Forebygging, kultur og aktiv omsorghttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebygging-kultur-og-aktiv-omsorgForebygging, kultur og aktiv omsorgTilskuddsordninger og anbefalinger.1031
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpaBrukerstyrt personlig assistanse (BPA)Kommunens plikter og brukernes rettigheter. Søk om tilskudd til opplæring av assistenter.1048
Laboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/laboratorietjenester-i-sykehjem-og-hjemmetjenesterLaboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterKvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i sykehjem og hjemmetjenesten (NOKLUS). 1423
Legemidler i sykehjem og hjemmetjenestehttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/legemidler-i-sykehjem-og-hjemmetjenesteLegemidler i sykehjem og hjemmetjenesteRetningslinjer, veiledere og rapporter om legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste.1002
Lindrende behandling (palliasjon)https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/lindrende-behandling-palliasjonLindrende behandling (palliasjon)Søk om tilskudd til kompetansehevende tiltak, finn sentrale publikasjoner og informasjon om de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling.973
Statlig finansiering av omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenesterStatlig finansiering av omsorgstjenesterHelsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Seks kommuner deltar.6931
Ernæring, mat og måltider i sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/ernering-mat-og-maltider-i-sykehjemErnæring, mat og måltider i sykehjemÅ være godt ernært har positiv effekt for pasientens velvære (overskudd, humør, appetitt), bidrar til å bevare funksjon, gir bedre muskelstyrke, raskere sårtilheling, bedre immunforsvar og færre komplikasjoner. 7306
Trygghetsstandard i sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/trygghetsstandard-i-sykehjemTrygghetsstandard i sykehjem7305

skriv ut del på facebook del på twitter