Fagskoleutdanning i helse- og sosialfaghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/fagskoleutdanning-i-helse-og-sosialfagFagskoleutdanning i helse- og sosialfagKommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner31.12.2069 23:00:00
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-lerings-og-mestringstilbudEtablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudKommuner31.12.2069 23:00:00
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddKommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddKommuner;Fylkeskommuner31.12.2069 23:00:00
Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommuneneStyrking av habilitering og rehabilitering i kommuneneKommuner31.12.2069 23:00:00
Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner31.12.2069 23:00:00
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demensEtablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demensKommuner30.12.2018 23:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner14.11.2018 23:00:00
Turnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-og-fysioterapeuter-reise-og-flytteutgifterTurnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterPrivatpersoner30.10.2018 23:00:00
Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledningPrivate bedrifter;Privatpersoner30.10.2018 23:00:00
Spesialistutdanning i allmennmedisin - refusjon av utgifter til spesialisering av legerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/spesialistutdanning-i-allmennmedisin-refusjon-av-utgifter-til-spesialisering-av-legerSpesialistutdanning i allmennmedisin - refusjon av utgifter til spesialisering av legerKommuner30.10.2018 23:00:00
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestenePsykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenesteneKommuner14.09.2018 22:00:00
Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleiehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleieLønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleieKommuner;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner30.08.2018 22:00:00
Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barnhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/systematisk-identifikasjon-og-oppfolging-av-utsatte-barnSystematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barnKommuner19.08.2018 22:00:00
Nasjonal overdosestrategi - Overdoseforebygging i utvalgte kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonal-overdosestrategi-overdoseforebygging-i-utvalgte-kommunerNasjonal overdosestrategi - Overdoseforebygging i utvalgte kommunerKommuner05.06.2018 22:00:00
Pilotprosjekt på legevaktfeltethttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/pilotprosjekt-pa-legevaktfeltetPilotprosjekt på legevaktfeltetKommuner31.05.2018 22:00:00
Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølging - Oppfølgingsteamhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/pilot-for-strukturert-tverrfaglig-oppfolging-oppfolgingsteamPilot for strukturert tverrfaglig oppfølging - OppfølgingsteamKommuner24.05.2018 22:00:00
Oppfølging av akuttmedisinforskriftenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/oppfolging-av-akuttmedisinforskriftenOppfølging av akuttmedisinforskriftenKommuner01.05.2018 22:00:00
Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk sykehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/medisinsk-avstandsoppfolging-av-kronisk-sykeMedisinsk avstandsoppfølging av kronisk sykeKommuner30.04.2018 22:00:00
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)https://helsedirektoratet.no/tilskudd/senter-for-rus-og-avhengighetsforskning-serafSenter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)Statlige mottakere14.04.2018 22:00:00
Drift av Fontenehus og Fontenehus Norgehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/drift-av-fontenehus-og-fontenehus-norgeDrift av Fontenehus og Fontenehus NorgeKommuner;Fylkeskommuner;Stiftelser;Organisasjoner12.04.2018 22:00:00