Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre kostnader og menneskelige lidelser. Kommunene skal derfor ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.

Ansvarlig vertskap – kurs og e-læring

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet et e-læringskurs som gir en innføring i aktuelle bestemmelser i alkoholloven og kunnskap om alkoholens virkning på kroppen.

 • Kurset består av seks leksjoner og en avsluttende prøve.
 • Ved bestått prøve får man kursbevis.
 • Kurset finnes på norsk og engelsk.

Direktoratet mener at kommunene kan sette vilkår om at kurset gjennomføres.

Ta kurset om Ansvarlig vertskap her.

Slik kan din kommune jobbe med ansvarlig alkoholhåndtering

Det er kommunene som har ansvaret for forvaltning av alkoholloven. 

Alle kommuner anbefales å ta en aktiv rolle overfor utelivsbransjen med kurs, kontroller, veiledning og samarbeid, som vil bidra til:

 • Tryggere uteliv og nærmiljø
 • Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
 • Større forståelse for skjenkebestemmelsene
 • Økt trivsel for gjester og ansatte
 • Bedre folkehelse
Ta en aktiv rolle ved å
 • Legge opp til politiske diskusjoner om folkehelse, alkohol og trygghet i kommunen
 • Bruke politirådet som arena for samarbeid
 • Gi opplæring for økt trygghet
 • Kontakte Fylkesmannen ved behov for juridisk bistand i spørsmål knyttet til alkoholloven
 • Kontakte ditt regionale kompetansesenter for spørsmål om rus     
 
Slik kan politiet jobbe forebyggende
 • Tett samarbeid med den lokale utelivsbransjen
 • Gode analyser av felles problemforståelse med kommune og utelivsbransje
 • Bli kjent med skjenkestedene og de ansatte
 • Bruke politirådet som samarbeidsarena

Slik kan utelivsbransjen jobbe forebyggende

Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket blir overholdt. Helsedirektoratets guide til internkontroll kan bidra til enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.

Videre tips er å

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2016