​Tipsheftet er utarbeidet for helsepersonell og andre som vil iverksette tilbud om fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer.

​Heftet beskriver hvordan fysisk aktivitet kan integreres som en del av behandlingen, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og gir konkrete eksempler på hvordan mosjonsaktiviteter kan planlegges og tilrettelegges.

Fysisk aktivitet bedrer humøret, gir energi, reduserer stress og bedrer forholdet til egen kropp. Fysisk aktivitet kan forebygge utvikling av enkelte psykiske lidelser, og kan brukes i behandling av psykiske lidelser, enten alene eller sammen med andre behandlingsmetoder.

Det er dokumentert at fysisk aktivitet har positive effekter på vår psykiske helse, men helsetjenesten har i relativ liten grad benyttet seg av denne kunnskapen i behandlingen av psykiske lidelser. Helsedirektoratet håper at tipsheftet vil være til hjelp og inspirasjon for ansatte i kommuner og helseforetak, slik at fysisk aktivitet får en naturlig plass i behandlingen av psykiske lidelser.

Tipsheftet er basert på praktiske erfaringer fra arbeid med målgruppen og tilgjengelig kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.