Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner31.12.2069 23:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner31.12.2069 23:00:00
Fagskoleutdanning i helse- og sosialfaghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/fagskoleutdanning-i-helse-og-sosialfagFagskoleutdanning i helse- og sosialfagKommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner31.12.2069 23:00:00
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-lerings-og-mestringstilbudEtablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudKommuner31.12.2069 23:00:00
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddKommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddKommuner;Fylkeskommuner31.12.2069 23:00:00
Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommuneneStyrking av habilitering og rehabilitering i kommuneneKommuner31.12.2069 23:00:00
Turnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-og-fysioterapeuter-reise-og-flytteutgifterTurnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterPrivatpersoner30.10.2018 23:00:00
Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledningPrivate bedrifter;Privatpersoner30.10.2018 23:00:00
Spesialistutdanning i allmennmedisin - refusjon av utgifter til spesialisering av legerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/spesialistutdanning-i-allmennmedisin-refusjon-av-utgifter-til-spesialisering-av-legerSpesialistutdanning i allmennmedisin - refusjon av utgifter til spesialisering av legerKommuner30.10.2018 23:00:00
Oppfølging av akuttmedisinforskriftenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/oppfolging-av-akuttmedisinforskriftenOppfølging av akuttmedisinforskriftenKommuner01.05.2018 22:00:00
Drift av Fontenehus og Fontenehus Norgehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/drift-av-fontenehus-og-fontenehus-norgeDrift av Fontenehus og Fontenehus NorgeKommuner;Fylkeskommuner;Stiftelser;Organisasjoner12.04.2018 22:00:00
Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenesterSærlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterKommuner03.04.2018 22:00:00
Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaverhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/helhetlig-stotte-til-parorende-med-krevende-omsorgsoppgaverHelhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaverKommuner31.03.2018 22:00:00
Arbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølginghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/arbeidsrehabilitering-etter-modell-av-individuell-jobbstotte-ogeller-jobbmestrende-oppfolgingArbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølgingKommuner;Stiftelser;Organisasjoner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter14.03.2018 23:00:00
Psykisk helse i skolenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykisk-helse-i-skolenPsykisk helse i skolenStiftelser;Organisasjoner03.03.2018 23:00:00
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenesterUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterKommuner28.02.2018 23:00:00
Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutthttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-for-lindrende-behandling-og-omsorg-ved-livets-sluttKompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets sluttKommuner28.02.2018 23:00:00
Omsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsningerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-velferdsteknologiske-losningerOmsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsningerKommuner28.02.2018 23:00:00
Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/tiltaksutvikling-innen-program-for-folkehelsearbeid-i-kommuneneTiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommuneneFylkeskommuner28.02.2018 23:00:00
Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldrehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/utvikling-og-utproving-av-teknologiske-verktoy-for-a-mobilisere-mot-ensomhet-blant-eldreUtvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldreStiftelser;Organisasjoner22.02.2018 23:00:00