Politiets bruk av ambulanseressurserhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/politiets-bruk-av-ambulanseressurserPolitiets bruk av ambulanseressurser23.08.2016 22:00:00RundskrivAkuttmedisinhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1215/Politiets bruk av ambulanseressurser.pdf
Guide i sosial markedsføring for ledere og utøvere av offentlige helseprogrammerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/guide-i-sosial-markedsforing-for-ledere-og-utovere-av-offentlige-helseprogrammerGuide i sosial markedsføring for ledere og utøvere av offentlige helseprogrammer12.07.2016 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1213/IS-0596-Guide-i-sosial-markedsføring-for-ledere-og-utøvere-av-offentlige-helseprogrammer.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder07.07.2016 22:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1212/IS-2491-Statusrapport-for-sjette-søknadsrunde.pdf.pdf
Registreringsveileder personskade (FMDS)https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/registreringsveileder-personskade-fmdsRegistreringsveileder personskade (FMDS)03.07.2016 22:00:00Veilederehttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1211/registreringsveileder-FMDS-2016.pdf
Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelatert sykelighet og dødelighethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sosial-ulikhet-i-alkoholbruk-og-alkoholrelatert-sykelighet-og-dodelighetSosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelatert sykelighet og dødelighet20.06.2016 22:00:00RapporterAlkoholhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1204/Sosial%20ulikhet%20i%20alkoholbruk%20og%20alkoholrelatert%20sykelighet%20og%20dødelighet%20IS-2474.pdf
Gode liv i Norge. Utredning om måling av befolkningens livskvalitethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/gode-liv-i-norge-utredning-om-maling-av-befolkningens-livskvalitetGode liv i Norge. Utredning om måling av befolkningens livskvalitet20.06.2016 22:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1208/Gode%20liv%20i%20Norge%20%20IS-2479.pdf
Status for samhandlingsreformenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-samhandlingsreformenStatus for samhandlingsreformen15.06.2016 22:00:00RapporterSamhandlingsreformenhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1198/Status%20for%20samhandlingsreformen%20Følge%20med%20rapporten%202015.pdf
Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aldring-mestringsbetingelser-og-livskvalitetAldring, mestringsbetingelser og livskvalitet06.06.2016 22:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1191/Aldring
Strategi for persontilpasset medisin i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/strategi-for-persontilpasset-medisin-i-helsetjenestenStrategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten01.06.2016 22:00:00Strategier og handlingsplanerLegemidlerhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1192/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten%20IS-2446.pdf
Pasientsikkerhet på «feil» avdeling?https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasientsikkerhet-pa-feil-avdelingPasientsikkerhet på «feil» avdeling?31.05.2016 22:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1196/Pasientsikkerhet_på_feil_avdeling_2016.pdf
Personskadedatahttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/personskadedataPersonskadedata26.05.2016 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1189/Personskader 2015.pdf
Habilitering, rehabilitering og bruk av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/habilitering-rehabilitering-og-bruk-av-avtalefysioterapeuter-i-primerhelsetjenestenHabilitering, rehabilitering og bruk av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten17.05.2016 22:00:00RapporterIndividuell plan, rehabilitering og habiliteringhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1186/IS-2467%20Habilitering%20rehabilitering%20og%20bruk%20av%20avtalefysioterapeuter%20i%20primærhelsetjenesten.pdf
Gode levevaner før og i svangerskapethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/gode-levevaner-for-og-i-svangerskapetGode levevaner før og i svangerskapet17.05.2016 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellGraviditet, fødsel og barselhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1188/Gode levevaner før og i svangerskapet IS-2455.pdf
Årsrapport for Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-helsedirektoratetÅrsrapport for Helsedirektoratet12.05.2016 22:00:00RapporterOm osshttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1185/Årsrapport%202015%20for%20Helsedirektoratet.pdf
Analyse av utviklingstrekk i omsorgssektoren – utviklingstrekk og endringer som skjer i sektorenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/analyse-av-utviklingstrekk-i-omsorgssektoren-utviklingstrekk-og-endringer-som-skjer-i-sektorenAnalyse av utviklingstrekk i omsorgssektoren – utviklingstrekk og endringer som skjer i sektoren12.05.2016 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1184/IS-2469%20Analyserapporten%20-%20Analyse%20av%20utviklingstrekk%20i%20omsorgssektoren.pdf
Oppsummering av forskning, artikler og rapporter fra omsorgsfeltethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppsummering-av-forskning-artikler-og-rapporter-fra-omsorgsfeltetOppsummering av forskning, artikler og rapporter fra omsorgsfeltet10.05.2016 22:00:00RapporterSykehjem og hjemmetjenesterhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1183/IS-2431%20Oppsummering%20av%20forskning
Aktivitetsdata for avtalespesialisterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-avtalespesialisterAktivitetsdata for avtalespesialister08.05.2016 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1180/Aktivitetsdata%20for%20avtalespesialister%202015.pdf
Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystemhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-nasjonalt-kvalitetsindikatorsystemÅrsrapport for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem03.05.2016 22:00:00RapporterKvalitetsindikatorerhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1179/Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 2015 IS-2465.pdf
Legemiddel eller blod til feil pasienthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/legemiddel-eller-blod-til-feil-pasientLegemiddel eller blod til feil pasient01.05.2016 22:00:00LæringsnotatLegemidlerhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1187/Identitetsforveksling_legemidler_blod-mai-2016.pdf
Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarerPasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer30.04.2016 22:00:00RundskrivLoverhttp://red-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/945/IS-%208%202015%20Rundskrivpasientogbrukerrettighetsloven%20mai%202016.pdf