Ansvarlig alkoholhåndtering – for et trygt lokalsamfunnhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/ansvarlig-alkoholhandtering-for-et-trygt-lokalsamfunnAnsvarlig alkoholhåndtering – for et trygt lokalsamfunnKommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet. E-læringskurset ansvarlig vertskap kan bidra til dette.44
Bevillingsregisterethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/bevillingsregisteretBevillingsregisteretRegisteret gir oversikt over alle som har bevilling eller registrering i henhold til alkoholloven og særavgiftsforskriften. Alle kommunale salgs- og skjenkebevillinger, statlige bevillinger, samt registrerte importører og grossister skal registreres.882
Forbud mot alkoholreklamehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/forbud-mot-alkoholreklameForbud mot alkoholreklameDet er ikke tillatt å markedsføre alkoholholdige drikker overfor forbrukere.888
Guide til god internkontroll etter alkohollovenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/guide-til-god-internkontroll-etter-alkohollovenGuide til god internkontroll etter alkohollovenAlle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.6520
Innførsel av alkohol fra utlandethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/innforsel-av-alkohol-fra-utlandetInnførsel av alkohol fra utlandetPlanlegger du eller din virksomhet å innføre alkohol til Norge? Dette må du vite.286
Kontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevilling – prikktildelingssystemhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/kontroll-og-inndragning-av-salgs-og-skjenkebevilling-prikktildelingssystemKontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevilling – prikktildelingssystemKommunen skal kontrollere alle salgs- og skjenkesteder i kommunen, og påse at omsetning av alkohol til enhver tid skjer i henhold til regelverket. Kommunene har ansvar for kvaliteten på kontrollene, og at kontrollørene får god nok opplæring. 7213
Kunnskapsprøve i alkohollovenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/kunnskapsprove-i-alkohollovenKunnskapsprøve i alkohollovenEr du styrer eller stedfortreder i en virksomhet med salgs- eller skjenkebevilling eller kontrollør som skal utføre salgs- og skjenkekontroll, så stilles det krav til bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.357
Salgsbevilling for alkoholhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/salgsbevilling-for-alkoholSalgsbevilling for alkoholSkal du drive butikk og ønsker å selge alkohol med over 2,5 volumprosent alkohol, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen butikken ligger i. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.846
Skjenkebevilling for alkoholhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/skjenkebevilling-for-alkoholSkjenkebevilling for alkoholSkal du skjenke alkohol til en forbruker mot vederlag, må du søke om en skjenkebevilling. 847
Tilvirkningsbevilling – tillatelse til å produsere alkoholholdig drikkhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/tilvirkningsbevilling-tillatelse-til-a-produsere-alkoholholdig-drikkTilvirkningsbevilling – tillatelse til å produsere alkoholholdig drikkHvordan søke om tilvirkningsbevilling for å produsere eller videreforedle alkoholholdig drikk. Plikter for bevillingshavere blant annet om omsetningsoppgaver, eierskifte, mv.885
Utlevering av alkohol til privatpersonerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/utlevering-av-alkohol-til-privatpersonerUtlevering av alkohol til privatpersonerSkal du utlevere alkohol importert av privatpersoner må virksomheten din registreres hos Helsedirektoratet.889
Utøvelse av bevilling – salgs- og skjenkereglerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/utovelse-av-bevilling-salgs-og-skjenkereglerUtøvelse av bevilling – salgs- og skjenkereglerSe oversikt over kravene som stilles til en bevillingshaver for hvordan bevillingen skal utøves.867

skriv ut del på facebook del på twitter