Mål for ordningen 

Økt antall fastleger, redusert antall ledige fastlegeavtaler og økt stabilitet blant leger i kommuner som har utfordringer med å rekruttere leger. 

Målgruppe

Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i allmennlegetjenesten

Tilskuddsregelverk 

Last ned regelverket (PDF) 

Med forbehold om stortingets budsjettvedtak kan tilskudd til ALIS-avtale følge den enkelte lege i spesialisering i inntil 4 år.

Krav til søker og søknad

  • Tiltaket er rettet mot kommuner.
  • Søker må redegjøre for rekrutteringsutfordringer i allmennlegetjenesten og konkretisere hva slags tiltak det som om midler til.
  • Søker må legge fram plan for tilrettelegging av ALIS- avtaler og stabiliseringstiltak i allmennlegetjenesten.
  • I søknaden må det tydelig beskrives hvordan tildelingskriteriene skal oppfylles, se p. 6 i regelverket
  • Søknader som kommer etter søknadsfristen avvises. 
 
Søker må legge inn budsjett med egenfinansiering pr. tiltak i dette dokumentet (XLSX)

Krav til rapportering

Utfylt rapporteringsskjema (XLSX)

Kriterier for måloppnåelse:

  • Antall nye fastlegeavtaler/stillinger i kommunen
  • Antall ALIS-avtaler

Søknadsbehandling

  • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
  • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
  • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.Fant du det du lette etter?​