Last ned PDF (1.0 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon Nettversjon

Informasjonsmateriell

Hjerneslag-Prate-Smile-Lofte.png

​Plakat som kan skrives ut i A3. Kan fritt benyttes.

Målgruppe for retningslinjen er først og fremst helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen vil også være nyttig for beslutningstakere på alle nivå i helsetjenesten, politikere og utdanningsinstitusjoner.
Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag omhandler behandling i akuttfasen, sekundærforebygging og rehabilitering ved hjerneinfarkt og intracerebral blødning. Behandling av transitorisk iskemisk anfall (TIA) inngår også.

Retningslinjen ble utarbeidet i 2010 og er mye brukt i klinisk praksis.  Arbeidet med å revidere retningslinjen er i gang og ny retningslinje publiseres i løpet av våren 2017. De regionale helseforetakene samt relevante og aktuelle organisasjoner er involvert i arbeidet.

De viktigste anbefalingene er beskrevet i kortversjonen; behandling i akuttfasen, sekundærforebygging og rehabilitering ved hjerneinfarkt og intracerebral blødning samt behandling av transitorisk iskemisk anfall (TIA).

Denne retningslinjen ​er under revisjon

Relatert innhold

Forventet ferdig: 2017
Prosjektleder: Liv Hege Kateraas (postmottak.5060SPRF@helsedir.no)
Ansvarlig avdeling: Rehabilitering og sjeldne diagnoser
​​​​​Målgruppe: Helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen vil også være nyttig for beslutningstakere på alle nivå i helsetjenesten, politikere og utdanningsinstitusjoner.

Sentrale spørsmål:

Gjeldende retningslinje har ca 460 anbefalinger. Arbeidet med å prioritere hvilke anbefalinger som skal revideres pågår.​

Arbeidsgrupper​

Tre arbeidsgrupper er involvert i revisjonsarbeidet
Leder: Bent Indredavik, St. Olavs hospital

Akutt behandling

 • Lars Thommassen, Helse Bergen HF (Helse Vest)
 • Dagny Sevheim, Helse Stavanger HF (Helse Vest)
 • Rolf Salvesen, NLSH Bodø (Helse Nord)
 • Torgeir Engstad, UNN (Helse Nord)
 • Ole Morten Rønning, AHUS (Helse Sørøst)
 • Arnstein Tveiten, SSH (Helse Sørøst)
 • Lill K. Mensen
 • Gitte Rohweder, St. Olavs hospital (Helse Midt)
 • Yngve Seljeseth, Ålesund HF (Helse Midt)

​​Sekundærforebygging​

 • Halvor Næss, Helse Bergen HF (Helse Vest)
 • Ellisiv Mathiesen, UNN (Helse Nord)
 • Bente Thommessen, AHUS (Helse Sørøst)
 • Hege Ihle Hansen, Vester Viken HF (Helse Sørøst)
 • Hanne Ellekjær, St. Olavs Hospital​

Rehabilitering

 • ​Ole Marius Ekeberg, Helse Fonna HF (Helse Vest)
 • Cathrine Arntzen, UNN (Helse Nord)
 • Frank Becker, Sunnaas sykehus (Helse Sørøst)
 • Gro E. Aasland, STHF (Helse Sørøst)
 • Inger Johansen, fastlege Stavern kommune
 • Eva Bovim, St. Olavs hospital (Helse Midt)
 • Hild Færtoft, St. Olavs hospital (Helse Midt)