Fagskoleutdanning i helse- og sosialfaghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/fagskoleutdanning-i-helse-og-sosialfagFagskoleutdanning i helse- og sosialfagKommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner31.12.2069 23:00:00
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-lerings-og-mestringstilbudEtablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudKommuner31.12.2069 23:00:00
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddKommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddKommuner;Fylkeskommuner31.12.2069 23:00:00
Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner31.12.2069 23:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner31.12.2069 23:00:00
Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommuneneStyrking av habilitering og rehabilitering i kommuneneKommuner31.12.2069 23:00:00
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demensEtablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demensKommuner30.12.2017 23:00:00
Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledningPrivate bedrifter;Privatpersoner30.12.2017 23:00:00
Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleiehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-utdanning-i-avansert-klinisk-sykepleieLønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleieKommuner;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner30.12.2017 23:00:00
Turnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-og-fysioterapeuter-reise-og-flytteutgifterTurnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterPrivatpersoner30.10.2017 23:00:00
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestenePsykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenesteneKommuner09.09.2017 22:00:00
InnoMed – innovasjon i helse og omsorghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/innomed-innovasjon-i-helse-og-omsorgInnoMed – innovasjon i helse og omsorgStatlige mottakere;Kommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Organisasjoner07.09.2017 22:00:00
Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaringhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/ideelle-og-frivillige-organisasjoner-som-driver-aktivitetstilbud-rettet-mot-personer-med-rusmiddelproblemer-eller-prostitusjonserfaringIdeelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaringStiftelser;Organisasjoner29.08.2017 22:00:00
EØS-midler: Søk om penger til kompetanse- og nettverksbygging https://helsedirektoratet.no/tilskudd/eos-midler-sok-om-penger-til-kompetanse-og-nettverksbygging-EØS-midler: Søk om penger til kompetanse- og nettverksbygging Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Organisasjoner;Private bedrifter29.06.2017 22:00:00
Etablering og drift av rask psykisk helsehjelphttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-rask-psykisk-helsehjelpEtablering og drift av rask psykisk helsehjelpKommuner29.06.2017 22:00:00
Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/oppfolgingplan-for-arbeid-og-psykisk-helse-kunnskapsbaserte-mestringskursOppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskursStiftelser;Organisasjoner;Private bedrifter22.06.2017 22:00:00
Rekruttering av fastleger, kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenesten og tilrettelegging for helsepersonell i fastlegekontorhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/rekruttering-av-fastleger-kompetansehevende-tiltak-i-allmennlegetjenesten-og-tilrettelegging-for-helsepersonell-i-fastlegekontorRekruttering av fastleger, kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenesten og tilrettelegging for helsepersonell i fastlegekontorKommuner09.06.2017 22:00:00
Arbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølginghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/arbeidsrehabilitering-etter-modell-av-individuell-jobbstotte-ogeller-jobbmestrende-oppfolgingArbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølgingKommuner;Stiftelser;Organisasjoner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter30.05.2017 22:00:00
Demensplan 2020 – Fagutvikling og kompetansehevende tiltakhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/demensplan-2020-fagutvikling-og-kompetansehevende-tiltakDemensplan 2020 – Fagutvikling og kompetansehevende tiltakKommuner28.05.2017 22:00:00
Etablering av stillinger for spesialister i pedodontihttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-av-stillinger-for-spesialister-i-pedodontiEtablering av stillinger for spesialister i pedodontiFylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter23.05.2017 22:00:00

skriv ut del på facebook del på twitter