Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-lerings-og-mestringstilbudEtablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudKommuner31.12.2069 23:00:00
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddKommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddKommuner;Fylkeskommuner31.12.2069 23:00:00
Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommuneneStyrking av habilitering og rehabilitering i kommuneneKommuner31.12.2069 23:00:00
Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner31.12.2069 23:00:00
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestenePsykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenesteneKommuner09.02.2019 23:00:00
Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltethttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/bruker-og-parorendearbeid-innen-rus-og-psykisk-helsefeltetBruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltetStiftelser;Organisasjoner;Private bedrifter31.01.2019 23:00:00
Omsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsningerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-velferdsteknologiske-losningerOmsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsningerKommuner31.01.2019 23:00:00
Seksuell helsehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/seksuell-helseSeksuell helseStatlige mottakere;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner;Kommuner30.01.2019 23:00:00
Tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjonerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilskudd-til-arbeid-innen-feltet-hiv-og-seksuelt-overforbare-infeksjonerTilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjonerStatlige mottakere;Kommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner30.01.2019 23:00:00
Frivillig arbeid mv.https://helsedirektoratet.no/tilskudd/frivillig-arbeid-mvFrivillig arbeid mv.Organisasjoner;Stiftelser14.01.2019 23:00:00
Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-og-utvikling-av-helsestasjons-og-skolehelsetjenestenStyrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenestenKommuner13.01.2019 23:00:00
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre)https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldreAktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre)Kommuner;Fylkeskommuner;Stiftelser;Organisasjoner;Kommunale/ fylkeskommunale foretak07.01.2019 23:00:00
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demensEtablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demensKommuner20.12.2018 23:00:00
Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjonerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/driftstilskudd-nasjonal-grunnstotte-til-frivillige-rusmiddelpolitiske-organisasjonerDriftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjonerOrganisasjoner19.11.2018 23:00:00
Rekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker – Spesialistutdanning og andre kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/rekruttering-av-fastleger-i-kommuner-som-har-rekrutteringsvansker-spesialistutdanning-og-andre-kompetansehevende-tiltak-i-allmennlegetjenestenRekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker – Spesialistutdanning og andre kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenestenKommuner15.11.2018 23:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner14.11.2018 23:00:00
Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledningPrivate bedrifter;Privatpersoner14.11.2018 23:00:00
Spesialistutdanning i allmennmedisin - refusjon av utgifter til spesialisering av legerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/spesialistutdanning-i-allmennmedisin-refusjon-av-utgifter-til-spesialisering-av-legerSpesialistutdanning i allmennmedisin - refusjon av utgifter til spesialisering av legerKommuner14.11.2018 23:00:00
Studenter – psykisk helse og rusmiddelbrukhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/studenter-psykisk-helse-og-rusmiddelbrukStudenter – psykisk helse og rusmiddelbrukStatlige foretak (f. eks. RHF/HF)14.11.2018 23:00:00
Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaringhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/ideelle-og-frivillige-organisasjoner-som-driver-aktivitetstilbud-rettet-mot-personer-med-rusmiddelproblemer-eller-prostitusjonserfaringIdeelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaringStiftelser;Organisasjoner04.11.2018 23:00:00