Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-lerings-og-mestringstilbudEtablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudKommuner31.12.2069 23:00:00
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddKommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddKommuner;Fylkeskommuner31.12.2069 23:00:00
Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommuneneStyrking av habilitering og rehabilitering i kommuneneKommuner31.12.2069 23:00:00
Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner31.12.2069 23:00:00
Turnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-og-fysioterapeuter-reise-og-flytteutgifterTurnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterPrivatpersoner14.11.2019 23:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner14.11.2019 23:00:00
Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledningPrivate bedrifter;Privatpersoner14.11.2019 23:00:00
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demensEtablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demensKommuner30.10.2019 23:00:00
Oppfølging av akuttmedisinforskriftenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/oppfolging-av-akuttmedisinforskriftenOppfølging av akuttmedisinforskriftenKommuner04.05.2019 22:00:00
Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleiehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleieLønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleieKommuner;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner30.04.2019 22:00:00
Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenesterSærlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterKommuner02.04.2019 22:00:00
Narkotikaprogram med domstolskontrollhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/narkotikaprogram-med-domstolskontrollNarkotikaprogram med domstolskontrollKommuner14.03.2019 23:00:00
Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/oppfolgingplan-for-arbeid-og-psykisk-helse-kunnskapsbaserte-mestringskursOppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskursStiftelser;Organisasjoner;Private bedrifter14.03.2019 23:00:00
Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonn-for-fylkeskommunalt-ansatte-tannpleiere-under-videreutdanningLønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanningFylkeskommuner10.03.2019 23:00:00
Psykisk helse i skolenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykisk-helse-i-skolenPsykisk helse i skolenStiftelser;Organisasjoner09.03.2019 23:00:00
Kommunalt rusarbeidhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeidKommunalt rusarbeidKommuner07.03.2019 23:00:00
Drift av Fontenehus og Fontenehus Norgehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/drift-av-fontenehus-og-fontenehus-norgeDrift av Fontenehus og Fontenehus NorgeKommuner;Fylkeskommuner;Stiftelser;Organisasjoner07.03.2019 23:00:00
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenesterUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterKommuner28.02.2019 23:00:00
Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferdhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/hjelpetiltak-for-personer-med-problematisk-spilleadferdHjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferdStatlige mottakere;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner;Privatpersoner28.02.2019 23:00:00
Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdomhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kunnskap-og-informasjon-om-lindrende-behandling-og-omsorg-ved-livets-slutt-for-barn-og-ungdomKunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdomStiftelser;Organisasjoner28.02.2019 23:00:00