Assistert befruktninghttps://helsedirektoratet.no/bioteknologi/assistert-befruktningAssistert befruktningI Norge tilbys ulike former for assistert befruktning til heterofile eller lesbiske par. Sæddonasjon er tillatt, men eggdonasjon er forbudt. Sæddonor kan ikke være anonym.1490Artikkel
Forskning på befruktede egghttps://helsedirektoratet.no/bioteknologi/forskning-pa-befruktede-eggForskning på befruktede eggBioteknologiloven tillater i noen tilfeller forskning på overtallige befruktede egg, altså egg som er blitt til overs etter behandling med assistert befruktning eller PGD.1492Artikkel
Fosterdiagnostikkhttps://helsedirektoratet.no/bioteknologi/fosterdiagnostikkFosterdiagnostikkFosterdiagnostikk og retningslinjer for ultralyd i svangerskap. Skjemaer for årsrapportering virksomheter.1457Artikkel
Genetiske undersøkelserhttps://helsedirektoratet.no/bioteknologi/genetiske-undersokelserGenetiske undersøkelserLovverk, godkjente virksomheter og årsrapportering for genetiske undersøkelser.1488Artikkel
Genterapihttps://helsedirektoratet.no/bioteknologi/genterapiGenterapiRegulering av genterapi. Godkjenning av genterapi for bruk i ordinær klinisk behandling og i kliniske studier.1493Artikkel
Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)https://helsedirektoratet.no/bioteknologi/preimplantasjonsdiagnostikk-pgdPreimplantasjonsdiagnostikk (PGD)Søknad om og betingelser for å få tilbud om gentesting av befruktede egg (PGD).1489Artikkel

Sist faglig oppdatert: 8. mars 2017