​Høringsinnspill

Vennligst send skjema for høringssinnspill (DOC) til postmottak@helsedir.no.

Merk «Navn avsender – Nr. 17/319 – Innspill ekstern høring – Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag».