Vold i nære relasjonerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/vold-og-overgrep/vold-i-nere-relasjonerVold i nære relasjonerVold i nære relasjoner favner all vold mellom familiemedlemmer. Det kan være vold mellom nåværende eller tidligere partnere, vold mot barn eller vold mot eldre. Også tvangsekteskap og kjønnslemlestelse regnes som former for vold i nære relasjoner.1502Artikkel
Vold mot barnhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/vold-og-overgrep/vold-mot-barnVold mot barn​Vold og overgrep mot barn og ungdom omhandler mange ulike handlinger, og kan forekomme både i og utenfor nære relasjoner.1527Artikkel
Vold mot eldrehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/vold-og-overgrep/vold-mot-eldreVold mot eldreEldre mennesker kan oppleve vold, overgrep eller omsorgssvikt i både nære relasjoner og i institusjoner. Nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold (Vern for eldre) gir råd og veiledning til eldre eller andre berørte.1539Artikkel

Sist faglig oppdatert: 2. november 2016