Forbud mot alkoholreklamehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/forbud-mot-alkoholreklameForbud mot alkoholreklameDet er ikke tillatt å markedsføre alkoholholdige drikker overfor forbrukere.888Artikkel
Skjenkebevilling for alkoholhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/skjenkebevilling-for-alkoholSkjenkebevilling for alkoholSkal du skjenke eller selge alkohol til en person mot betaling, må du søke om bevilling. 847Artikkel
Salgsbevilling for alkoholhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/salgsbevilling-for-alkoholSalgsbevilling for alkoholDriver du butikk og ønsker å selge drikke med over 2,5 volumprosent alkohol, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen butikken ligger i. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.846Artikkel
Utøvelse av bevilling – salgs- og skjenkereglerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/utovelse-av-bevilling-salgs-og-skjenkereglerUtøvelse av bevilling – salgs- og skjenkereglerSe oversikt over kravene som stilles til en bevillingshaver for hvordan bevillingen skal utøves.867Artikkel
Ansvarlig alkoholhåndtering – for et trygt lokalsamfunnhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/ansvarlig-alkoholhandtering-for-et-trygt-lokalsamfunnAnsvarlig alkoholhåndtering – for et trygt lokalsamfunnKommunen, politiet og utelivsbransjen er ansvarlig for å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet.44Artikkel
Kunnskapsprøve i alkohollovenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/kunnskapsprove-i-alkohollovenKunnskapsprøve i alkohollovenAlle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven. Det gjelder også kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll.357Artikkel
Kontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevilling – prikktildelingssystemhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/kontroll-og-inndragning-av-salgs-og-skjenkebevilling-prikktildelingssystemKontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevilling – prikktildelingssystemKommunen skal kontrollere alle salgs- og skjenkesteder i kommunen, og påse at omsetning av alkohol til enhver tid skjer i henhold til regelverket. Kommunene har ansvar for kvaliteten på kontrollene, og at kontrollørene får god nok opplæring. 7213Artikkel
Guide til god internkontroll etter alkohollovenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/guide-til-god-internkontroll-etter-alkohollovenGuide til god internkontroll etter alkohollovenAlle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.6520Artikkel
Innførsel av alkohol fra utlandethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/innforsel-av-alkohol-fra-utlandetInnførsel av alkohol fra utlandetPlanlegger du eller din virksomhet å innføre alkohol til Norge? Dette må du vite.286Artikkel
Tilvirkningsbevilling – tillatelse til å produsere alkoholholdig drikkhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/tilvirkningsbevilling-tillatelse-til-a-produsere-alkoholholdig-drikkTilvirkningsbevilling – tillatelse til å produsere alkoholholdig drikkHvordan søke om tilvirkningsbevilling for å produsere eller videreforedle alkoholholdig drikk. Plikter for bevillingshavere blant annet om omsetningsoppgaver, eierskifte, mv.885Artikkel
Utlevering av alkohol til privatpersonerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/utlevering-av-alkohol-til-privatpersonerUtlevering av alkohol til privatpersonerSkal du utlevere alkohol importert av privatpersoner må virksomheten din registreres hos Helsedirektoratet.889Artikkel
Alkohol – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/alkohol-lokalt-folkehelsearbeidAlkohol – lokalt folkehelsearbeidOm alkoholpolitikken, drikkemønstre, helseskader og andre konsekvenser av alkoholbruk. Kommunal alkoholpolitikk​, regulatoriske virkemidler, rusmiddelforebyggende tiltak, tidlig intervensjon og ansvarlig alkoholhåndtering. 1110Artikkel
Bevillingsregisterethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/bevillingsregisteretBevillingsregisteretBevillingsregisteret skal gi en totaloversikt over alle bevillinger for salg og skjenking av alkohol, innehavere av statlig tilvirkningsbevilling og de som har rett til import og engrossalg av alkoholholdig drikk i næring. 882Artikkel

Sist faglig oppdatert: 26. januar 2018