Forebygging, kultur og aktiv omsorghttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/forebygging-kultur-og-aktiv-omsorgForebygging, kultur og aktiv omsorgTilskuddsordninger og anbefalinger.1031
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpaBrukerstyrt personlig assistanse (BPA)Kommunens plikter og brukernes rettigheter. Søk om tilskudd til opplæring av assistenter.1048
Laboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/laboratorietjenester-i-sykehjem-og-hjemmetjenesterLaboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenesterKvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i sykehjem og hjemmetjenesten (NOKLUS). 1423
Legemidler i sykehjem og hjemmetjenestehttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/legemidler-i-sykehjem-og-hjemmetjenesteLegemidler i sykehjem og hjemmetjenesteRetningslinjer, veiledere og rapporter om legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste.1002
Lindrende behandling (palliasjon)https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/lindrende-behandling-palliasjonLindrende behandling (palliasjon)Søk om tilskudd til kompetansehevende tiltak, finn sentrale publikasjoner og informasjon om de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling.973
Statlig finansiering av omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenesterStatlig finansiering av omsorgstjenesterHelsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Seks kommuner deltar.6931
Underernæring hos eldrehttps://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/underernering-hos-eldreUnderernæring hos eldreRetningslinjer og veiledere for forebygging og behandling av underernæring.1049

skriv ut del på facebook del på twitter