Pressevakt  veke 38, 17. - 23. september

Måndag kl. 08-1545: Erlend Tidemann, tlf. 952 666 44
Tysdag kl. 08-1545: Birgitte Elise Bøen, tlf. 907 79 484
Onsdag kl. 08-1545: Geir Haugen, tlf. 913 32 485
Torsdag kl. 08-1545: Erlend Tidemann, tlf. 952 666 44
Fredag kl.08-1545: Geir Haugen, tlf. 913 32 485

Kveld og helg: Erlend Tidemann, tlf. 952 666 44

Pressevakt  veke 39, 24. - 30. september

Måndag kl. 08-1545: Knut Rørbakken, tlf. 913 79 889
Tysdag kl. 08-1545: Finn Oluf Nyquist, tlf. 924 10 255
Onsdag kl. 08-1545: Geir Haugen, tlf. 913 32 485
Torsdag kl. 08-1545: Finn Oluf Nyquist, tlf. 924 10 255
Fredag kl.08-1545: Live Bøe Johannessen, tlf. 990 02 600

Kveld og helg: Finn Oluf Nyquist, tlf. 924 10 255

E-post: fornamn.mellomnamn.etternamn@helsedir.no. Merk at "ø" vert "o" i e-postadressa. Om det hastar, tilrår vi deg å ringje.

Logging av medieførespurnader

Medieførespurnader til Helsedirektoratet blir logga i datasystemet CIM. Vi loggar dato, medium, fornamn og etternamn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt kva saka gjeld og eventuell e-postutveksling. Opplysningane blir berre brukt internt i Kommunikasjonsavdelinga og det skjer inga utlevering av opplysningane.

Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjonen din og førespurnaden skal loggast, eller du ønskjer at vi skal slette opplysningar frå tidlegare førespurnader, gi oss beskjed anten på e-post til info@helsedir.no eller direkte til pressevakta. Vi slettar opplysningar frå CIM etter tre år.

Elektronisk postjournal

Offentleg elektronisk postjournal for Helsedirektoratet (einnsyn.no)

Bilete av leiinga og talspersonar

Last ned bilete i høg oppløysing av leiinga og talspersonar i Helsedirektoratet.

Få nyhende med e-post

Meld deg på vårt nyhendebrev, og få e-post kvar gong vi publiserer eit nyhende.

Fylg oss i sosiale medium

Sist faglig oppdatert: 21. september 2018