Metoder for fosterdiagnostikk

Rundskriv

​Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk.

 

Godkjente metoder

 • Ultralyd i uke 11–14 kombinert med blodprøve (KUB-test)
 • Andre fosterdiagnostiske ultralydundersøkelser
 • Non-invasiv prenatal test (NIPT) for trisomi 13, 18 og 21
 • Non-invasiv prenatal test eller diagnostikk for å teste for bestemte alvorlige arvelige sykdommer
 • Morkakeprøve
 • Fostervannsprøve

Ultralydundersøkelser i den vanlige svangerskapsomsorgen omfattes ikke av bioteknologiloven. Gravide som er RhD-negative får tilbud om RhD-analyse av fosteret

I Norge kan gravide få tilbud om fosterdiagnostikk hvis:

 • De vil være 38 år eller eldre ved termin
 • Kvinnen selv eller partneren tidligere har fått et barn eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik
 • Kvinnen selv eller partneren har økt risiko for å få et barn med alvorlig sykdom og tilstanden kan påvises (eksempler er en del arvelige sykdommer)
 • Kvinnen bruker medisiner som kan forårsake utviklingsavvik hos fosteret
 • En ultralydundersøkelse har påvist tegn til utviklingsavvik hos fosteret, for eksempel en undersøkelse som er utført for å avklare en klinisk problemstilling – medisinsk indikasjon, se Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet.
 • I spesielle tilfeller hvis kvinnen/paret er i en vanskelig livssituasjon og ikke vil klare den ekstra belastningen et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre.

Angst og uro for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt er ikke en indikasjon for fosterdiagnostikk, men det kan være en indikasjon for å vurdere ultralydundersøkelse.

Informasjon om hvem som tilbys fosterdiagnostikk og godkjente metoder (helsenorge.no)

Godkjente virksomheter

Pr. 31 desember 2009 hadde følgende virksomheter godkjenning for å utføre fosterdiagnostikse undersøkelser:

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • St. Olavs hospital
 • Haukeland universitetssykehus
 • Stavanger universitetssykehus
 • OUS (Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet)

Årsrapportering fosterdiagnostikk

Rapporteringsskjema: Rapportering om fosterdiagnostiske undersøkelser (ODT)
Du kan også laste ned rapporteringskjemaet i DOC-format

Årsrapporter:

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2017