Publikasjoner

 

 

Årsrapport for Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-helsedirektoratetÅrsrapport for Helsedirektoratet14.04.2019 22:00:00RapporterOm osshttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1530/Årsrapport 2018 - Helsedirektoratet.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge09.04.2019 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1527/overvåking av blod i norge_2018.pdf
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-handlingsplan-for-pasientsikkerhet-og-kvalitetsforbedring-2019-2023Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-202308.04.2019 22:00:00Strategier og handlingsplanerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1526/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring.pdf
Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie - Bakgrunnsdokument for Helsedirektoratets arbeid med masterutdanningenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/masterutdanning-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie-bakgrunnsdokument-for-helsedirektoratets-arbeid-med-masterutdanningenMasterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie - Bakgrunnsdokument for Helsedirektoratets arbeid med masterutdanningen31.03.2019 22:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1525/IS-2822_Bakgrunnsdokument for Helsedirektoratets arbeid med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.pdf
Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystemhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-nasjonalt-kvalitetsindikatorsystemÅrsrapport for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem26.03.2019 23:00:00RapporterKvalitetsindikatorerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1524/Årsrapport for 2018 NKI.pdf
Nasjonal overdosestrategi 2019–2022https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-overdosestrategi-20192022Nasjonal overdosestrategi 2019–202219.03.2019 23:00:00Strategier og handlingsplanerPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1523/Nasjonal overdosestrategi 2019-2022.pdf
Aktivitetsdata for avtalespesialisterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-avtalespesialisterAktivitetsdata for avtalespesialister18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1522/Årsrapport aktivitetsdata for avtalespesialister 2018.pdf
Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-barn-og-ungeAktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1521/Årsrapport BUP 2018.pdf
Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-voksne-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsbAktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1518/Årsrapport PHV-TSB 2018.pdf
Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjenestehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-somatisk-spesialisthelsetjenesteAktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1519/Årsrapport somatikk 2018.pdf
Ventetider og pasientrettigheterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ventetider-og-pasientrettigheterVentetider og pasientrettigheter18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1520/Ventelisterapport 2018.pdf
Status for Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-fritt-behandlingsvalgStatus for Fritt behandlingsvalg12.03.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1517/IS-2782_Årsrapport FBV 2018.pdf
Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommuneneOpplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene28.02.2019 23:00:00RundskrivPsykisk utviklingshemminghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1516/Rundskriv IS-3 2019.pdf
Bruk av tvang i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevernBruk av tvang i psykisk helsevern19.02.2019 23:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1514/Kontroll av tvangsbruk 2017 IS-2803.pdf
Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-2018https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvikling-og-variasjon-i-opphold-liggetid-og-andel-reinnleggelser-for-utskrivningsklare-pasienter-2011-2018Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-201813.02.2019 23:00:00RapporterSamdatahttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1512/IS_2813_Liggetid%20og%20reinnleggelser%20for%20utskrivningsklare%20pasienter%202011-18.pdf
Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helse-og-omsorgstjenester-til-innsatte-i-fengsel-arsrapporterHelse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporter10.02.2019 23:00:00RapporterFengselshelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1510/IS_2738_Årsrapport 2017.pdf
Ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ti-tiltak-for-a-redusere-sykdomsbyrden-og-bedre-folkehelsenTi tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen30.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1506/NCD- ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen.pdf
Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenestelovenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-spesialisttannhelsetjenester-til-personer-med-rettigheter-etter-tannhelsetjenestelovenKartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven30.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1508/IS-2808_Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.pdf
Vurdering av antall LIS1-stillingerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/vurdering-av-antall-lis1-stillingerVurdering av antall LIS1-stillinger29.01.2019 23:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1501/Rapport - Vurdering av antall LIS1-stillinger.pdf
Nordic Mass Burn Casualty Incident Response Planhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nordic-mass-burn-casualty-incident-response-planNordic Mass Burn Casualty Incident Response Plan27.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1499/Nordic Mass Burn Casualty Incident Response Plan-V.1.0 Version releasable to internet.pdf