Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpaBrukerstyrt personlig assistanse (BPA)Kommunens plikter og brukernes rettigheter. Søk om tilskudd til opplæring av assistenter.1048
Ernæring, mat og måltider i sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/ernering-mat-og-maltider-i-sykehjemErnæring, mat og måltider i sykehjemÅ være godt ernært har positiv effekt for pasientens velvære (overskudd, humør, appetitt), bidrar til å bevare funksjon, gir bedre muskelstyrke, raskere sårtilheling, bedre immunforsvar og færre komplikasjoner. 7306
Trygghetsstandard i sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/trygghetsstandard-i-sykehjemTrygghetsstandard i sykehjem7507
Forebyggende hjemmebesøk i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesokForebyggende hjemmebesøk i kommunenForebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester, eller som har begrensede tjenester fra kommunen. Det er en del av det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot eldre i kommunen. 7477
Lindrende behandling (palliasjon)https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/lindrende-behandling-palliasjonLindrende behandling (palliasjon)Søk om tilskudd til kompetansehevende tiltak, finn sentrale publikasjoner og informasjon om de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling.973
Statlig finansiering av omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenesterStatlig finansiering av omsorgstjenesterHelsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Seks kommuner deltar.6931
Forebygging, kultur og aktiv omsorghttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebygging-kultur-og-aktiv-omsorgForebygging, kultur og aktiv omsorgTilskuddsordninger og anbefalinger.1031
Legemidler i sykehjem og hjemmetjenestehttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/legemidler-i-sykehjem-og-hjemmetjenesteLegemidler i sykehjem og hjemmetjenesteRetningslinjer, veiledere og rapporter om legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste.1002
Laboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/laboratorietjenester-i-sykehjem-og-hjemmetjenesterLaboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterKvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i sykehjem og hjemmetjenesten (NOKLUS). 1423

Sist faglig oppdatert: 20. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter