​Trygghetsstandarden er et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner hvor målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårørende. Satsningen er under pilotering til medio 2018. Kommunene Tromsø, Sortland, Kristiansund og Eidskog er valgt ut som pilotkommuner.

Innholdet bygger på gjeldende lovkrav til helse- og omsorgstjenestene, med særlig vekt på Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) og inneholder anbefalte verktøy og metoder som pilotkommunene skal benytte. Innholdet er videre strukturert etter Folkehelseinstituttets modell for kvalitetsforbedring.

Dette nettstedet er første versjon av et arbeidsverktøy og vil videreutvikles løpende i samarbeid med de fire pilotkommunene.

Sist oppdatert: 23. oktober 2017