Publikasjoner

 

 

Kartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-vold-mot-helsepersonell-og-medpasienterKartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienter14.11.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1405/Kartlegging-av-vold-mot-helsepersonell-og-medpasienter-IS-2681.pdf
Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utredning-av-en-bindende-bemanningsnorm-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenestenUtredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten14.11.2017 23:00:00RapporterHelsestasjon og skolehelsetjenestehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1406/Rapport IS - 2677 Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.pdf
Nøkkelhullet - matboks for eplehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkelhullet-matboks-for-epleNøkkelhullet - matboks for eple09.11.2017 23:00:00http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1404/Epleboks_3.jpg
Selvmord og selvmordsforsøk under innleggelsehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/selvmord-og-selvmordsforsok-under-innleggelseSelvmord og selvmordsforsøk under innleggelse08.11.2017 23:00:00LæringsnotatPsykisk helsevernhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1403/Selvmord-og-selvmordsforsøk-under-innleggelse.pdf
Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelserhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/norsk-kodeverk-for-uonskede-pasienthendelserNorsk kodeverk for uønskede pasienthendelser22.10.2017 22:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1402/Norsk%20kodeverk%20for%20uønskede%20pasienthendelser.pdf
Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helse-og-omsorgstjenester-til-innsatte-i-fengsel-arsrapporterHelse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporter17.10.2017 22:00:00RapporterFengselshelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1221/Årsrapport%202015.pdf
Administrasjon av kalium til infusjonhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/administrasjon-av-kalium-til-infusjonAdministrasjon av kalium til infusjon04.10.2017 22:00:00LæringsnotatLegemidlerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1397/Administrasjon%20av%20kalium%20til%20infusjon%20IS-0619.pdf
Pasientskader i Norge 2016https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasientskader-i-norge-2016Pasientskader i Norge 201621.09.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1396/Pasientskader%20i%20Norge%202016%20målt%20med%20Global%20Trigger%20Tool%20IS-2663.pdf
Undervisningsmateriell om sukkerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/undervisningsmateriell-om-sukkerUndervisningsmateriell om sukker17.09.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1395/IS-0618%20Plakat%20om%20sukker.pdf
Changing lifestyle habits?https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/changing-lifestyle-habitsChanging lifestyle habits?03.09.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellFrisklivssentralerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1393/Changing%20lifestyle%20habits%20IS-0616E.pdf
Frisklivssentralen – en kommunal helsetjeneste. Informasjon til politikere og kommunale lederehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/frisklivssentralen-en-kommunal-helsetjeneste-informasjon-til-politikere-og-kommunale-ledereFrisklivssentralen – en kommunal helsetjeneste. Informasjon til politikere og kommunale ledere29.08.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellFrisklivssentralerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1391/Frisklivssentralen%20–%20en%20kommunal%20helsetjeneste%20IS-0615.pdf
Stress og mestringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/stress-og-mestringStress og mestring29.08.2017 22:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1392/Stress%20og%20mestring%20IS-2655.pdf
Primærhelseteam - Kvalitet, ledelse og finansieringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/primerhelseteam-kvalitet-ledelse-og-finansieringPrimærhelseteam - Kvalitet, ledelse og finansiering21.08.2017 22:00:00RapporterTilskuddhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1389/Primærhelseteam%20-%20Kvalitet_Ledelse_Finansiering.pdf
Overordnede risiko og sårbarhetsvurderinger for helse og omsorgssektorenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overordnede-risiko-og-sarbarhetsvurderinger-for-helse-og-omsorgssektorenOverordnede risiko og sårbarhetsvurderinger for helse og omsorgssektoren14.08.2017 22:00:00RapporterBeredskap og krisehåndteringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1388/IS-2635%20Overordnede%20risiko%20og%20sarbarhetsvurderinger.pdf
Brukerundersøkelse av nødnett i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/brukerundersokelse-av-nodnett-i-helsetjenestenBrukerundersøkelse av nødnett i helsetjenesten10.07.2017 22:00:00Nødnetthttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1386/IS-2603_Brukerundersokelse_av_nodnett_i_helsetjenesten.pdf
Snøen som falt i fjor. Fotgjengerskader i Oslo 2016 ved Oslo skadelegevakthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/snoen-som-falt-i-fjor-fotgjengerskader-i-oslo-2016-ved-oslo-skadelegevaktSnøen som falt i fjor. Fotgjengerskader i Oslo 2016 ved Oslo skadelegevakt27.06.2017 22:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1394/Snøen%20som%20falt%20i%20fjor%20-%20Fotgjengerskader%20i%20Oslo%202016%20-%20Oslo%20skadelegevakt%20IS-0617.pdf
Rettssikkerhet ved tvang – Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rettssikkerhet-ved-tvang-kontrollkommisjonene-i-det-psykiske-helsevernRettssikkerhet ved tvang – Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern20.06.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/125/Rettssikkerhet-ved-tvang-kontrollkommisjonene-i-det-psykiske-helsevernet-IS-1335-bokmal.pdf
Spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Utredning om organisering og gjennomføring.https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/spesialistutdanning-i-allmennmedisin-samfunnsmedisin-og-arbeidsmedisin-utredning-om-organisering-og-gjennomforingSpesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Utredning om organisering og gjennomføring.11.06.2017 22:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1399/IS-2646_ASA-utredning.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder31.05.2017 22:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1369/Statusrapport%20for%20åttende%20søknadsrunde%20høsten%202016.pdf
Kostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlagethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-om-fett-en-oppdatering-og-vurdering-av-kunnskapsgrunnlagetKostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget03.05.2017 22:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1364/Kostråd%20om%20fett%20-%20en%20oppdatering%20og%20vurdering%20av%20kunnskapsgrunnlaget%20IS-2625.pdf