Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning30.12.2017 23:00:00
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demensEtablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demensKommuner30.12.2017 23:00:00
Turnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-og-fysioterapeuter-reise-og-flytteutgifterTurnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterPrivatpersoner30.12.2017 23:00:00
Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner14.10.2017 22:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner14.10.2017 22:00:00
Spesialistutdanning i allmennmedisin for legerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/spesialistutdanning-i-allmennmedisin-for-legerSpesialistutdanning i allmennmedisin for legerKommuner27.04.2017 22:00:00
Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenesterSærlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterKommuner02.04.2017 22:00:00
Kvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeiderhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kvalifisering-av-fremmedspraklige-til-helsefagarbeiderKvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeiderFylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter30.03.2017 22:00:00
Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleiehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-utdanning-i-avansert-klinisk-sykepleieLønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleieKommuner;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner30.03.2017 22:00:00
Etter- og videreutdanning i psykisk helsehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etter-og-videreutdanning-i-psykisk-helseEtter- og videreutdanning i psykisk helseStatlige mottakere;Organisasjoner;Stiftelser27.03.2017 22:00:00
Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferdhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/hjelpetiltak-for-personer-med-problematisk-spilleadferdHjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferdStatlige mottakere;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner;Privatpersoner28.02.2017 23:00:00
Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdomhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kunnskap-og-informasjon-om-lindrende-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt-for-barn-og-ungdomKunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdomStiftelser;Organisasjoner28.02.2017 23:00:00
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenesterUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterKommuner28.02.2017 23:00:00
Informasjons- og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for personer med nevrologiske skader og sykdommerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/informasjons-og-veiledningsarbeid-i-regi-av-brukerorganisasjoner-for-personer-med-nevrologiske-skader-og-sykdommerInformasjons- og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for personer med nevrologiske skader og sykdommerOrganisasjoner28.02.2017 23:00:00
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestenePsykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenesteneKommuner28.02.2017 23:00:00
Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk sykehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/forsknings-og-utviklingsprosjekter-knyttet-til-fysisk-aktivitet-i-behandling-og-rehabilitering-av-personer-med-rusmiddelproblemer-og-psykisk-sykeForsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk sykeStatlige mottakere;Kommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner28.02.2017 23:00:00
Kommunalt rusarbeidhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeidKommunalt rusarbeidKommuner28.02.2017 23:00:00
Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutthttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-for-lindrende-behandling-og-omsorg-ved-livets-sluttKompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets sluttKommuner28.02.2017 23:00:00
Frivillig arbeid mv.https://helsedirektoratet.no/tilskudd/frivillig-arbeid-mvFrivillig arbeid mv.Organisasjoner;Stiftelser28.02.2017 23:00:00
Kommunale rusforebyggende koordinatorerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunale-rusforebyggende-koordinatorerKommunale rusforebyggende koordinatorerKommuner28.02.2017 23:00:00

skriv ut del på facebook del på twitter