​Nasjonal kontakttelefon – vern for eldre, gir generell veiledning og konkrete råd i bestemte situasjoner.

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

​Telefonnummer: 800 30 196.

Åpningstider: Mandag–fredag kl. 09.00–15.00

Til Vern for eldre sin nettside

Tjenesten skal også bidra til å synliggjøre problemet i samfunnet generelt. Telefonen dekker hele landet.

Alle kan henvende seg til kontakttelefonen; eldre selv, ansatte i kommunene, pårørende eller andre som har mistanke om eller visshet om at det foregår overgrep. Fagfolk med kunnskaper både om vold og overgrepsproblematikk, og om det kommunale tjenesteapparat i Norge betjener kontakttelefonen.

Tiltaket startet i 2009 og er et fast tiltak finansiert av Helsedirektoratet.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Stortinget vedtok i 2017 ny Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017- 2021)

Det gjennomføres et omfattende tverrdepartementalt arbeid for å forebygge og avverge vold og å bedre tilbudet til voldsutsatte og traumatiserte personer. Det arbeides også med å forebygge at mennesker utvikler seg til voldsutøvere, samt å hindre at utøvelse av vold og overgrep skjer igjen. 

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som koordinerer arbeidet med tiltakene i opptrappingsplanen og 36 tilhørende anmodningsvedtak. 


Sist faglig oppdatert: 25. oktober 2018