Fagskoleutdanning i helse- og sosialfaghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/fagskoleutdanning-i-helse-og-sosialfagFagskoleutdanning i helse- og sosialfagKommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner31.12.2069 23:00:00
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-lerings-og-mestringstilbudEtablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudKommuner31.12.2069 23:00:00
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddKommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddKommuner;Fylkeskommuner31.12.2069 23:00:00
Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommuneneStyrking av habilitering og rehabilitering i kommuneneKommuner31.12.2069 23:00:00
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demensEtablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demensKommuner30.12.2017 23:00:00
Turnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-og-fysioterapeuter-reise-og-flytteutgifterTurnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterPrivatpersoner30.12.2017 23:00:00
Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledningPrivate bedrifter;Privatpersoner30.12.2017 23:00:00
Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner14.10.2017 22:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner14.10.2017 22:00:00
EØS-midler: Søk om penger til kompetanse- og nettverksbygging https://helsedirektoratet.no/tilskudd/eos-midler-sok-om-penger-til-kompetanse-og-nettverksbygging-EØS-midler: Søk om penger til kompetanse- og nettverksbygging Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Organisasjoner;Private bedrifter29.06.2017 22:00:00
Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandlinghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/bedre-tverrfaglig-innsats-utvikling-av-lokal-samhandlingBedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandlingKommuner09.05.2017 22:00:00
Oppfølging av akuttmedisinforskriftenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/oppfolging-av-akuttmedisinforskriftenOppfølging av akuttmedisinforskriftenKommuner30.04.2017 22:00:00
Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/tiltaksutvikling-innen-program-for-folkehelsearbeid-i-kommuneneTiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommuneneFylkeskommuner29.04.2017 22:00:00
Spesialistutdanning i allmennmedisin for legerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/spesialistutdanning-i-allmennmedisin-for-legerSpesialistutdanning i allmennmedisin for legerKommuner27.04.2017 22:00:00
Lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og til tannleger i utprøving av spesialistutdanning i multidisiplinær odontologihttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonn-til-kandidater-under-spesialistutdanning-i-pedodonti-og-til-tannleger-i-utproving-av-spesialistutdanning-i-multidisipliner-odontologiLønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og til tannleger i utprøving av spesialistutdanning i multidisiplinær odontologiStatlige mottakere;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Fylkeskommuner19.04.2017 22:00:00
Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/riktig-og-redusert-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevernRiktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevernStatlige mottakere;Stiftelser;Kommuner;Organisasjoner14.04.2017 22:00:00
Drift av Fontenehus og Fontenehus Norgehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/drift-av-fontenehus-og-fontenehus-norgeDrift av Fontenehus og Fontenehus NorgeKommuner;Fylkeskommuner;Stiftelser;Organisasjoner06.04.2017 22:00:00
Omsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsningerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-velferdsteknologiske-losningerOmsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsningerKommuner05.04.2017 22:00:00
Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenesterSærlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterKommuner02.04.2017 22:00:00
Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaverhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/helhetlige-tilbud-til-parorende-med-krevende-omsorgsoppgaverHelhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaverKommuner31.03.2017 22:00:00

skriv ut del på facebook del på twitter