert-finansieringKvalitetsbasert finansiering17.01.2018 23:00:00RegelverkFinansieringsordningerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1422/Regelverk%20kvalitetsbasert%20finansiering%202018%20IS-2688.pdf
Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rammeverk-for-nasjonalt-kvalitetsindikatorsystem-for-helse-og-omsorgstjenestenRammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten14.01.2018 23:00:00RapporterKvalitetsindikatorerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1421/Rammeverk%20for%20nasjonalt%20kvalitetsindikatorsystem%20for%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf
Status for Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-fritt-behandlingsvalgStatus for Fritt behandlingsvalg26.12.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1419/status-for-fritt-behandlingsvalg-desember-2017.pdf
Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarerPasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer20.12.2017 23:00:00RundskrivLoverhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/945/IS-%208%202015%20%20Rundskrivpasientogbrukerrettighetsloven.pdf
Årsrapport 2016 for Omsorgsplan 2020https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-2016-for-omsorgsplan-2020Årsrapport 2016 for Omsorgsplan 202020.12.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1417/aarsrapport-2016-omsorgsplan-2020.pdf
Innsatsstyrt finansiering – Regelverkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/innsatsstyrt-finansiering-regelverkInnsatsstyrt finansiering – Regelverk18.12.2017 23:00:00RegelverkInnsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1416/ISF%20regelverket%202018%20IS-2689.pdf
Informasjon om IPLOS-registerethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-iplos-registeretInformasjon om IPLOS-registeret17.12.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellIPLOS-registerethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/8/Informasjon%20om%20IPLOS-registeret%20IS-1441%20Bokmål.pdf
Videreutdanning for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden?https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/videreutdanning-for-sykepleiere-hvordan-sikre-at-behovet-for-avansert-breddekompetanse-blir-ivaretatt-i-fremtidenVidereutdanning for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden?17.12.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1415/Videreutdanning%20for%20sykepleiere%20rapport.pdf
Utviklingen i norsk kostholdhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kostholdUtviklingen i norsk kosthold05.12.2017 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1414/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2017-IS-2680.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder03.12.2017 23:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1413/statusrapport-soknadsrunde-vaaren-2017.pdf
Leger i kommune- og spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/leger-i-kommune-og-spesialisthelsetjenestenLeger i kommune- og spesialisthelsetjenesten30.11.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1412/leger-i-kommune-ogspesialisthelsetjenesten-rapport-2017.pdf
Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/internasjonalt-arbeid-i-helsedirektoratetInternasjonalt arbeid i Helsedirektoratet30.11.2017 23:00:00RapporterOm osshttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1411/arsrapport-internasjonalt-arbeid-helsedirektoratet-2016.pdf