Registeret gir per i dag ikke en komplett oversikt over alle som har bevillinger eller er registrert etter alkoholloven og særavgiftsforskriften. Dette skyldes at registeret er avhengig av kontinuerlige oppdateringer fra bevillingsmyndighetene.

Dersom registeret mangler en bevilling du søker etter må den aktuelle bevillingsmyndighet kontaktes. Det er i dag omtrent 12 000 bevillinger på landsbasis som til enhver tid skal være registrert.

Det kreves ikke innlogging for å søke i registeret. Registeret tilbyr ikke mulighet for fileksport av data.

Søk i bevillingsregisteret

Bevillingsmyndighetene skal registrere

Bevillingsmyndighetene skal legge inn og vedlikeholde opplysningene. For at registeret skal inneholde flest mulig opplysninger og fungere etter sin hensikt må følgende bevillingsmyndigheter registrere opplysninger:

  • Kommunen
  • Fylkesmannen
  • Skatteetaten
  • Helsedirektoratet

Bevillingsmyndighetene får jevnlige påminnelser om å legge inn sine bevillinger/registreringer.

Hvorfor har vi bevillingsregister?

Registeret er hovedsakelig ment å gi grossister og importører en mulighet til å sjekke om det salgs- eller skjenkestedet som de leverer alkohol til har gyldig bevilling på utleveringstidspunktet.

Det er også ment som et verktøy for skatte- og avgiftsmyndighetene når de foretar kontroll av importører. De kan da sjekke om importørene har levert varer til steder med gyldig bevilling.

Skatteetaten og politiet har etter alkoholloven meldeplikt overfor bevillingsmyndighetene. Dersom de avdekker avvik som har betydning for en bevilling kan de sjekke registeret om virksomheten har bevilling eller ikke og eventuelt melde fra til bevillingsmyndighet.

Registeret er offentlig og administreres av Helsedirektoratet. Det vil kunne være bevillinger, importører og grossister som ikke er registrert. For informasjon om disse bør du kontakte den aktuelle bevillingsmyndighet.

Sist oppdatert: 13. juni 2016

skriv ut del på facebook del på twitter