Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner31.12.2069 23:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner31.12.2069 23:00:00
Fagskoleutdanning i helse- og sosialfaghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/fagskoleutdanning-i-helse-og-sosialfagFagskoleutdanning i helse- og sosialfagKommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner31.12.2069 23:00:00
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-lerings-og-mestringstilbudEtablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudKommuner31.12.2069 23:00:00
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddKommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddKommuner;Fylkeskommuner31.12.2069 23:00:00
Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommuneneStyrking av habilitering og rehabilitering i kommuneneKommuner31.12.2069 23:00:00
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestenePsykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenesteneKommuner31.01.2018 23:00:00
Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltethttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/bruker-og-parorendearbeid-innen-rus-og-psykisk-helsefeltetBruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltetStiftelser;Organisasjoner;Private bedrifter31.01.2018 23:00:00
Tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjonerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilskudd-til-arbeid-innen-feltet-hiv-og-seksuelt-overforbare-infeksjonerTilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjonerStatlige mottakere;Kommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner30.01.2018 23:00:00
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demensEtablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demensKommuner30.12.2017 23:00:00
Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledningPrivate bedrifter;Privatpersoner30.12.2017 23:00:00
Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-og-utvikling-av-helsestasjons-og-skolehelsetjenestenStyrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenestenKommuner07.12.2017 23:00:00
Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjonerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/driftstilskudd-nasjonal-grunnstotte-til-frivillige-rusmiddelpolitiske-organisasjonerDriftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjonerOrganisasjoner30.11.2017 23:00:00
Frivillig rusmiddelforebyggende innsatshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/frivillig-rusmiddelforebyggende-innsatsFrivillig rusmiddelforebyggende innsatsStatlige mottakere;Organisasjoner;Stiftelser23.11.2017 23:00:00
Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleiehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-utdanning-i-avansert-klinisk-sykepleieLønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleieKommuner;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner14.11.2017 23:00:00
Turnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-og-fysioterapeuter-reise-og-flytteutgifterTurnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterPrivatpersoner30.10.2017 23:00:00
Deltakelse i pilotprosjekt med primærhelseteamhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/deltakelse-i-pilotprosjekt-med-primerhelseteamDeltakelse i pilotprosjekt med primærhelseteamKommuner14.10.2017 22:00:00
Styrking av studenters psykiske helsehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-studenters-psykiske-helseStyrking av studenters psykiske helseStatlige foretak (f. eks. RHF/HF)30.09.2017 22:00:00
Frivillig rusmiddelforebyggende innsats – innsatsområde arbeidsliv og studenterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/frivillig-rusmiddelforebyggende-innsats-innsatsomrade-arbeidsliv-og-studenterFrivillig rusmiddelforebyggende innsats – innsatsområde arbeidsliv og studenterOrganisasjoner;Stiftelser;Statlige mottakere30.09.2017 22:00:00
Kompetanseheving innen lindrende behandling - spredning av opplæringspakke for helsefagarbeiderehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetanseheving-innen-lindrende-behandling-spredning-av-oppleringspakke-for-helsefagarbeidereKompetanseheving innen lindrende behandling - spredning av opplæringspakke for helsefagarbeidere30.09.2017 22:00:00