​Barnehagen utgjør en unik læringsarena utenfor hjemmet og har en viktig helsefremmende og forebyggende funksjon. Måltidene i barnehagen har en viktig miljøskapende verdi og har betydning for blant annet helse, trivsel og læring.

Innhold i rapporten

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en undersøkelse gjennomført blant styrere og pedagogiske ledere i norske barnehager i 2011.

Undersøkelsen innebar en kartlegging av:

  • tilbudet av mat og drikke.
  • organiseringen av måltider.
  • fysisk aktivitet.
  • enkelte fagområder innenfor miljørettet helsevern.

Sammenlignet med resultater fra 2005

Enkelte av resultatene blir sammenlignet med resultatene fra en tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2005 (PDF).

Undersøkelsen i 2011 indikerer at det daglige tilbudet av mat og måltider i landets barnehager på mange måter er innenfor myndighetenes anbefalinger. Det er observert en forbedring innenfor alle områder som ble påpekt som utfordringer i 2005. Den utfordringen som peker seg ut som den største i 2011 er å øke tilbudet av grønnsaker.

Undersøkelsen viste at 90 prosent av styrerne kjente til Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, mens tilsvarende andel blant de pedagogiske lederne var 70 prosent. Dette er en stor forbedring siden 2005.

Fant du det du lette etter?​