Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpaBrukerstyrt personlig assistanse (BPA)Kommunens plikter og brukernes rettigheter. Søk om tilskudd til opplæring av assistenter.1048Artikkel
Laboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/laboratorietjenester-i-sykehjem-og-hjemmetjenesterLaboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterKvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i sykehjem og hjemmetjenesten (NOKLUS). 1423Artikkel
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenesterUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterÉn kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.7697Artikkel
Forebyggende hjemmebesøk i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesokForebyggende hjemmebesøk i kommunenForebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester, eller som har begrensede tjenester fra kommunen. Det er en del av det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot eldre i kommunen. 7477Transportside artikkel
Statlig finansiering av omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenesterStatlig finansiering av omsorgstjenesterHelsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. 6931Artikkel
Forebygging, kultur og aktiv omsorghttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebygging-kultur-og-aktiv-omsorgForebygging, kultur og aktiv omsorgTilskuddsordninger og anbefalinger.1031Artikkel
Legemidler i sykehjem og hjemmetjenestehttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/legemidler-i-sykehjem-og-hjemmetjenesteLegemidler i sykehjem og hjemmetjenesteRetningslinjer, veiledere og rapporter om legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste.1002Artikkel

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2018