Publikasjoner

 

 

Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-2018https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvikling-og-variasjon-i-opphold-liggetid-og-andel-reinnleggelser-for-utskrivningsklare-pasienter-2011-2018Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-201813.02.2019 23:00:00RapporterSamdatahttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1512/IS_2813_Liggetid%20og%20reinnleggelser%20for%20utskrivningsklare%20pasienter%202011-18.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge12.02.2019 23:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1511/Blodgiverkomplikasjonser 2016-17. per 19.12.18.pdf
Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helse-og-omsorgstjenester-til-innsatte-i-fengsel-arsrapporterHelse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporter10.02.2019 23:00:00RapporterFengselshelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1510/IS_2738_Årsrapport 2017.pdf
Ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ti-tiltak-for-a-redusere-sykdomsbyrden-og-bedre-folkehelsenTi tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen30.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1506/NCD- ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen.pdf
Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenestelovenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-spesialisttannhelsetjenester-til-personer-med-rettigheter-etter-tannhelsetjenestelovenKartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven30.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1508/IS-2808_Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.pdf
Vurdering av antall LIS1-stillingerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/vurdering-av-antall-lis1-stillingerVurdering av antall LIS1-stillinger29.01.2019 23:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1501/Rapport - Vurdering av antall LIS1-stillinger.pdf
Nordic Mass Burn Casualty Incident Response Planhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nordic-mass-burn-casualty-incident-response-planNordic Mass Burn Casualty Incident Response Plan27.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1499/Nordic Mass Burn Casualty Incident Response Plan-V.1.0 Version releasable to internet.pdf
Brukerbrosjyre individuell plan og koordinatorhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/brukerbrosjyre-individuell-plan-og-koordinatorBrukerbrosjyre individuell plan og koordinator27.01.2019 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellIndividuell plan, rehabilitering og habiliteringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1500/IS-2805 Brosjyre_Koordinator_IndividuellPlan.pdf
The Nordic Emergency Medical Serviceshttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/the-nordic-emergency-medical-servicesThe Nordic Emergency Medical Services23.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1497/Nordic EMS benchmarking report 2014-2018.pdf
Organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/organisering-og-gjennomforing-av-praktisk-tjeneste-turnustjeneste-for-fysioterapeuterOrganisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter20.01.2019 23:00:00Rundskrivhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1496/Organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter.pdf
E-konsultasjon hos fastlege og legevakthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/e-konsultasjon-hos-fastlege-og-legevaktE-konsultasjon hos fastlege og legevakt16.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1495/Rapport e-konsultasjon - Helsedir- E-helse.pdf
Helhet og sammenheng - Utvikling og variasjon i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenesterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helhet-og-sammenheng-utvikling-og-variasjon-i-bruk-av-helse-og-omsorgstjenester-blant-pasienter-med-behov-for-helhetlige-tjenesterHelhet og sammenheng - Utvikling og variasjon i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenester14.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1493/Helhet og sammenheng.pdf
Kunnskapsgrunnlag - Helsepersonell med utdanning frå utlandethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-helsepersonell-med-utdanning-fra-utlandetKunnskapsgrunnlag - Helsepersonell med utdanning frå utlandet19.12.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1491/IS-2792_Rapport NHSP 2020-2023 - Kunnskapsgrunnlag til underprosjektet Helsepersonell med utdanning fra utlandet.pdf
Innsatsstyrt finansiering – Regelverkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/innsatsstyrt-finansiering-regelverkInnsatsstyrt finansiering – Regelverk17.12.2018 23:00:00RegelverkInnsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1490/ISF-regelverket 2019 IS-2791.pdf
Leger i kommune- og spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/leger-i-kommune-og-spesialisthelsetjenestenLeger i kommune- og spesialisthelsetjenesten16.12.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1489/Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Rapport 2018.pdf
Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektivhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lokalt-rusmiddelforebyggende-arbeid-i-et-folkehelseperspektivLokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv10.12.2018 23:00:00RapporterFolkehelsearbeid i kommunenhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1486/Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv IS-2784.pdf
Konseptualisering av rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektivhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/konseptualisering-av-rusmiddelforebygging-i-et-folkehelseperspektivKonseptualisering av rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv10.12.2018 23:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1487/Konseptualisering av rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv IS-2785.pdf
Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodellhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/spesialistutdanning-av-tannleger-som-en-integrert-samarbeidsmodellSpesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell09.12.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1484/IS-2758 Rapport Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell.pdf
Bra mat i barnehagen – Råd, tips og oppskrifterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bra-mat-i-barnehagen-rad-tips-og-oppskrifterBra mat i barnehagen – Råd, tips og oppskrifter03.12.2018 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1480/IS-2741BM Bra mat barnehage oppskrifter.pdf
Riktig dobbeltkontroll kan redusere antall legemiddelfeilhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/riktig-dobbeltkontroll-kan-redusere-antall-legemiddelfeilRiktig dobbeltkontroll kan redusere antall legemiddelfeil27.11.2018 23:00:00Læringsnotathttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1478/Læringsnotat_Dobbeltkontroll_legemidler.pdf