Akuttmedisinforskriften – kurskrav til legevaktpersonellhttps://helsedirektoratet.no/akuttmedisin/akuttmedisinforskriftenAkuttmedisinforskriften – kurskrav til legevaktpersonellKurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering skal gjennomføres innen 01.05.2021. Kommunene kan søke tilskudd til oppfølging av forskriften.7384Transportside artikkel
Pågående livstruende vold (PLIVO)https://helsedirektoratet.no/akuttmedisin/pagaende-livstruende-vold-plivoPågående livstruende vold (PLIVO)Prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i farlige situasjoner.7419Artikkel
Nasjonalt datasett for ambulansetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-datasett-for-ambulansetjenestenNasjonalt datasett for ambulansetjenesten7464Publikasjonsside
Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadestedhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-for-helsetjenestens-organisering-pa-skadestedNasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested7417Helsetjenestens organisering på skadestedRetningslinjer PDF
Reisetid til akuttjenesterhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/reisetid-til-akuttjenesterReisetid til akuttjenesterBetaversjon av «Reisetid til akuttjenester», viser et øyeblikksbilde av geografisk plassering og reisetid til akuttjenester i Norge. 6814Artikkel
Kompetansebehov i ambulansefaghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kompetansebehov-i-ambulansefagKompetansebehov i ambulansefag332Publikasjonsside
Politiets bruk av ambulanseressurserhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/politiets-bruk-av-ambulanseressurserPolitiets bruk av ambulanseressurser7253Publikasjonsside
Krav til godkjenning og bruk av ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer i de akuttmedisinske tjenestenehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/krav-til-godkjenning-og-bruk-av-ambulanser-og-andre-helserelaterte-kjoretoyer-i-de-akuttmedisinske-tjenesteneKrav til godkjenning og bruk av ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer i de akuttmedisinske tjenestene6818Publikasjonsside
Nødnetthttps://helsedirektoratet.no/nodnettNødnettNødnettet er sambandsløsningen for nødetatene og beredskapsbrukere i Norge. 474Transportside artikkel

Sist faglig oppdatert: 31. mai 2018