​Nasjonal kontakttelefon – vern for eldre, gir generell veiledning og konkrete råd i bestemte situasjoner.

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

​Telefonnummer: 800 30 196.

Åpningstider: Mandag–fredag kl. 09.00–15.00

Til Vern for eldre sin nettside

Tjenesten skal også bidra til å synliggjøre problemet i samfunnet generelt. Telefonen dekker hele landet.

Alle kan henvende seg til kontakttelefonen; eldre selv, ansatte i kommunene, pårørende eller andre som har mistanke om eller visshet om at det foregår overgrep. Fagfolk med kunnskaper både om vold og overgrepsproblematikk, og om det kommunale tjenesteapparat i Norge betjener kontakttelefonen.

Tiltaket startet i 2009 og er et fast tiltak finansiert av Helsedirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 31. januar 2018