Publikasjoner

 

 

Brukerundersøkelse av nødnett i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/brukerundersokelse-av-nodnett-i-helsetjenestenBrukerundersøkelse av nødnett i helsetjenesten10.07.2017 22:00:00Nødnetthttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1386/IS-2603_Brukerundersokelse_av_nodnett_i_helsetjenesten.pdf
Rettssikkerhet ved tvang – Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rettssikkerhet-ved-tvang-kontrollkommisjonene-i-det-psykiske-helsevernRettssikkerhet ved tvang – Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern20.06.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/125/Rettssikkerhet-ved-tvang-kontrollkommisjonene-i-det-psykiske-helsevernet-IS-1335-bokmal.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder31.05.2017 22:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1369/Statusrapport for åttende søknadsrunde høsten 2016.pdf
Kostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlagethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-om-fett-en-oppdatering-og-vurdering-av-kunnskapsgrunnlagetKostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget03.05.2017 22:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1364/Kostråd om fett - en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget IS-2625.pdf
Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utredning-av-ventetidsregistrering-i-spesialisthelsetjenestenUtredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten02.05.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1363/ventetidsregistrering_spes_helsetj.pdf
Årsrapport for Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-helsedirektoratetÅrsrapport for Helsedirektoratet01.05.2017 22:00:00RapporterOm osshttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1362/Årsrapport 2016 - Helsedirektoratet.pdf
Personskadedatahttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/personskadedataPersonskadedata26.04.2017 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1361/Årsrapport%20personskadedata%202016.pdf
Personer med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/personer-med-utviklingshemmings-bruk-av-fylkeskommunale-og-kommunale-helse-og-omsorgstjenesterPersoner med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester24.04.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1358/Personer%20med%20utviklingshemmings%20bruk%20av%20fylkeskommunale%20og%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%20IS-2555.pdf
Rituell omskjæring av gutter – informasjonsskriv til foreldrehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rituell-omskjering-av-gutter-informasjonsskriv-til-foreldreRituell omskjæring av gutter – informasjonsskriv til foreldre23.04.2017 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1352/Rituell%20omskjæring%20av%20gutter%20-%20norsk.pdf
Bruk av MR-sjekklistehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-mr-sjekklisteBruk av MR-sjekkliste18.04.2017 22:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1351/Læringsnotat%20MR-sjekklister.pdf
Kompetanseløft 2020 – Rapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kompetanseloft-2020-rapporterKompetanseløft 2020 – Rapporter06.04.2017 22:00:00RapporterKompetanseløft 2020http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1349/IS-2560_Kompetanseløft%202020_Oppgåver%20og%20tiltak%20for%20budsjettåret%202017.pdf
Utvikling av nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser. Kommunale helse- og omsorgstjenester.https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvikling-av-nasjonale-bruker-og-parorendeundersokelser-kommunale-helse-og-omsorgstjenesterUtvikling av nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser. Kommunale helse- og omsorgstjenester.05.04.2017 22:00:00RapporterKvalitetsindikatorerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1348/Utvikling%20av%20nasjonale%20bruker%20-%20og%20pårørendeundersøkelser.%20Kommunale%20helse-%20og%20omsrogstjenester%20IS-2482.pdf
Årsrapport 2016 meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-2016-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenestenÅrsrapport 2016 meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten02.04.2017 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1365/Årsrapport%202016%20meldeordningen%20for%20uønskede%20hendelser%20i%20spesialisthelsetjenesten.pdf
Årsrapporter Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapporter-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenestenÅrsrapporter Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten02.04.2017 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1365/Årsrapport%202016%20meldeordningen%20for%20uønskede%20hendelser%20i%20spesialisthelsetjenesten.pdf
Aktivitetsdata for avtalespesialisterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-avtalespesialisterAktivitetsdata for avtalespesialister29.03.2017 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1345/Aktivitetsdata%20for%20avtalespesialister%202016.pdf
Analyse av utviklingstrekk i omsorgssektoren – utviklingstrekk og endringer som skjer i sektorenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/analyse-av-utviklingstrekk-i-omsorgssektoren-utviklingstrekk-og-endringer-som-skjer-i-sektorenAnalyse av utviklingstrekk i omsorgssektoren – utviklingstrekk og endringer som skjer i sektoren26.03.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1340/2016_Analyse%20av%20utviklingstrekk%20i%20omsorgssektoren%20.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge26.03.2017 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1344/Overvåkning av blod i Norge 2015.pdf
Samdata kommune rapporthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-kommune-rapportSamdata kommune rapport26.03.2017 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1300/Samdata%20kommune%20IS-2575.pdf
Infeksjon etter injeksjon i øyethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/infeksjon-etter-injeksjon-i-oyetInfeksjon etter injeksjon i øyet22.03.2017 23:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1332/Laeringsnotat_oyeinfeksjon.pdf
Nøkkelhullet – handlevognmynt for nøkkelringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkelhullet-handlevognmynt-for-nokkelringNøkkelhullet – handlevognmynt for nøkkelring22.03.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1333/Nokkelhullet-handlevognmynt-for-nokkelring.jpg