Sluttedagen

Sluttedagen arrangeres på høsten, i 2017 den 23. oktober. Helsedirektoratet oppfordrer til lokale aktiviteter for eksempel på kjøpesentre, arbeidsplasser, legekontor, skoler og frisklivssentraler.

Helsedirektoratet vil informere bredt om Sluttedagen i mediene. Målet er å få dagligrøykere og dagligsnusere til å gjøre et slutteforsøk på Sluttedagen, og at de skal ha god kjennskap til alle hjelpetilbudene som finnes.

Hjelpemidler

Helsedirektoratet tilbyr mulighet for støtte og veiledning på sine tjenester:

Bestill røykesluttmateriell til utdeling

Bruk gjerne plakaten «Sluttedagen».

Det er også mulig på egne nettsider å lenke til f.eks.:

 

Tobakkskampanjer

Massemediekampanjer er svært effektive for å redusere tobakksbruk i alle grupper. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader viser til at det i strategiperioden skal gjennomføres massemediekampanjer mot tobakk for å:

  • bidra til at barn og unge ikke begynner med tobakk
  • motivere personer som allerede røyker eller snuser til å slutte
  • motivere gravide til å slutte, særlig med tanke på skadevirkninger på fosteret
  • informere foreldre om barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Hvert år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai for å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Tema for dagen fastsettes av  Verdens helseorganisasjon (who.int). I 2017 var tema «tobakk – en trussel mot utvikling».

Sist faglig oppdatert: 4. oktober 2017