​Forebyggende hjemmebesøk er et tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunens ansvar for det forebyggende helse- og omsorgsarbeidet rettet mot eldre, og bidra til økt mestring i eget liv. Se også rundskriv om forebyggende hjemmebesøk i kommunene (regjeringen.no).

Veiledningsmateriellet bygger bl.a. på erfaringene fra det treårige utviklingsprogrammet for forebyggende hjemmebesøk til eldre. Erfaringene er også presentert i en brukerreise (PDF).

 

 

Etablere forebyggende hjemmebesøk i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesok/etablere-forebyggende-hjemmebesok-i-kommunenEtablere forebyggende hjemmebesøk i kommunen7479
Gjennomføre forebyggende hjemmebesøk i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesok/gjennomfore-forebyggende-hjemmebesok-i-kommunenGjennomføre forebyggende hjemmebesøk i kommunen7482

Sist faglig oppdatert: 16. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter