​​Motiverende intervju som samtalemetode

Motiverende intervju / motiverende samtale (MI) er en etablert metode for å hjelpe mennesker til å endre levevaner. I en samtale om levevaner er det viktig å respektere kvinnens rett til selvbestemmelse. Måten kunnskapen formidles på kan være avgjørende for hvordan den gravide oppfatter den. Å informere i dialog med kvinnen vil øke sjansen for at budskapet fanges opp. Helseinformasjonen som gis i samtalen skal være kunnskapsbasert og foregå i dialog med den gravide. Aktuelle tema er alkohol, røyking, snus, kosthold/overvekt, bruk av medisiner, folat og fysisk aktivitet.

Tidlig samtale om alkohol og levevaner

Samtaleheftet Tidlig samtale om alkohol og levevaner inneholder verktøy for kartlegging av alkoholbruk og levevaner og praktiske råd om gjennomføring av samtalen.

Samtalemetoden, som presenteres i dette heftet baserer seg på grunnelementene i motiverende intervju (MI). Heftet er gratis og kan bestilles fra Helsedirektoratet. En tidlig samtale med lege eller jordmor gir den gravide kunnskap slik at hun kan ta informerte valg. 

Det må også være rom for at den gravide kan ta opp temaer som er aktuelle for henne. Det er viktig å tilrettelegge for oppfølging der det er behov.

Kartlegging av alkoholbruk med kartleggingsverktøyet «Tweak» er et godt utgangspunkt for å snakke om alkohol. Tweak brukes som et selvrapporteringsskjema som den gravide kan fylle ut alene i løpet av 2–4 minutter med jordmor eller lege til stede. Jordmor/lege skårer besvarelsen og gir den gravide en umiddelbar tilbakemelding basert på hennes besvarelse.

Alkohol i graviditet – skjema for den gravide(PDF)

Alkohol i graviditet – skåringskjema for helsepersonell (PDF)

Tweak er oversatt til en rekke språk. Oversettelsene kan brukes som hjelpeverktøy, når kvinnen fyller ut det norske skjemaet. Alle filer er PDF.

albanskarabiskengelsklitauisk
polskrussisk​somalisorani​
spansk​tamiltyrkisk ​urdu

 

Sist faglig oppdatert: 12. januar 2018