Lov om medisinsk utstyrhttps://helsedirektoratet.no/lover/lov-om-medisinsk-utstyrLov om medisinsk utstyrLoven regulerer produksjon, markedsføring, omsetning og bruk av medisinsk utstyr. 401Artikkel
Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrhttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/meld-korrigerende-tiltak-feil-og-uonsket-hendelse-med-medisinsk-utstyrMeld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrFeil, skader, uhell og svikt der MU er eller kan ha vært involvert samt korrigering, tilbaketrekking, endringer av merking eller bruksanvisning, skal uten unødig opphold meldes. Meldeplikten gjelder uavhengig av skade på person. Se fullstendig ordlyd.403Artikkel
Registrering av medisinsk utstyr i utstyrsregisterethttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/registrering-av-medisinsk-utstyr-i-utstyrsregisteretRegistrering av medisinsk utstyr i utstyrsregisteretÅpne utstyrsregisteret eller registrere seg som bruker av utstyrsregisteret. Registrering for norske produsenter og norske ansvarlige representanter (EC REP). Registreringsplikten gjelder ikke for distributører.1575Artikkel
Klinisk utprøving og evaluering av medisinsk utstyrhttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-og-evaluering-av-medisinsk-utstyrKlinisk utprøving og evaluering av medisinsk utstyrVeiledning til melding om klinisk utprøving og evaluering av medisinsk utstyr.1578Artikkel
Klassifisering av medisinsk utstyrhttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/klassifisering-av-medisinsk-utstyrKlassifisering av medisinsk utstyrKlassifisering av risiko for et medisinsk utstyr avgjør hvilken vurderingsprosedyre som skal benyttes før utstyret kan markedsføres.1576Artikkel
Markedsføring av medisinsk utstyrhttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/markedsforing-av-medisinsk-utstyrMarkedsføring av medisinsk utstyrFremgangsmåte og ansvar ved CE-merking og markedsføring av medisinsk utstyr.1574Artikkel
Free Sales Certificatehttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/free-sales-certificateFree Sales CertificateEksportsertifikat til norske produsenter av medisinsk utstyr.1573Artikkel
Teknisk kontrollorgan (Notified Body)https://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/teknisk-kontrollorgan-notified-bodyTeknisk kontrollorgan (Notified Body)Tekniske kontrollorgan har som oppgave å utføre samsvarsvurderinger, dvs. vurdere om et produkt samsvarer med kravene i regelverket.1577Artikkel
Medisinsk utstyr fra A-Åhttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/medisinsk-utstyr-fra-a-aMedisinsk utstyr fra A-ÅOrdliste som gir kortfattede forklaringer og definisjoner innen medisinsk utstyr. 494Artikkel
Nye forordninger for medisinsk utstyrhttps://helsedirektoratet.no/medisinsk-utstyr/nye-forordninger-for-medisinsk-utstyrNye forordninger for medisinsk utstyrFortløpende informasjon kommer her.7491Artikkel

Sist faglig oppdatert: 8. november 2017