​Formålet med rapporten er å besvare spørsmålet: Hvor stor helsegevinst, i form av antall vunne leveår og antall vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) blir riktigst å anvende i samfunnsøkonomiske analyser av forebyggingstiltak som gir økt fysisk aktivitet?

​Spørsmålet besvares med utgangspunkt i data for redusert relativ dødsrisiko for fysisk aktive personer og anslag på forholdet mellom dødsrisiko og alvorlig sykelighet. Besvarelsen har en konservativ tilnærming i et forsøk på å unngå å overestimere helsegevinstene.

Fant du det du lette etter?​