Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddKommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddKommuner;Fylkeskommuner31.12.2069 23:00:00
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demensEtablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demensKommuner30.12.2017 23:00:00
Turnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-og-fysioterapeuter-reise-og-flytteutgifterTurnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterPrivatpersoner30.12.2017 23:00:00
Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning30.12.2017 23:00:00
Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner14.10.2017 22:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner14.10.2017 22:00:00
Oppfølging av akuttmedisinforskriftenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/oppfolging-av-akuttmedisinforskriftenOppfølging av akuttmedisinforskriftenKommuner30.04.2017 22:00:00
Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/tiltaksutvikling-innen-program-for-folkehelsearbeid-i-kommuneneTiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommuneneFylkeskommuner29.04.2017 22:00:00
Spesialistutdanning i allmennmedisin for legerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/spesialistutdanning-i-allmennmedisin-for-legerSpesialistutdanning i allmennmedisin for legerKommuner27.04.2017 22:00:00
Lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og til tannleger i utprøving av spesialistutdanning i multidisiplinær odontologihttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonn-til-kandidater-under-spesialistutdanning-i-pedodonti-og-til-tannleger-i-utproving-av-spesialistutdanning-i-multidisipliner-odontologiLønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og til tannleger i utprøving av spesialistutdanning i multidisiplinær odontologiStatlige mottakere;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Fylkeskommuner19.04.2017 22:00:00
Omsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsningerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-velferdsteknologiske-losningerOmsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsningerKommuner05.04.2017 22:00:00
Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenesterSærlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterKommuner02.04.2017 22:00:00
Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaverhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/helhetlige-tilbud-til-parorende-med-krevende-omsorgsoppgaverHelhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaverKommuner31.03.2017 22:00:00
Narkotikaprogram med domstolskontrollhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/narkotikaprogram-med-domstolskontrollNarkotikaprogram med domstolskontrollKommuner31.03.2017 22:00:00
Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-i-tjenestene-til-personer-med-utviklingshemningKompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemningKommuner31.03.2017 22:00:00
Kvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeiderhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kvalifisering-av-fremmedspraklige-til-helsefagarbeiderKvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeiderFylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter30.03.2017 22:00:00
Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleiehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-utdanning-i-avansert-klinisk-sykepleieLønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleieKommuner;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner30.03.2017 22:00:00
Etter- og videreutdanning i psykisk helsehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etter-og-videreutdanning-i-psykisk-helseEtter- og videreutdanning i psykisk helseStatlige mottakere;Organisasjoner;Stiftelser27.03.2017 22:00:00
Helsestasjons- og skolehelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/helsestasjons-og-skolehelsetjenestenHelsestasjons- og skolehelsetjenestenKommuner18.03.2017 23:00:00
Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandelhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/tiltak-innen-fengsel-prostitusjon-og-menneskehandelTiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandelKommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Organisasjoner09.03.2017 23:00:00

skriv ut del på facebook del på twitter