​​

 

 

Dagaktivitetstilbud for personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/demens/dagaktivitetstilbud-for-personer-med-demensDagaktivitetstilbud for personer med demensNår Demensplan 2020 er gjennomført skal kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens. 991
Minoriteter og demenshttps://helsedirektoratet.no/demens/minoriteter-og-demensMinoriteter og demensSpråkferdigheter, kulturelle forhold og utdanningsnivå er faktorer man må ta hensyn til ved utredning av demenssykdom og oppfølging av personer med demens, når vedkommende har en annen språklig og kulturell bakgrunn. 1044
Opplæringsmateriell demenshttps://helsedirektoratet.no/demens/oppleringsmateriell-demensOpplæringsmateriell demensI Demensplan 2020 er det en klar målsetting å øke kunnskapen og kompetansen om demens blant ansatte i tjenestene og i samfunnet for øvrig, og bidra til mer forskning. 989
Personsentrert omsorg og miljøbehandling ved demenshttps://helsedirektoratet.no/demens/personsentrert-omsorg-og-miljobehandling-ved-demensPersonsentrert omsorg og miljøbehandling ved demensMiljøbehandling brukes for å skape trivsel, aktivitet, glede og bevare god livskvalitet, og dermed redusere angst og uro hos personer med demens. Ved å bruke personsentrert omsorg blir miljøbehandlingen skreddersydd for hver enkelt person. 1045
Systematisk oppfølging for personer som får en demensdiagnosehttps://helsedirektoratet.no/demens/systematisk-oppfolging-for-personer-som-far-en-demensdiagnoseSystematisk oppfølging for personer som får en demensdiagnoseDet er et sentralt tiltak i Demensplan 2020 at personer med demens og pårørende gis systematisk oppfølging etter diagnose og gjennom sykdomsforløpet. Kommuner bør sette i gang tiltak for å sikre oppfølging i tråd med føringene i Demensplan 2020.7318
Tilbud til pårørende til personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/demens/tilbud-til-parorende-til-personer-med-demensTilbud til pårørende til personer med demensDemensplan 2020 har som mål at pårørendeskoler og samtalegrupper skal være tilgjengelig i hele landet. Det er mulig å søke tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper og det arrangeres flere ulike kurs om temaet. 984
Tilrettelagt bolig og uteareal for personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/demens/tilrettelagt-bolig-og-uteareal-for-personer-med-demensTilrettelagt bolig og uteareal for personer med demensSøk tilskudd i Husbanken og få råd om hvordan tilrettelegge inne- og uteområder for personer med demens. 990
Utredning av demenshttps://helsedirektoratet.no/demens/utredning-av-demensUtredning av demensUtredning av demens foregår både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har som regel hovedansvar, men samarbeid er nødvendig for å sikre utredning og oppfølging på riktig nivå for den enkelte pasient. 1059
Yngre personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/demens/yngre-personer-med-demensYngre personer med demensDemenssykdom hos personer som ennå ikke har nådd pensjonsalderen er forholdsvis sjeldent, og kan derfor være vanskelig å fange opp.985

Sist faglig oppdatert: 15. september 2016

skriv ut del på facebook del på twitter