Metoder for fosterdiagnostikk

Rundskriv

​Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk.

Behandlingsformene som benyttes skal være godkjent av Helsedirektoratet, og virksomheten må være godkjente etter Bioteknologiloven, kap. 4 (lovdata.no).

 

Pr. 31 desember 2009 hadde følgende virksomheter godkjenning for å utføre fosterdiagnostikse undersøkelser:

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • St. Olavs hospital
 • Haukeland universitetssykehus
 • Stavanger universitetssykehus
 • OUS (Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet)

 

Godkjente metoder er:

 • Fostervannsprøve
 • Morkakeprøve
 • Fosterdiagnostisk ultralydundersøkelse
 • Dobbel- og trippeltest (blodprøver av mor)

Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen omfattes ikke av loven.

Se også informasjon om fosterdiagnostikk og de ulike metodene (bion.no).

I Norge tilbys fosterdiagnostikk:

 • til gravide som er 38 år eller eldre ved termin
 • hvis kvinnen selv eller hennes partner
  - tidligere har fått et barn eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik (et eksempel er kromosomfeil)
  - har økt risiko for alvorlig sykdom hos fosteret og tilstanden kan påvises (eksempler er en del arvelige sykdommer)
  - bruker medisiner som kan skade fosteret, for eksempel ved epilepsi hos mor
 • hvis en ultralydundersøkelse har påvist tegn til utviklingsavvik hos fosteret (for eksempel en undersøkelse som er utført for å avklare en klinisk problemstilling - medisinsk indikasjon, se Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet.
 • i spesielle tilfeller, gravide som er i en vanskelig livssituasjon og mener at de ikke vil klare den ekstra belastning et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre.

Angst og uro for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt er ikke en indikasjon for fosterdiagnostikk, men det kan være en indikasjon for å vurdere om det skal utføres en ultralydundersøkelse for å avklare problemet.

Se også tema graviditet, fødsel og barsel.

Årsrapportering fosterdiagnostikk

Rapporteringsskjema:

Årsrapporter:

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2017