Siden etableringen har det vært knyttet flere utfordringer til bevillingsregisteret, både med den tekniske løsningen og med å få alle bevillinger og registreringer inn i registeret.

Registeret gir per i dag ikke en komplett oversikt over alle virksomheter som er registrert etter alkoholloven og særavgiftsforskriften. Dette skyldes at registeret er avhengig av kontinuerlige oppdateringer fra bevillingsmyndighetene.

På denne bakgrunn har Helsedirektoratet besluttet at det skal utvikles en ny og mer brukervennlig løsning. Frem til en ny løsning er på plass vil ikke dagens løsning bli vedlikeholdt. Det vil heller ikke bli gitt brukerstøtte eller bli tildelt nye tilganger.

 Det vil fortsatt være mulig å gjøre søk i registeret, men Helsedirektoratet understreker at dette ikke gir en korrekt oversikt. Vi anbefaler derfor at bevillingsmyndighetene, inntil videre, kontaktes direkte for oppdaterte opplysninger.

Søk i bevillingsregisteret

Det nye Bevillingsregisteret planlegges å lanseres medio 2017. Direktoratet vil sørge for å gi de som plikter å registrere opplysninger løpende informasjon i tiden frem mot lansering.

Sist faglig oppdatert: 17. november 2016