Publikasjoner

 

 

Rutineultralyd i svangerskapethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rutineultralyd-i-svangerskapetRutineultralyd i svangerskapet16.01.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellGraviditet, fødsel og barselhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1274/Rutineultralyd i svangerskapet.pdf
Mat og måltider for spedbarnhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/mat-og-maltider-for-spedbarnMat og måltider for spedbarn08.01.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1271/Mat%20og%20måltider%20for%20spedbarn%20IS-2553.pdf
Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommuneneOpplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene08.01.2017 23:00:00RundskrivPsykisk utviklingshemminghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1272/Opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-2017-IS-3-2017.pdf
Seneffekter etter kreft. Faglige rådhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/seneffekter-etter-kreft-faglige-radSeneffekter etter kreft. Faglige råd08.01.2017 23:00:00RapporterKrefthttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1276/Seneffekter%20etter%20kreftbehandling-IS-2551.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge03.01.2017 23:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1270/Overvåkning%20av%20blod%20i%20Norge%202015%20-%20Blodgiverkomplikasjoner.pdf
Innsatsstyrt finansiering – Regelverkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/innsatsstyrt-finansiering-regelverkInnsatsstyrt finansiering – Regelverk19.12.2016 23:00:00RegelverkInnsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1265/Innsatsstyrt%20finansiering%202017%20IS-2568.pdf
Leger i primær- og spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/leger-i-primer-og-spesialisthelsetjenestenLeger i primær- og spesialisthelsetjenesten19.12.2016 23:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1160/Leger%20i%20primær-%20og%20spesialisthelsetjenesten-IS-2423.pdf
Kvalitetsbasert finansieringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitetsbasert-finansieringKvalitetsbasert finansiering18.12.2016 23:00:00RegelverkFinansieringsordningerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1263/Regelverk%20kvalitetsbasert%20finansiering%202017%20IS-2565.pdf
Regelverk om nøytral merverdiavgift 2017https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/regelverk-om-noytral-merverdiavgift-2017Regelverk om nøytral merverdiavgift 201714.12.2016 23:00:00RegelverkFinansieringsordningerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1262/Regelverk%20for%20nøytral%20merverdigavgift%20IS-2576.pdf
Matdagbok – for deg som vil bli mer bevisst på kostholdethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/matdagbok-for-deg-som-vil-bli-mer-bevisst-pa-kostholdetMatdagbok – for deg som vil bli mer bevisst på kostholdet05.12.2016 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellFrisklivssentralerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1259/Matdagbok-for-deg-som-vil-bli-mer-bevisst-på-kostholdet-IS-2567.pdf
Utviklingen i norsk kostholdhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kostholdUtviklingen i norsk kosthold01.12.2016 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1257/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2016-IS-2558.pdf
Nasjonalt datasett for ambulansetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-datasett-for-ambulansetjenestenNasjonalt datasett for ambulansetjenesten29.11.2016 23:00:00RapporterAkuttmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1273/Nasjonalt%20datasett%20for%20ambulansetjenesten.pdf
Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksnehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksneBruk av tvang i psykisk helsevern for voksne23.11.2016 23:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1251/Kontroll_av_tvang_2015_IS-2452-2015.pdf
Nytt nasjonalt konsept – HelseIArbeidhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nytt-nasjonalt-konsept-helseiarbeidNytt nasjonalt konsept – HelseIArbeid21.11.2016 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1260/IS-2549%20Sluttrapport%20HelseIArbeid.pdf
Distriktspsykiatriske tjenester – Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentrehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/distriktspsykiatriske-tjenester-driftsindikatorer-for-distriktspsykiatriske-sentreDistriktspsykiatriske tjenester – Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre14.11.2016 23:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1267/Distriktspsykiatriske%20tjenester%202015%20IS-2579.pdf
Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-arsverk-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenestenKartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten09.10.2016 22:00:00RapporterHelsestasjon og skolehelsetjenestehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1239/Kartlegging%20av%20årsverk%20i%20helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf
Feil pasient ble behandlethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/feil-pasient-ble-behandletFeil pasient ble behandlet09.10.2016 22:00:00LæringsnotatMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1238/Feil%20pasient%20ble%20behandlet%20IS-2537.pdf
Min søvnbokhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/min-sovnbokMin søvnbok04.10.2016 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellFrisklivssentralerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1234/Min%20søvnbok%20IS-0599.pdf
Sov godt. Mal for søvnkurs for deg som jobber på frisklivssentralenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sov-godt-mal-for-sovnkurs-for-deg-som-jobber-pa-frisklivssentralenSov godt. Mal for søvnkurs for deg som jobber på frisklivssentralen30.09.2016 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellFrisklivssentralerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1235/Sov%20godt.%20Mal%20for%20søvnkurs%20for%20deg%20som%20jobber%20på%20frisklivssentralen%20IS-0598.pdf
Risiko- og hendelsesanalyse – håndbok for helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/risiko-og-hendelsesanalyse-handbok-for-helsetjenestenRisiko- og hendelsesanalyse – håndbok for helsetjenesten29.09.2016 22:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1233/Risiko-%20og%20hendelseanalyse%20-%20Håndbok%20for%20helsetjenesten%20-%20IS-0538.pdf