Ledige stillinger hos Helsedirektoratet
StillingstittelAvdelingSøknadsfrist
Avdelingsdirektør – helseregistreAvdeling helseregistre03.06.2018
Fornyet kunngjøring - Avdelingsdirektør – Global helse og dokumentasjonAvdeling global helse og dokumentasjon04.06.2018
18/2018 Avdelingsdirektør retningslinjer og fagutviklingAvdeling retningslinjer og fagutvikling06.06.2018
Rådgiver - ettårig vikariatAvdeling kommunale helse- og omsorgstjenester06.06.2018
29/2018 rådgiver tilskuddAvdeling tilskudd06.06.2018
Prosjektleder for nasjonalt velferdsteknologiprogramAvdeling velferdsteknologi og rehabilitering07.06.2018

Sist faglig oppdatert: 25. mai 2018