​Helsekravene til førerkort blir nå revidert. Det nye regelverket ble fastsatt 1. juli, og trer i kraft 1. oktober 2016. 

Lovdata: Helsekrav til førerkort (vedlegg 1 til førerkortforskriften)

Veiledere som gjelder frem til 1. oktober 2016:

Behandling av førerkortsaker

Helsekrav til førerkort - en publikumsveiledning

 

 

Saksgang - Førerkort og helsekravhttps://helsedirektoratet.no/forerkort/saksgang-forerkort-og-helsekravSaksgang - Førerkort og helsekravNår et helseproblem påvirker evnen til å kjøre bil eller annet motorkjøretøy skal dette vurderes av lege, optiker eller psykolog. Politiet avgjør om førerkortet inndras etter råd fra fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også dispensasjonssøknader. 179

skriv ut del på facebook del på twitter