Publikasjoner

 

 

Kostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlagethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-om-fett-en-oppdatering-og-vurdering-av-kunnskapsgrunnlagetKostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget03.05.2017 22:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1364/Kostråd om fett - en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget IS-2625.pdf
Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utredning-av-ventetidsregistrering-i-spesialisthelsetjenestenUtredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten02.05.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1363/ventetidsregistrering_spes_helsetj.pdf
Årsrapport for Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-helsedirektoratetÅrsrapport for Helsedirektoratet01.05.2017 22:00:00RapporterOm osshttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1362/Årsrapport 2016 - Helsedirektoratet.pdf
Personskadedatahttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/personskadedataPersonskadedata26.04.2017 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1361/Årsrapport personskadedata 2016.pdf
Personer med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/personer-med-utviklingshemmings-bruk-av-fylkeskommunale-og-kommunale-helse-og-omsorgstjenesterPersoner med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester24.04.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1358/Personer med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester IS-2555.pdf
Rituell omskjæring av gutter – informasjonsskriv til foreldrehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rituell-omskjering-av-gutter-informasjonsskriv-til-foreldreRituell omskjæring av gutter – informasjonsskriv til foreldre23.04.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1352/Rituell%20omskjæring%20av%20gutter%20-%20norsk.pdf
Bruk av MR-sjekklistehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-mr-sjekklisteBruk av MR-sjekkliste18.04.2017 22:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1351/Læringsnotat MR-sjekklister.pdf
Kompetanseløft 2020 – Rapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kompetanseloft-2020-rapporterKompetanseløft 2020 – Rapporter06.04.2017 22:00:00RapporterKompetanseløft 2020http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1349/IS-2560_Kompetanseløft 2020_Oppgåver og tiltak for budsjettåret 2017.pdf
Utvikling av nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser. Kommunale helse- og omsorgstjenester.https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvikling-av-nasjonale-bruker-og-parorendeundersokelser-kommunale-helse-og-omsorgstjenesterUtvikling av nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser. Kommunale helse- og omsorgstjenester.05.04.2017 22:00:00RapporterKvalitetsindikatorerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1348/Utvikling av nasjonale bruker - og pårørendeundersøkelser. Kommunale helse- og omsrogstjenester IS-2482.pdf
Årsrapport 2016 meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-2016-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenestenÅrsrapport 2016 meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten02.04.2017 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1365/Årsrapport 2016 meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.pdf
Årsrapporter Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapporter-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenestenÅrsrapporter Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten02.04.2017 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1365/Årsrapport 2016 meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.pdf
Aktivitetsdata for avtalespesialisterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-avtalespesialisterAktivitetsdata for avtalespesialister29.03.2017 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1345/Aktivitetsdata for avtalespesialister 2016.pdf
Analyse av utviklingstrekk i omsorgssektoren – utviklingstrekk og endringer som skjer i sektorenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/analyse-av-utviklingstrekk-i-omsorgssektoren-utviklingstrekk-og-endringer-som-skjer-i-sektorenAnalyse av utviklingstrekk i omsorgssektoren – utviklingstrekk og endringer som skjer i sektoren26.03.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1340/2016_Analyse%20av%20utviklingstrekk%20i%20omsorgssektoren%20.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge26.03.2017 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1344/Overvåkning av blod i Norge 2015.pdf
Samdata kommune rapporthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-kommune-rapportSamdata kommune rapport26.03.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1300/Samdata kommune IS-2575.pdf
Overvåkning av blod i Norge 2015 – Transfusjonskomplikasjonerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvakning-av-blod-i-norge-2015-transfusjonskomplikasjonerOvervåkning av blod i Norge 2015 – Transfusjonskomplikasjoner26.03.2017 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1341/Overvåkning%20av%20blod%20i%20Norge%202015.pdf
Overvåkning av blod i Norge 2016 – Andre uønskede hendelserhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvakning-av-blod-i-norge-2016-andre-uonskede-hendelserOvervåkning av blod i Norge 2016 – Andre uønskede hendelser26.03.2017 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1342/Overvåkning av blod i Norge 2016 Andre uønskede hendelser.pdf
Infeksjon etter injeksjon i øyethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/infeksjon-etter-injeksjon-i-oyetInfeksjon etter injeksjon i øyet22.03.2017 23:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1332/Laeringsnotat_oyeinfeksjon.pdf
Nøkkelhullet – handlevognmynt for nøkkelringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkelhullet-handlevognmynt-for-nokkelringNøkkelhullet – handlevognmynt for nøkkelring22.03.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1333/Nokkelhullet-handlevognmynt-for-nokkelring.jpg
Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-omfang-tilrettelegging-og-sosial-ulikhetFysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet21.03.2017 23:00:00RapporterFysisk aktivitethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1301/Fysisk%20aktivitet%20-%20omfang%20tilrettelegging%20og%20sosial%20ulikhet%202017.pdf