Blodprøve av RhD-negative gravide for RhD-testing av foster skal nå foretas ved den ordinære svangerskapskontrollen i uke 24. Ved påvisning av et RhD-positivt foster, får den gravide tilbud om forbyggende behandling mot RhD-immunisering i uke 28 i svangerskapet og like etter fødselen. Behandlingen gis som en injeksjon med spesifikt immunglobulin mot RhD begge ganger.

Inntil videre vil den forebyggende behandlingen i uke 28 bli gitt ved fødepoliklinikken den gravide tilhører. Helsedirektoratet arbeider sammen med tjenestene for en mer tilrettelagt løsning for RhD-behandling i uke 28 i kommunene. Kommunene vil bli informert om den midlertidige ordningen i eget brev og om ny ordning når den er på plass.

RhD-typing og den forebyggende behandlingen mot RhD-immunisering er gratis for den gravide.

Om RhD-immunisering

Omtrent 15 prosent av kvinner i Norge har blodtypen RhD-negativ. Under graviditet og fødsel kan noe av barnets blod komme over i mors blodbane. Er den gravide RhD-negativ og barnet er RhD-positivt, kan den gravide danne antistoff mot barnets blod. Disse antistoffene kan igjen overføres over til fosterets blod. Dette blir det sjeldent problemer av i første svangerskap, men kan medføre problemer i senere svangerskap i form av lav blodprosent og gulsott hos barnet.

Den nye rutinen vil forebygge dette bedre enn dagens rutiner. Hvis barnet likevel skulle få komplikasjoner, er det gode muligheter for behandling underveis i svangerskapet og etter fødselen.

Den nye blodtypingsmetoden

Metoden er basert på analyse av cellefritt foster-DNA i blodet til den gravide, såkalt Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT). Denne metoden har vært i bruk i andre land i flere år. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjort en vurdering av metoden for RhD-typing fra cellefritt foster-DNA i plasmaet til den gravide. Helsedirektoratet har godkjent NIPT som metode for RhD-typing av foster hos RhD-negative gravide. Beslutningsforum, ved fagdirektørene i de regionale helseforetakene, har avgjort at metoden skal tas i bruk

Brev til landets kommuner fra Helsedirektoratet 1.2.2017:
Endringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser av kvinner som er RhD-negative (pdf)