Ledige stillinger hos Helsedirektoratet
StillingstittelAvdelingSøknadsfrist
Divisjonsdirektør virksomhetsstyring - 2/2018Ledelsen28.02.2018
Divisjonsdirektør analyse og samfunn - 3/2018Ledelsen28.02.2018
Koordinator/Seniorrådgiver Pasient- og brukerombudetHelsedirektoratet05.03.2018
Avdelingsdirektør tilskuddDivisjon helseøkonomi og kompetanse12.03.2018
Avdelingsdirektør - HR og organisasjonsutviklingAvdeling HR og organisasjonsutvikling12.03.2018
Avdelingsdirektør global helse og dokumentasjonAvdeling global helse og dokumentasjon12.03.2018
Avdelingsdirektør - økonomi og lønnAvdeling økonomi og lønn12.03.2018
Avdelingsdirektør psykisk helse og rusAvdeling psykisk helse og rus12.03.2018
Avdelingsdirektør - lederstøtte og interne tjenesterAvdeling lederstøtte og interne tjenester12.03.2018

Sist faglig oppdatert: 22. februar 2018