Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpaBrukerstyrt personlig assistanse (BPA)Kommunens plikter og brukernes rettigheter. Søk om tilskudd til opplæring av assistenter.1048Artikkel
Ernæring, mat og måltider i sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/ernering-mat-og-maltider-i-sykehjemErnæring, mat og måltider i sykehjemÅ være godt ernært har positiv effekt for pasientens velvære (overskudd, humør, appetitt), bidrar til å bevare funksjon, gir bedre muskelstyrke, raskere sårtilheling, bedre immunforsvar og færre komplikasjoner. 7306Artikkel
Trygghetsstandard i sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/trygghetsstandard-i-sykehjemTrygghetsstandard i sykehjem7507Veiviser 2.0
Forebyggende hjemmebesøk i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesokForebyggende hjemmebesøk i kommunenForebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester, eller som har begrensede tjenester fra kommunen. Det er en del av det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot eldre i kommunen. 7477Transportside artikkel
Lindrende behandling (palliasjon)https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/lindrende-behandling-palliasjonLindrende behandling (palliasjon)Søk om tilskudd til kompetansehevende tiltak, finn sentrale publikasjoner og informasjon om de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling.973Artikkel
Statlig finansiering av omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenesterStatlig finansiering av omsorgstjenesterHelsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Seks kommuner deltar.6931Artikkel
Forebygging, kultur og aktiv omsorghttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebygging-kultur-og-aktiv-omsorgForebygging, kultur og aktiv omsorgTilskuddsordninger og anbefalinger.1031Artikkel
Legemidler i sykehjem og hjemmetjenestehttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/legemidler-i-sykehjem-og-hjemmetjenesteLegemidler i sykehjem og hjemmetjenesteRetningslinjer, veiledere og rapporter om legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste.1002Artikkel
Aktiv og meningsfylt tilværelse i sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/aktiv-og-meningsfylt-tilverelse-i-sykehjemAktiv og meningsfylt tilværelse i sykehjemAktivitet i sykehjem omfatter kulturelle og sanselige aktiviteter så vel som fysisk aktivitet. Piloten er avgrenset til fysisk aktivitet med vekt på hverdagsaktivitet. 7374Artikkel
Laboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/laboratorietjenester-i-sykehjem-og-hjemmetjenesterLaboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterKvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i sykehjem og hjemmetjenesten (NOKLUS). 1423Artikkel
Lindrende behandling og omsorg mot livets slutthttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/lindrende-behandling-og-omsorg-mot-livets-sluttLindrende behandling og omsorg mot livets sluttPasienter ved sykehjem skal møtes med respekt, individuelt tilrettelagte tjenester og ivaretakelse av åndelige og andre behov som er viktige for den enkelte, dette gjelder også lindrende behandling og omsorg mot livets slutt. 7375Artikkel
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenesterUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesterÉn kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.7697Artikkel

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2018