Tobakkskampanjer

Massemediekampanjer er svært effektive for å redusere tobakksbruk i alle grupper. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader viser til at det i strategiperioden skal gjennomføres massemediekampanjer mot tobakk for å:

  • bidra til at barn og unge ikke begynner med tobakk
  • motivere personer som allerede røyker eller snuser til å slutte
  • motivere gravide til å slutte, særlig med tanke på skadevirkninger på fosteret
  • informere foreldre om barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø

Røykesluttkampanjer rettet mot befolkningen finnes på helsenorge.no.

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Hvert år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai for å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Tema for dagen fastsettes av  Verdens helseorganisasjon (who.int). I 2017 er tema «tobakk – en trussel mot utvikling».

Sluttedagen og røykesluttkampanje

Sluttedagen arrangeres på høsten, i 2016 den 24. oktober. Helsedirektoratet oppfordrer til lokale aktiviteter for eksempel på kjøpesentre, arbeidsplasser, legekontor, skoler og frisklivssentraler.

I forkant av Sluttedagen kjørte direktoratet i 2016 en røykesluttkampanje på TV, radio og Facebook. Tema i TV-filmen er lungekreft. I de andre kanalene presenteres hjelpemidler for å slutte å røyke.

Hjelpemidler

Helsedirektoratet tilbyr mulighet for støtte og veiledning på sine tjenester:

Bestill røykesluttmateriell til utdeling

Bruk gjerne plakaten «Sluttedagen».

Det er også mulig på egne nettsider å lenke til infografikken «Dette skjer i kroppen ​når du kutter røyken» (helsenorge.no) eller til en digital 28-dagers sluttekalender (helsenorge.no).

Snusfritt svangerskap

Helsedirektoratet gjennomførte i mai/juni 2016 en kampanje om snusing i graviditet. Det har vært en sterk økning i snusbruk blant unge de siste ti årene, også blant unge kvinner. Det er bekymringsfullt at så mange unge jenter snuser, fordi det kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.  Det er manglende kunnskap i befolkningen om at snusing i svangerskapet gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking i svangerskapet. Hovedmålgruppen for kampanjen er kvinner i alderen 20–35 år og helsepersonell.

Sist faglig oppdatert: 21. oktober 2016

skriv ut del på facebook del på twitter